Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Livitike 5:1-19

5  “‘Haiba mutu autwa pizo ya kuyo fa bupaki,*+ mi ki paki wa taba yeo kamba uiponezi yona kamba uutwile zayona, kono habihi taba yeo, uezize sibi, mi fohe ukaikalabela bakeñisa bufosi bwahae.  “‘Kamba mutu hangunyuta nto yesika kena, ibe kuli ki situpu sa folofolo yesika kena, situpu sa simunanu sesisika kena, kamba situpu sesiñwi sa libupiwa zesika kena zezamaya sikutu,+ mutu yo hasika kena mi unani mulatu niha salemuhi saezize.  Kamba haiba mutu, ka kusalemuha, angunyuta nto yesika kena ya mubili wa mutu+—nto ifi kamba ifi yesika kena yekona kumusilafaza—mi ufita fakuziba saezize, fohe ukaba ni mulatu.  “‘Kamba haiba mutu amatukela kukonka kuli ukaeza nto yeñwi—ibe kuli ki kueza nto yende kamba yemaswe, kusina taba kuli ki nto mañi—mi naasika lemuha zateñi, kono cwale ulemuha kuli naamatukezi kukonka, mutu yo ukaba ni mulatu.*+  “‘Haiba aba ni mulatu kabakala kueza yeñwi ya lika zeo, fohe aipulele sibi saezize.+  Hape atiseze Jehova nubu ya mulatu bakeñisa sibi saezize,+ fo kikuli, azwise folofolo yamusali mwa mutapi, ili ngunyana yamusali kamba pulinyana yamusali, kuli ibe nubu ya sibi. Mi muprisita ukaeza sebelezo ya kukwahela sibi sa mutu yo.  “‘Kono haiba apalelwa kuzwisa ngu, atiseze Jehova maiba amabeli kamba tunkwilimba twabana totubeli+ sina nubu ya mulatu bakeñisa sibi saezize; nyunywani iliñwi ki ya nubu ya sibi mi yeñwi ki ya nubu ya kucisa.+  Uka litisa ku muprisita, mi muprisita ukafa pili nyunywani ya nubu ya sibi ni kuipuma mulala, kono isiñi kukayulelela toho.  Ukaanga kwa mali a nubu ya sibi ni kuasasa kwa maneku kaufela a aletare, kono mali asiyezi ona akalotisezwa kwatasaa aletare.+ Ki nubu ya sibi. 10  Ukafa nyunywani yeñwi sina nubu ya kucisa ka mokuezezwanga kamita;+ mi muprisita ukaeza sebelezo ya kukwahela sibi saezize mutu yo, mi mutu yo ukaswalelwa.+ 11  “‘Cwale haiba apalelwa kuzwisa maiba amabeli kamba tunkwilimba twabana totubeli, fohe atise fulaulo yenekile, yeeza kalulo iliñwi ya tikanyo yeya halishumi mwa efa*+ kuli ibe nubu ya sibi bakeñisa sibi sahae. Asike aisela oli kamba kuibeya insense yesweu, kakuli ki nubu ya sibi. 12  Aitise ku muprisita, mi muprisita ukañwata fateñi lizoho lelitezi sina nubu ya kupuliso mi uka itushanisa fa aletare fahalimwaa linubu zecisezwa Jehova ka mulilo. Ki nubu ya sibi. 13  Muprisita uka muezeza sebelezo ya kukwahela sibi saezize, ibe kuli ki sifi sibi saezize kwa libi zeo, mi ukaswalelwa.+ Sesisiyezi kwa nubu yeo sikaba sa muprisita,+ sina mokuezezwa nubu ya bubeke.’”+ 14  Jehova azwelapili kubulela ku Mushe, ali: 15  “Haiba mutu apalelwa kusepahala ka kueza sibi asika lela, ka kuloba mulao wa za lika zekenile za Jehova,+ aange ngu yamuuna yeiketile mwa mutapi ni kuitiseza Jehova sina nubu ya mulatu;+ teko yayona ka lishekele* za silivera itomiwe ka kuya ka shekele ya sibaka sesikenile.*+ 16  Mi ukalifa kulikana ni sibi safoselize sibaka sesikenile mi hape kwa tifo yeo ukaekeza kwateñi kalulo yabuketalizoho ya teko ya lika zeo.+ Aife muprisita, ilikuli muprisita amuezeze sebelezo ya kukwahela sibi sahae+ ka kuitusisa ngu yamuuna ya nubu ya mulatu, mi mutu yo ukaswalelwa.+ 17  “Haiba mutu aeza sibi ka kueza yeñwi ya linto zalaezi Jehova kuli haliswaneli kueziwa, mutu yo niha salemuhi cwalo, usanani mulatu mi ukaikalabela bakeñisa bufosi bwahae.+ 18  Aange ngu yamuuna yeiketile mwa mutapi ka kuya ka teko yetomilwe, aitise ku muprisita, kuli ibe nubu ya mulatu.+ Mi muprisita uka muezeza sebelezo ya kukwahela mafosisa aezize ka kusalela, asika lemuha sesiñwi, mi mutu yo ukaswalelwa. 19  Ki nubu ya mulatu. Unani mulatu wa kufoseza Jehova luli.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “linzwi la kukuta (kukonka).” Mwendi ili kutalusa zibiso yefiwa ka za bufosi bobuezizwe yeama kukuta mutu yafosize kamba kukuta paki haiba apalelwa kufa bupaki.
Mwendi fo, kutalusa kuli mutu yo haatalelezi buitamo bwahae.
Kalulo iliñwi ya tikanyo yeya halishumi mwa efa neieza malita a 2.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “ka shekele yekenile.”