Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Livitike 6:1-30

6  Jehova aekeza kubulelela Mushe kuli:  “Haiba mutu aeza sibi ni kupalelwa kusepahala ku Jehova+ ka kupuma mwanahabo yena kuamana ni nto yebeilwe mwa pabalelo yahae, kamba nto yebulukisizwe ku yena,+ kamba haiba auzweza mwanahabo yena kamba kuunga nto yeñwi ku yena ka bupumi,  kamba afumana nto yelatehile mi ubulela buhata ka za nto yeo, mi haiba aikonka ka buhata ka za sibi sifi kamba sifi sesicwalo saezize,+ uswanela kueza cwana:  Haiba uezize sibi mi unani mulatu, ulukela kukutisa sanaauzwize, sanaabukuzi yomuñwi, sanaangile ka bupumi, nto yenebeilwe mwa pabalelo yahae, kamba nto yenelatehile yanaafumani,  kamba nto ifi kamba ifi yanaaikonkile ka buhata, mi ulukela kulifa sesilikana ni teko ya nto yeo,+ mi kwa tifo yeo ukaekeza kwateñi kalulo yabuketalizoho ya teko ya nto yeo. Uka ikutiseza muñaa yona ka lizazi lakafumanwa ni mulatu.  Mi ukaanga ngu yamuuna yeiketile mwa mutapi, ka kuya ka teko yetomilwe, aitiseze muprisita sina nubu ya mulatu wahae yafa ku Jehova, kuli ibe nubu ya mulatu.+  Muprisita uka muezeza sebelezo ya kukwahela sibi sahae fapilaa Jehova, mi mutu yo ukaswalelwa nto ifi kamba ifi yanaaezize yetisize kuli abe ni mulatu.”+  Jehova aekeza kubulelela Mushe kuli:  “Laela Aruni ni bana bahae babashimani, uli: ‘Ki wo mulao wa nubu ya kucisa:+ Nubu ya kucisa ikasiyala fa liiso la aletare busihu kaufela kuisa kakusasana, mi mulilo ukana ukotezwa kuli uzwelepili kutuka fa aletare. 10  Muprisita ukaapala liapalo zahae za buprisita za line,+ mi ukatina kaputula*+ ka line kuli akwahele mubili wahae. Mi ukazwisa mufuse*+ wa nubu yecisizwe ka mulilo fa aletare ni kuubeya kwatuko a aletare. 11  Kihona akatubula liapalo zahae+ ni kuapala lisili mi aise mufuse wo kwa sibaka sesikenile kwande a mafulo.+ 12  Mulilo ukana ukotezwa kuli uzwelepili kutuka fa aletare. Hauswaneli kutima. Muprisita uswanela kucisa likota+ fateñi zazi ni zazi kakusasana ni kulukiseza fateñi nubu ya kucisa, mi atushaniseze fateñi matabelo a kuikabela.+ 13  Mulilo ukana ukotezwa kuli uzwelepili kutuka fa aletare ka nako kaufela. Hauswaneli kutima. 14  “‘Cwale wo ki ona mulao wa nubu ya bubeke:+ Mina bana ba Aruni muswanela kutahisa nubu yeo fapilaa Jehova, fapilaa aletare. 15  Yomuñwi wa ku bona ukañwata lizoho lelitezi la fulaulo yenekile ya nubu ya bubeke ni oli yayona ni insense yesweu kaufela yeinzi fa nubu ya bubeke, mi uka litushanisa fa aletare kutahisa munko omunati,* ibe nubu ya kupuliso ku Jehova.+ 16  Sesisiyezi kwateñi sikaciwa ki Aruni ni bana bahae babashimani.+ Sikacelwa mwa sibaka sesikenile sina sinkwa sesisika ya mumela. Baka sicela mwa lapa la tende ya makopanelo.+ 17  Hasiswaneli kubesiwa ka nto ifi kamba ifi yenani mumela.+ Nibafile sona kuli ibe kabelo yabona yezwa kwa linubu zaka, zeciswa ka mulilo.+ Ki nto yekenile hahulu,+ sina nubu ya sibi ni sina nubu ya mulatu. 18  Muuna kaufela mwahalaa bana ba Aruni ukaca kwateñi.+ Ki kabelo yabona ya kamita mwahalaa masika amina kaufela yezwa kwa linubu za Jehova zeciswa ka mulilo.+ Nto kaufela yengunyuta linubu zeo ikaba yekenile.’” 19  Jehova hape ali ku Mushe: 20  “Ye ki yona nubu yeo Aruni ni bana bahae bakatiseza Jehova ka lizazi lakatoziwa Aruni:+ fulaulo yenekile, yeeza kalulo iliñwi ya tikanyo yeya halishumi mwa efa*+ ifiwe sina nubu ya bubeke kamita,+ licika layona lifiwe kakusasana mi licika leliñwi lifiwe manzibwana. 21  Ikabesiwa ka oli fa libesezo.+ Uka itisa inze ilubilwe kale hande ka oli mi uife sina nto yepumakilwe buemba-emba, yebesizwe, yezwa fa nubu ya bubeke, kuli ibe nubu ya munko omunati* ku Jehova. 22  Muprisita yatozizwe yaka muyola kwa bana bahae ukaeza nubu yeo.+ Wo ki mulao wa kuya kuile: Ikatushanisezwa Jehova sina nubu yefiwa mutumbi. 23  Nubu kaufela ya bubeke ya muprisita iswanela kufiwa mutumbi. Hailukeli kuciwa.” 24  Jehova hape ali ku Mushe: 25  Bulelela Aruni ni bana bahae, uli: ‘Wo ki ona mulao wa nubu ya kucisa:+ Mwa sibaka mokubulaelwanga nubu ya kucisa,+ ki mona hape mokuswanela kubulaelwa nubu ya sibi fapilaa Jehova. Ki nto yekenile hahulu. 26  Muprisita yafa nubu yeo uka ica.+ Ikacelwa mwa sibaka sesikenile, mwa lapa la tende ya makopanelo.+ 27  “‘Nto kaufela yengunyuta nama ya nubu yeo ikaba yekenile, mi haiba mutu atabukelwa ki mali ayona fa siapalo sahae, utapiseze siapalo seo sesitabukezwi ki mali mwa sibaka sesikenile. 28  Piza ya lizupa mone ibiliselizwe nama yeo ilukela kutubiwa. Kono haiba neibiliselizwe mwa piza ya kopa, fohe piza yeo iswanela kukwakulwa ni kutapiswa ka mezi. 29  “‘Muuna kaufela mwahalaa baprisita uka ica.+ Ki nto yekenile hahulu.+ 30  Kono hakuna nubu ya sibi yeswanela kuciwa haiba kwa mali ayona kunani atisizwe mwa tende ya makopanelo kuli aitusiswe kwa kukwahela sibi mwa sibaka sesikenile.+ Ilukela kucisiwa ka mulilo.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “liapalo za mwahali.”
Kamba “mufuse wa mafula,” fo kikuli, mufuse okolobisizwe ki mafula a matabelo.
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Kalulo iliñwi ya tikanyo yeya halishumi mwa efa neieza malita a 2.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”