Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Livitike 9:1-24

9  Ka lizazi labu 8,+ Mushe abiza Aruni ni bana ba Aruni babashimani ni baana-bahulu ba Isilaele.  Ali ku Aruni: “Uunge namani yeiketile ya nubu ya sibi+ ni ngu yamuuna yeiketile ya nubu ya kucisa, mi ulitise fapilaa Jehova.  Kono Maisilaele ubabulelele, uli: ‘Muunge puli yamuuna yekafiwa sina nubu ya sibi, ni namani ni ngunyana yamuuna, za silimo silisiñwi ili zeiketile, zekafiwa sina nubu ya kucisa,  ni poho ni ngu yamuuna za matabelo a kuikabela,+ kuli lifiwe Jehova sina matabelo, ni nubu ya bubeke+ yelubilwe ka oli, kakuli kacenu Jehova ukaiponahaza ku mina.’”+  Kiha baisa lika zeo kaufela fapilaa tende ya makopanelo, sina mwanaa balaelezi Mushe. Cwale sicaba kaufela sataha mi sayema fapilaa Jehova.  Mi Mushe ali: “Seo ki sona samilaezi Jehova kuli mueze, ilikuli kanya ya Jehova iiponahalise ku mina.”+  Cwale Mushe ali ku Aruni: “Sutelela kwa aletare mi ufe nubu yahao ya sibi+ ni nubu yahao ya kucisa, mi ukwahele libi zahao+ ni za ba ndu yahao; mi ufe nubu ya sicaba,+ mi ukwahele libi zabona,+ sina mwalaelezi Jehova.”  Kapili-pili Aruni asutelela kwa aletare mi abulaya namani ya nubu ya libi zahae.+  Mi bana ba Aruni babashimani bamutiseza mali,+ mi acupwa munwana wahae mwa mali ni kuabeya fa manaka a aletare, mi aanga mali asiyezi ni kuasela kwatasaa aletare.+ 10  Mi mafula ni lipio ni mafula a kwa sibiti zenengilwe kwa nubu ya sibi alitushanisa fa aletare, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe.+ 11  Mi ayo cisa nama ni litalo ka mulilo kwande a mafulo.+ 12  Kihona abulaya nubu ya kucisa, mi bana ba Aruni babashimani bamutiseza mali, mi aasasa kwa maneku kaufela a aletare.+ 13  Bamufa likalulo-kalulo za nubu ya kucisa ni toho, mi alitushanisa fa aletare. 14  Kuzwa fo, atapisa mala ni litaku* mi alitushanisa fa aletare fahalimwaa nubu ya kucisa. 15  Mi cwale atisa nubu ya sicaba mi aanga puli ya nubu ya libi za sicaba ni kuibulaya mi aifa sina nubu ya sibi kulikana ni mwanaaezelize nubu ya sibi yapili. 16  Mi atisa nubu ya kucisa mi aieza mokuezezwanga kamita.+ 17  Kuzwa fo, atisa nubu ya bubeke,+ añwata fateñi lizoho lelitezi ni kutushanisa fa aletare sañwatile seo, kuekeza kwa nubu ya kucisa ya kakusasana.+ 18  Hafelize kueza cwalo, abulaya poho ni ngu yamuuna ya sitabelo sa kuikabela sene siezezwa sicaba. Mi bana ba Aruni babashimani bamufa mali, mi aanga mali ao ni kuasasa kwa maneku kaufela a aletare.+ 19  Haili likalulo-kalulo za mafula a poho,+ muhata wa mafula, mafula akwahela lilama za mwahali, lipio, ni mafula a kwa sibiti,+ 20  babeya likalulo za mafula zeo kaufela fa lifuba za lifolofolo, mi hasamulaho atushanisa likalulo za mafula zeo fa aletare.+ 21  Kono haili lifuba za lifolofolo ni mahutu azona a bulyo, Aruni aliinga ni kulizungiseza kafa ni kafa sina nubu ya kuzungisa fapilaa Jehova, kulikana ni mwanaalaelezi Mushe.+ 22  Mi Aruni cwale aotololela mazoho ahae kwa sicaba mi asifuyaula+ mi ashetumuka kuzwa fanaaezeza nubu ya sibi ni nubu ya kucisa ni matabelo a kuikabela. 23  Kwa mafelelezo, Mushe ni Aruni bakena mwa tende ya makopanelo mi bazwa mwateñi mi bafuyaula sicaba.+ Cwale kanya ya Jehova yabonahala kwa sicaba,+ 24  mi kwataha mulilo ozwa ku Jehova+ mi wakalisa kucisa nubu ya kucisa ni likalulo-kalulo za mafula ze fa aletare. Batu kamukana hababona cwalo, bakala kuhuweleza mi bakubama banze bainamiselize lipata zabona fafasi.+

Litaluso ze kwatasi

Fo ki kutalusa mahutu, kukalela mwa mañwele kuisa kwatasi.