Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Maefese 5:1-33

LITABA ZE MWAHALI

  • Lipulelo zekenile ni muzamao okenile (1-5)

  • Muzamaye sina bana ba liseli (6-14)

  • Mutale moya (15-20)

    • Muitusise hande nako yamina (16)

  • Kelezo kwa baana babanyezi ni basali babanyezwi (21-33)

5  Hakulicwalo, mulikanyise Mulimu,+ sina bana babalatwa,  mi muzwelepili kuzamaya mwa lilato,+ sina Kreste ni yena hanaa lulatile*+ mi atoboha bupilo bwahae kabakala luna* sina nubu ni sitabelo, sina munko omunati ku Mulimu.+  Muzamao wa buhule* ni mufuta kaufela wa masila kamba mukwañuli, nihaiba feela kubulelwa lisike zabulelwa mwahalaa mina,+ sina mokuswanehela batu babakenile;+  nihaiba muzamao oswabisa kamba lipulelo za bukuba kamba lisheha la zeswabisa+—zona lika zesaswaneli—kono kufitiswe buitumelo.+  Kakuli mwaziba taba ye, mi mulemuhile kuli hakuna mutu wa muzamao wa buhule*+ kamba mutu ya masila kamba wa mukwañuli,+ ili nto yetalusa kuba mulapeli wa milimu ya maswaniso, yakayola saanda mwa Mubuso wa Kreste ni wa Mulimu.+  Musike mwapumiwa ki mutu ka manzwi asina tuso, kakuli ki kabakala zecwalo buhali bwa Mulimu habutahela bana babasa utwi.  Ka mukwa ocwalo, musike mwaswalisana ni bona;  kakuli nemuli lififi sapili, kono cwale semuli liseli+ ka kuswalisana ni Mulena.+ Muzwelepili kuzamaya sina bana ba liseli,  kakuli muselo wa liseli ukopanyeleza mufuta kaufela wa bunde ni kuluka ni niti.+ 10  Muzwelepili kulemuha sesilumelelwa+ ku Mulena; 11  mi mutuhele kuswalisana ni bona mwa misebezi yesina tuso ya lififi;+ kono muibeye fa nalela ka moiinezi luli. 12  Kakuli lika zebaeza kwa mukunda zaswabisa nihaiba feela kulibulela. 13  Cwale lika kaufela zesweli kubeiwa fa nalela* libonahazwa ki liseli, kakuli kaufela zebonahazwa linani liseli. 14  Kabakaleo kuizwe: “Zuha, wena yalobezi, mi uzuhe ku babashwile,+ mi Kreste uka kumonyehela.”+ 15  Hakulicwalo, mutokomele hahulu momuzamaela kuli hamuzamayi sina likuba kono sina batu bababutali, 16  inze muitusisa hande nako yamina,+ kakuli mazazi amaswe. 17  Kabakaleo mutuhele kutokwa kutwisiso, kono muzwelepili kulemuha tato ya Jehova.*+ 18  Hape musike mwakolwa waine,+ yetahiseza mutu kueza lika mutakafululele,* kono muzwelepili kutala moya. 19  Muikambote* ka lisamu, ka milumbeko ku Mulimu, ni ka lipina za kwa moya, inze muopela+ ni kulumbeka Jehova* ka lipina+ mwa lipilu zamina,+ 20  kamita inze muitumela+ ku Mulimu waluna ni Ndataa luna kabakala lika kaufela zaluezelize, ka libizo la Mulenaa luna Jesu Kreste.+ 21  Muipeye kwatasaa babañwi+ ka kusaba Kreste. 22  Haike basali baipeye kwatasaa baana babona+ sina mobaezeza ku Mulena, 23  kakuli muuna ki toho ya musalaa hae+ sina Kreste hali toho ya puteho,+ mi ki yena mupilisi wa mubili wo. 24  Mane sina puteho haiipeya kwatasaa Kreste, basali ni bona baswanela kuipeya cwalo kwatasaa baana babona mwa lika kaufela. 25  Baana, muzwelepili kulata basali bamina,+ sina Kreste ni yena hanaalatile puteho mi atoboha bupilo bwahae bakeñisa yona,+ 26  kuli akone kuikenisa, aitwekise ka kuitapisa ka mezi a linzwi la Mulimu,+ 27  kuli atahise puteho fapilaa hae ka kanya yayona, isina sesinyazahala kamba fokukokonyani kamba nto yeswana ni lika zeo,+ kono kuli ibe yekenile ni yesanyazahali.+ 28  Ka mukwa oswana, baana baswanela kulata basali babona sina mobalatela mibili yabona. Muuna yalata musalaa hae waitata ili yena, 29  kakuli hakuna muuna yakile atoya mubili wahae, kono waufepa ni kuukatelwa, sina Kreste mwaezeza puteho, 30  kakuli lu lilama za mubili wahae.+ 31  “Ka libaka leo, muuna ukasiya ndatahe ni mahe mi ukakumalela* musalaa hae, mi bubeli bwabona bakaba nama iliñwi.”+ 32  Kunutu yekenile+ ye ki yetuna. Cwale nibulela za Kreste ni puteho.+ 33  Nihakulicwalo, yomuñwi ni yomuñwi wamina alate musalaa hae+ ka mwaitatela; mi musali yena uswanela kukuteka hahulu muunaa hae.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “hanaa milatile.”
Kamba mwendi, “mina.”
Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “zenyaziwa.”
Kamba “kusautwa.”
Kamba mwendi, “Muikambote mwahalaa mina.”
Kamba “ukazwelapili kuba ni.”