Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Maefese 3:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Kunutu yekenile ikakopanyeleza ba macaba (1-13)

    • Ba macaba bakayola saanda ni Kreste (6)

    • Mulelo wa kamita wa Mulimu (11)

  • Kulapelela batu ba mwa Efese kuli babe ni kutwisiso (14-21)

3  Ka lona libaka leo, na Paulusi, lipantiti+ la Kreste Jesu kabakala mina, batu ba macaba—  haiba luli muutwile za bukombwa+ bwa sishemo sa Mulimu bone nifilwe kabakala mina,  kuli nenizibisizwe kunutu yekenile ka kuipatululelwa ka sinulo, sina mone niñolezi ka bukuswani sapili.  Cwale hamubala taba ye, mwakona kulemuha moniutwisiseza kunutu yekenile+ ya za Kreste.  Mwa masika amañwi, kunutu yeo neisika zibiswa kwa bana ba batu sina mose ipatululezwi cwale ka moya kwa baapositola bahae babakenile ni bapolofita,+  fo kikuli, batu ba macaba ka kuswalisana ni Kreste Jesu ni ka taba yende, bayole saanda ni luna, mi babe lilama za mubili ulimuñwi+ ni luna ni kuabana ni luna mwa sepiso.  Nenibile sikombwa sa kunutu yeo kulikana ni mpo yefiwa feela ya sishemo sa Mulimu sene nifilwe ka maata ahae.+  Na yomunyinyani kufita wa mafelelezo ku babakenile+ kaufela, nenifilwe sishemo seo,+ kuli nishaele kwa macaba taba yende ya bufumu bwa Kreste bobutuna bobusa koni kufumanwa  ni kuli nibonise batu kaufela moizamaisezwa kunutu yekenile+ yesepatilwe ka nako yetelele ku Mulimu, yena yanaabupile lika kamukana. 10  Nekuezahezi cwalo kuli cwale, ka puteho,+ milonga ni maata ainzi mwa mabaka a lihalimu lizibiswe butali bwa Mulimu bobuboniswa mwa linzila zeñata.+ 11  Taba yeo ilumelelana ni mulelo wahae wa kamita wanaatomile ka Kreste,+ yena Jesu Mulenaa luna, 12  ili yo ka yena lubulela ka kulukuluha mi lulukuluhile kutaha ku yena+ ka buikolwiso bobutiswa ki tumelo yelunani yona ku yena. 13  Cwale nimikupa kuli musike mwazwafiswa ki manyando enitahezwi ki ona kabakala mina, kakuli atahisa kuli mukanyiswe.+ 14  Ka lona libaka leo, nikubama ka mañwele fapilaa Ndate, 15  ili yo ka yena lubasi kaufela mwa lihalimu ni mwa lifasi luamuhezi libizo. 16  Nilapela kuli ka butuna bwa kanya yahae atiise mutu yemuli yena mwahali+ ka maata a moya wahae, 17  ni kuli ka tumelo yamina Kreste ayahe mwa lipilu zamina ka lilato.+ Haike mutome mibisi+ ni kutiya fa mutomo,+ 18  ilikuli mukone kuutwisisa hamoho ni babakenile kaufela fokukuma bupala ni butelele ni bupahamo ni butungi bwa niti, 19  ni kuziba lilato la Kreste,+ lelifita zibo kaufela, kuli mutale lika zende kaufela zafa Mulimu. 20  Cwale ku yena yakona kueza hahulu nikufita mwa lika kaufela zelukupa kamba kuutwisisa,+ kulikana ni maata ahae asebeza ku luna,+ 21  ku yena kufiwe kanya ka puteho ni ka Kreste Jesu mwa masika kaufela kamita ni kuya kuile. Ameni.

Litaluso ze kwatasi