Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Livitike 4:1-35

4  Jehova aekeza kubulelela Mushe, ali:  “Bulelela Maisilaele, uli: ‘Haiba mutu aeza sibi ka kusalela,+ ka kueza yeñwi ya linto zalaezi Jehova kuli haliswaneli kueziwa, kueziwe cwana:  “‘Haiba muprisita yatozizwe+ aeza sibi+ mi atahiseza sicaba mulatu, fohe uswanela kutiseza Jehova pohwana yeiketile kuli aife sina nubu ya sibi bakeñisa sibi saezize.+  Atise pohwana yeo kwa munyako wa tende ya makopanelo+ fapilaa Jehova mi abeye lizoho lahae fahalimwaa toho yayona, ni kuibulaela fapilaa Jehova.+  Mi cwale muprisita yatozizwe+ ukaanga kwa mali a pohwana yeo ni kuatisa mwa tende ya makopanelo;  mi muprisita ukacupwa munwana wahae mwa mali+ ao ni kuhasa amañwi aona ha 7+ fapilaa Jehova kulibana ni lisila la sibaka sesikenile.  Muprisita hape ukabeya amañwi a mali ao fa manaka a aletare ya insense ya munko omunati,+ ye fapilaa Jehova mwa tende ya makopanelo; mi ange mali asiyezi kaufela a pohwana yeo ni kuasela kwatasaa aletare ya linubu za kucisa,+ ye kwa munyako wa tende ya makopanelo.  “‘Kihona akazwisa mafula kaufela a pohwana ya nubu ya sibi, kukopanyeleza cwalo ni mafula akwahezi mala ni mafula aapesize mala,  ni lipio zepeli hamoho ni mafula azona ali bukaufi ni noka. Mi azwise mafula a kwa sibiti hamoho ni lipio.+ 10  Likaswana ni zezwisiwa kwa poho ya sitabelo sa kuikabela.+ Mi muprisita uka litushanisa fa aletare ya linubu za kucisa. 11  “‘Kono haili litalo la pohwana ni nama yayona kaufela hamoho ni toho yayona, litaku* zayona, mala ayona, ni siloko sayona+ 12  zesiyezi kaufela za pohwana—alukise kuli liiswe kwa mandamino a mafulo kwa sibaka sesikenile kokusululelwanga mufuse,* mi alicise fa mulilo wa likota.+ Liswanela kucisezwa kokusululelwanga mufuse. 13  “‘Cwale haiba kopano kaufela ya Isilaele ibile ni mulatu, kabakala sibi seiezize ka kusalela,+ kono puteho neisa zibi kuli baezize nto yanaa balaezi Jehova kuli basike baieza,+ 14  mi cwale sibi seo sifita fa kuzibahala, puteho iswanela kuzwisa pohwana yekafiwa sina nubu ya sibi ni kuitisa fapilaa tende ya makopanelo. 15  Baana-bahulu ba kopano bakabeya mazoho abona fahalimwaa pohwana yeo fapilaa Jehova, mi pohwana yeo ikabulaelwa fapilaa Jehova. 16  “‘Mi cwale muprisita yatozizwe ukaanga kwa mali a pohwana yeo ni kuatisa mwa tende ya makopanelo. 17  Muprisita ukacupwa munwana wahae mwa mali ao ni kuhasa amañwi aona ha 7 fapilaa Jehova kulibana ni lisila.+ 18  Kihona akabeya amañwi a mali ao fa manaka a aletare+ ye fapilaa Jehova, ye mwa tende ya makopanelo; mi aange mali asiyezi kaufela ni kuasela kwatasaa aletare ya linubu za kucisa, ye kwa munyako wa tende ya makopanelo.+ 19  Azwise mafula ayona kaufela ni kuatushanisa fa aletare.+ 20  Aeze pohwana yeo sina mwanaaezelize pohwana yeñwi ya nubu ya sibi. Ki mona mwakaezeza cwalo, mi muprisita uka baezeza sebelezo ya kukwahela libi zabona,+ mi bakaswalelwa. 21  Alukise kuli pohwana yeo iiswe kwa mandamino a mafulo mi aicise sina mwanaaciselize pohwana yapili.+ Ki nubu ya sibi yeezezwa puteho.+ 22  “‘Nduna+ haeza sibi ka kusalela, ka kueza yeñwi ya linto kaufela zalaezi Jehova Mulimu wahae kuli haliswaneli kueziwa mi cwale unani mulatu, 23  kamba haiba afita fa kulemuha sibi saezize ka kuloba mulao, fohe uswanela kutisa puli yamwana, yamuuna, yeiketile, sina nubu yahae. 24  Abeye lizoho lahae fahalimwaa toho ya puli yeo ni kuibulaela mwa sibaka mokubulaelwanga linubu za kucisa fapilaa Jehova.+ Ki nubu ya sibi. 25  Muprisita ange kwa mali a nubu ya sibi yeo ka munwana wahae ni kuabeya fa manaka+ a aletare ya linubu za kucisa, mi ange mali asiyezi a puli yeo ni kuasela kwatasaa aletare ya linubu za kucisa.+ 26  Atushanise mafula ayona kaufela fa aletare sina mafula a sitabelo sa kuikabela;+ mi muprisita ukaeza sebelezo ya kukwahela libi za nduna yo, mi nduna yo ukaswalelwa. 27  “‘Haiba yomuñwi wa batu ba naha aeza sibi ka kusalela mi aba ni mulatu ka kueza yeñwi ya linto zalaezi Jehova kuli haliswaneli kueziwa,+ 28  kamba haiba afita fa kulemuha sibi saezize, fohe uswanela kutisa puli yamwana, yamusali, yeiketile, sina nubu yahae bakeñisa sibi saezize. 29  Abeye lizoho lahae fahalimwaa toho ya nubu ya sibi yeo ni kuibulaela mwa sibaka sesiswana mokubulaelwanga linubu za kucisa.+ 30  Muprisita ukaanga kwa mali a puli yeo ka munwana wahae ni kuabeya fa manaka a aletare ya linubu za kucisa, mi aange mali asiyezi kaufela a puli yeo ni kuasela kwatasaa aletare.+ 31  Azwise mafula ayona kaufela,+ sina moazwisezwa mafula a sitabelo sa kuikabela,+ mi muprisita ukatushanisa mafula ao fa aletare sina nubu ya munko omunati* ku Jehova; mi muprisita ukaeza sebelezo ya kukwahela libi za mutu yo, mi mutu yo ukaswalelwa. 32  “‘Kono haiba afa ngunyana sina nubu yahae ya sibi, uswanela kutisa ngunyana yamusali yeiketile. 33  Abeye lizoho lahae fahalimwaa toho ya nubu ya sibi yeo ni kuibulaya sina nubu ya sibi mwa sibaka mokubulaelwanga linubu za kucisa.+ 34  Muprisita ukaanga kwa mali a nubu ya sibi yeo ka munwana wahae ni kuabeya fa manaka a aletare ya linubu za kucisa,+ mi ange mali asiyezi kaufela a ngunyana yeo ni kuasela kwatasaa aletare. 35  Azwise mafula ayona kaufela, sina mwazwisezwa mafula a ngunyana yamuuna ya sitabelo sa kuikabela, mi muprisita uka litushanisa fa aletare fahalimwaa linubu zecisezwa Jehova ka mulilo;+ mi muprisita ukaeza cwalo sebelezo ya kukwahela sibi saezize mutu yo, mi mutu yo ukaswalelwa.+

Litaluso ze kwatasi

Fo ki kutalusa mahutu, kukalela mwa mañwele kuisa kwatasi.
Kamba “mufuse wa mafula,” fo kikuli, mufuse okolobisizwe ki mafula a matabelo.
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”