Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Maefese 1:1-23

LITABA ZE MWAHALI

  • Litumeliso (1, 2)

  • Limbuyoti za kwa moya (3-7)

  • Kukubukanya lika kaufela ku Kreste (8-14)

    • “Kuzamaisa lika” ka linako zenetomilwe (10)

    • Kuswaiwa ka moya sina “swalele ya saanda selusepisizwe” (13, 14)

  • Paulusi uitumela ku Mulimu kabakala tumelo ya batu ba mwa Efese mi wabalapelela (15-23)

1  Na Paulusi, muapositola wa Kreste Jesu ka tato ya Mulimu, niñolela babakenile mwa Efese+ ili babasepahala ka kuswalisana ni Kreste Jesu, nili:  Haike sishemo ni kozo yezwa ku Mulimu Ndataa luna ni Mulena Jesu Kreste libe ni mina.  Kulumbekwe Mulimu yena Ndatahe Mulenaa luna Jesu Kreste, kakuli ulufuyauzi ka limbuyoti kaufela za kwa moya, mwa mahalimu ka kuswalisana ni Kreste,+  kakuli naaluketile kuli luswalisane ni yena* pili lifasi lisikaba kale teñi, kuli lubonise lilato mi lube babakenile ni babasina litiba+ fapilaa hae.  Kakuli naalusumekelezi cimo+ kuli luañulwe sina bana bahae tota+ ka Jesu Kreste, kulikana ni zatabela ni tato yahae,+  ilikuli kulumbwe+ sishemo sahae sesikanya sanaa lubonisize ka mulatiwa wahae.+  Ka yena lulukuluzwi ka tiululo ka mali ahae,+ ki cwalo, luswalezwi lifoso zaluna,+ kulikana ni butuna bwa sishemo sahae.  Naaluatiselize sishemo seo mwa butali kaufela ni kutwisiso  ka kuluzibisa kunutu yekenile+ ya tato yahae. Ki ka kulata kwahae hanaalelile 10  kuzamaisa lika kwa mafelelezo a linako zenetomilwe, ilikuli akubukanyeze lika kaufela ku Kreste, lika ze kwa mahalimu ni lika ze mwa lifasi.+ Ki cwalo, lika kaufela lika kubukanywa ku yena, 11  yena yeluswalisana ni yena ni yene lufilwe kuyola saanda ni yena,+ ka kuba bane baketezwi cimo kulikana ni mulelo wahae, yena yapeta lika kaufela ka mwaatulela kulikana ni tato yahae, 12  kuli ka luna, luna bapili kuba ni sepo ku Kreste, kulumbwe kanya yahae. 13  Kono ni mina nemubeile sepo ku yena hase muutwile linzwi la niti, yona taba yende ya kupiliswa kwamina. Hase mulumezi, mwaswaiwa+ hape ka yena, ka moya okenile one usepisizwe, 14  yona swalele ya saanda selusepisizwe,+ ka mulelo wa kulukulula liluwo la Mulimu+ ka tiululo,+ kuli alumbekwe ni kukanyiswa. 15  Ki lona libaka ni na, bakeñisa kuli niutwile za tumelo yemunani ku Mulena Jesu ni lilato lemubonisa ku babakenile kaufela, 16  hanituheli kufitisa buitumelo kabakala mina. Nizwelapili kumibeya mwa litapelo zaka, 17  kuli Mulimu wa Mulenaa luna Jesu Kreste, yena Ndate wa kanya, amife moya wa butali ni wa kuutwisisa lika zapatuluzi hamunze muba ni zibo yenepahezi ya zahae.+ 18  Utonisize meeto a lipilu zamina, ilikuli muzibe sepo yanaa mibizelize ku yona, bufumu bobukanya bwakafa sina saanda ku babakenile,+ 19  ni butuna bwa maata ahae ku luna balumeli.+ Butuna bwa maata ao bubonahala ka musebelezo waona, 20  ili maata anaabonisize hanaazusize Kreste kwa bafu ni kumuinisa ku la bulyo lahae+ mwa mahalimu, 21  fahalimwaa milonga kaufela ni bubusi ni maata ni bulena ni libizo kaufela lelibizwa,+ isiñi feela mwa lifasi le* kono ni ku lelitaha. 22  Hape naabeile lika kaufela kwatasaa mahutu ahae+ mi amufa kuli abe yena toho fahalimwaa lika kaufela mwa puteho,+ 23  yeli mubili wahae,+ otalelela ka yena, yena yataleleza lika kaufela mwa lika kaufela.

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, ni Kreste.
Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.