Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Luka 15:1-32

LITABA ZE MWAHALI

  • Swanisezo ya ngu yelatehile (1-7)

  • Swanisezo ya sheleñi ya muwayawaya yelatehile (8-10)

  • Swanisezo ya mwana yalatehile (11-32)

15  Cwale batelisi ni baezalibi kaufela nebanze bakubukanela ku yena kuto muutwa.+  Mi Bafalisi ni bañoli nebasweli kushobota inze babilaela, bali: “Mutu yo uamuhela baezalibi ni kuca ni bona.”  Cwale ababulelela swanisezo ye, ali:  “Ki ufi mutu ku mina yanani lingu ze 100 mi alatehelwa ki iliñwi ku zona, yasike asiya ze 99 mwa lihalaupa ni kuyo bata iliñwi yelatehile kufitela aifumana?+  Mi hasaifumani, uibeya fa maheta ni kutabela.  Mi hafita kwa ndu, ubiza balikani bahae ni batu bayahile ni bona, mi uli ku bona: ‘Mutabe ni na, kakuli nifumani ngu yaka yenelatehile.’+  Nimibulelela kuli, ka mukwa oswana, tabo ikaba yetuna kwa lihalimu kabakala muezalibi alimuñwi yabaka+ kufita tabo yeliteñi kabakala ba 99 babalukile, babasa tokwi kubaka.  “Kamba ki ufi musali yanani lidrakima* zelishumi, mi haiba alatehelwa ki iliñwi ya lidrakima* zeo, yasike atukisa lambi ni kufiyela ndu yahae ni kubata ka tokomelo kufitela aifumana?  Mi haifumani, ubiza balikani bahae* ni babayahile ni yena, mi uli: ‘Mutabe ni na, kakuli nifumani sheleñi ya drakima* yene nilatehisize.’ 10  Ka mukwa oswana, nimibulelela kuli, kubanga ni tabo mwahalaa mangeloi a Mulimu kabakala muezalibi alimuñwi yabaka.”+ 11  Cwale ali: “Muuna yo muñwi naanani bana bababeli babashimani. 12  Mi yomunyinyani ali ku ndatahe: ‘Ndate, haku nife kabelo yaka kwa maluwo ahao.’ Kihaa baabela tutu yahae. 13  Hamulaho wa mazazinyana, yomunyinyani akubukanya zahae kaufela mi atama musipili wa kuya kwa naha ya kwahule, mi kwateñi ayo sinya maluwo ahae ka kupila bupilo bwa mutakafululele.* 14  Hasasinyize zahae kaufela, kwataha tala yetuna mwa naha yeo kaufela, mi akala kunyanda. 15  Mane aya kuyo belekela yomuñwi wa bane bapila mwa naha yeo, yanaaizo muluma mwa masimu ahae kuyo lisa likulube.+ 16  Mi naalakaza kuca kwa lico zene lica likulube, kono nekusina yanaa mufa sesiñwi. 17  “Cwale hasaikupuzi, ali: ‘Ki babakai batu bakenyize ndate musebezi babanani linkwa zeñata, na kwanu inze nibulaiwa ki tala! 18  Nikafunduka niye ku ndate, niyo li ku yena: “Ndate, nifoselize lihalimu mi nifoselize ni wena. 19  Hanisa swanela kubizwa mwanaa hao. Unieze sina yomuñwi wa babeleki bahao.”’ 20  Cwale afunduka ni kuya ku ndatahe. Mi hanaasa tahelela kwahule, ndatahe amubona mi amushwela makeke, amumatela ni kuyo mukumbata* mi amutubeta. 21  Mwana kihaa li ku yena: ‘Ndate, nifoselize lihalimu ni kufoseza wena.+ Hanisa swanela kubizwa mwanaa hao.’ 22  Kono ndatahe ali kwa batanga bahae: ‘Hamuakufe! Muyo tisa siapalo sesinde hahulu, mi mumuapese sona, mumutinise lisale kwa munwana ni makatulo kwa mahutu. 23  Hape mutise namani yani yenunile, muibulaye, mi luce ni kunyakalala, 24  kakuli mwanaka yo naashwile kono upilile hape;+ naalatehile mi ufumanwi.’ Mi bakala kuitabisa. 25  “Cwale mwanaa hae yomuhulu naali mwa simu, mi hanaakuta, hasaasutelezi bukaufi ni ndu, autwa lipina ni batu bababina. 26  Kihaa biza yomuñwi wa batanga mi amubuza sene siezahala. 27  Yena ali ku yena: ‘Munyanaa hao utile, mi ndataho ubulaile namani yani yenunile, kakuli ukutezi ku yena aiketile.’* 28  Kono yena ahalifa mi ahana kukena mwahali. Cwale ndatahe azwela fande mi akala kumukupa ka taata. 29  Aalaba ndatahe ali: ‘Hakubone! Nikusebelelize ka lilimo zeñata ze mi hakuna fonikile natulela litaelo zahao, kono neusika nifa pulinyana nihaiba feela hañwi, kuli niitabise ni balikani baka. 30  Kono mwanaa hao yo yaizo sinya* tutu yahao ni mahule asafita feela, umubulaela namani yenunile.’ 31  Cwale ali ku yena: ‘Mwanaka, wena ubile ni na nako kaufela, mi lika zaka kaufela ki zahao. 32  Kono luswanela kuitabisa ni kunyakalala, kakuli munyanaa hao naashwile kono upilile; naalatehile mi ufumanwi.’”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “balikani bahae babasali.”
Kamba “businyi.”
Linzwi ka linzwi, “kuyo muwela mwa mulala.”
Kamba “aikanguzi.”
Linzwi ka linzwi, “miza.”