Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Livitike 23:1-44

23  Jehova azwelapili kubulelela Mushe kuli:  “Bulelela Maisilaele, uli: ‘Mikiti ya Jehova yeezwa ka linako zetomilwe,+ yemuswanela kuzibahaza,+ ki mikopano yekenile. Ye ki yona mikiti yaka, yeezwa ka linako zetomilwe:  “‘Mazazi a kusebeza ki mazazi a 6, kono lizazi labu 7 ki sabata ya kupumula ka kutala,+ ili mukopano okenile. Musike mwaeza musebezi wa mufuta ufi kamba ufi. Ki sabata yeezezwa Jehova kai ni kai komupila.+  “‘Ye ki yona mikiti ya Jehova, yona mikopano yekenile, yemuswanela kuzibahaza ka linako zayona zetomilwe:  Mwa kweli yapili, ka lizazi labu 14,+ ka swalala,* kukabanga Paseka+ yeezezwa Jehova.  “‘Lizazi labu 15 la kweli yeo ki la Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela okaezezwa Jehova.+ Muswanela kuca linkwa zesika ya mumela ka mazazi a 7.+  Ka lizazi lapili, mukaeza mukopano okenile.+ Musike mwaeza musebezi otaata ufi kamba ufi.  Kono mukafa nubu yecisezwa Jehova ka mulilo ka mazazi a 7. Mi ka lizazi labu 7 kukaba ni mukopano okenile. Musike mwaeza musebezi otaata ufi kamba ufi.’”  Jehova azwelapili kubulelela Mushe kuli: 10  “Bulelela Maisilaele, uli: ‘Hamuse mukeni mwa naha yeni mifa mi mukutuzi lico mwateñi, muswanela kutiseza muprisita+ ñata ya lico zemukutuzi za mitamuno.+ 11  Mi muprisita ukazungiseza ñata yeo kafa ni kafa fapilaa Jehova kuli mulumelelwe. Aizungise ka lizazi lelitatama, hamulaho wa la Sabata. 12  Ka lizazi leizungiswa ñata, muswanela kuunga ngunyana yamuuna yeiketile, mwa silimo sayona sapili, ni kuifa sina nubu ya kucisa yeezezwa Jehova. 13  Nubu yayona ya bubeke ikaba likalulo zepeli za tikanyo yeya halishumi mwa efa* za fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yekafiwa sina nubu yecisezwa Jehova ka mulilo, ya munko omunati.* Nubu yayona ya zenwiwa iswanela kueza tikanyo ya waine yekena hane mwa hini* iliñwi. 14  Musike mwaca sinkwa sifi kamba sifi, kamba bubeke bobubesizwe, kamba bubeke bobunca kufitela lizazi leo, kufitela mutiseza Mulimu wamina nubu. Wo ki mulao wa kamita kwa masika amina kaufela, kai ni kai komupila. 15  “‘Hamulaho wa Sabata, mukabala lisabata ze 7 kuzwa habusa, kuzwa lona lizazi lemutisa ñata ya nubu ya kuzungisa.+ Lisabata zeo liswanela kuba lisunda zekwanile. 16  Mukabala mazazi a 50+ kuisa lizazi lelitatama Sabata yabu 7, kihona mukatiseza Jehova nubu yenca ya bubeke.+ 17  Kuzwa mwa libaka zamina, mutise linkwa zepeli zekafiwa sina nubu ya kuzungisa. Linkwa zeo lilubiwe ka fulaulo yenekile yeeza likalulo zepeli za tikanyo yeya halishumi mwa efa.* Liswanela kubesiwa linze libeilwe mumela,+ sina mitamuno yefiwa Jehova.+ 18  Mi nubu ya linkwa yeo muswanela kuifa hamoho ni lingunyana zabaana ze 7 zeiketile, za silimo silisiñwi yeñwi ni yeñwi, ni pohwana iliñwi ni lingu zabaana zepeli.+ Lifiwe Jehova sina nubu ya kucisa, hamoho ni nubu yateñi ya bubeke ni ya zenwiwa, ya munko omunati* ku Jehova. 19  Mi muswanela kufa puli yamwana sina nubu ya sibi+ ni lingunyana zabaana zepeli, za silimo silisiñwi yeñwi ni yeñwi, zemuka fa sina sitabelo sa kuikabela.+ 20  Muprisita uka lizungiseza kafa ni kafa, hamoho ni linkwa za mitamuno, sina nubu ya kuzungisa fapilaa Jehova, hamoho ni lingunyana zabaana zepeli. Libe nto yekenile ku Jehova, yekaba ya muprisita.+ 21  Ka lona lizazi leo, mukazibahaza+ mukopano okenile wamina. Musike mwaeza musebezi otaata ufi kamba ufi. Wo ki mulao wa kamita kai ni kai komupila mwa masika amina kaufela. 22  “‘Hamukutula lico mwa naha yamina, usike wakutulelela lico ze kwa mafelelezo a simu yahao, mi usike wabubula sesisiyezi mwamulaho.+ Uswanela kulisiyela mubotana*+ ni muzwahule.+ Ki na Jehova Mulimu wamina.’” 23  Jehova azwelapili kubulelela Mushe kuli: 24  “Bulelela Maisilaele, uli: ‘Mwa kweli yabu 7, ka lizazi lapili, muswanela kupumula, ki kupuzo yezibahazwa ka mulumo wa tolombita,+ ki mukopano okenile. 25  Musike mwaeza musebezi otaata ufi kamba ufi, mi mukafa nubu yecisezwa Jehova ka mulilo.’” 26  Jehova azwelapili kubulelela Mushe kuli: 27  “Kono lizazi labulishumi mwa kweli ye yabu 7, ki Lizazi la Sebelezo ya Kukwahela Libi.+ Muswanela kueza mukopano okenile, mi muswanela kubonisa kuswaba kwamina+ ni kufa nubu yecisezwa Jehova ka mulilo. 28  Musike mwaeza musebezi wa mufuta ufi kamba ufi ka lizazi leo kakuli ki lizazi la sebelezo ya kukwahela libi, ilikuli libi zamina likwahelwe+ fapilaa Jehova Mulimu wamina. 29  Mutu kaufela yasike abonisa kuswaba kwahae* ka lizazi leo, ukabulaiwa, azwiswe mwa sicaba sahabo.+ 30  Mi nikatimeza mutu kaufela yaeza musebezi wa mufuta ufi kamba ufi ka lizazi leo. 31  Musike mwaeza musebezi wa mufuta ufi kamba ufi. Wo ki mulao wa kamita kwa masika amina kaufela, kai ni kai komupila. 32  Ki sabata ya pumulo yamina, mi mukabonisa kuswaba kwamina+ manzibwana, ka lizazi labu 9 la kweli. Muswanela kumamela Sabata yamina kukala manzibwana kuisa manzibwana a lizazi lelitatama.” 33  Jehova azwelapili kubulela ku Mushe, ali: 34  “Bulelela Maisilaele, uli: ‘Lizazi labu 15 la kweli ye yabu 7, ki Mukiti wa Minganda* wa mazazi a 7 okaezezwa Jehova.+ 35  Kukaba ni mukopano okenile fa lizazi lapili, mi musike mwaeza musebezi otaata ufi kamba ufi. 36  Muswanela kufa Jehova nubu ya kucisa ka mulilo ka mazazi a 7. Ka lizazi labu 8, mueze mukopano okenile,+ mi mufe Jehova nubu yakucisa ka mulilo. Ki mukopano oipitezi. Musike mwaeza musebezi otaata ufi kamba ufi. 37  “‘Yeo ki yona mikiti ya Jehova yeezwa ka linako zetomilwe,+ yemuswanela kuzibisa sina mikopano yekenile,+ ya kuli mufe nubu yecisezwa Jehova ka mulilo: nubu ya kucisa+ ni nubu ya bubeke+ ya sitabelo ni nubu ya zenwiwa,+ ka kuya ka linako zetomilwe ka zazi ni zazi. 38  Zeo ki zeekezwa kwa linubu zefiwa fa mazazi a lisabata za Jehova,+ ni kwa limpo zamina,+ kwa linubu zamina za buitamo,+ ni kwa linubu zamina za kuitatela,+ zemuswanela kufa Jehova. 39  Kono ka lizazi labu 15 la kweli yabu 7, hase mukubukanyize lico za mwa naha, muswanela kueza mukiti wa Jehova ka mazazi a 7.+ Lizazi lapili ki la pumulo ni lizazi labu 8 ki la pumulo.+ 40  Ka lizazi lapili, mukaanga miselo ya likota zende hahulu, matali a likota za nzalu,+ mitai ya likota za matali amañata, ni likota za popula zemela mwa misindi,* mi mukawabelwa+ fapilaa Jehova Mulimu wamina ka mazazi a 7.+ 41  Mukaezezanga Jehova mukiti wo ka mazazi a 7 silimo ni silimo.+ Muswanela kuuezanga mwa kweli yabu 7, sina mulao wa kamita mwa masika amina kaufela. 42  Muswanela kuina mwa minganda ka mazazi a 7.+ Maisilaele kaufela baswanela kuina mwa minganda, 43  ilikuli masika amina a kwapili azibe+ kuli nenipilisize Maisilaele mwa minganda hane nibazwisa mwa naha ya Egepita.+ Ki na Jehova Mulimu wamina.’” 44  Mi Mushe abulelela Maisilaele za mikiti ya Jehova yeezwa ka linako zetomilwe.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mwahalaa manzibwana amabeli.”
Likalulo zepeli za tikanyo yeya halishumi mwa efa nelieza malita a 4.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Hini ki tikanyezo mone kukwana malita a 3.67. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Likalulo zepeli za tikanyo yeya halishumi mwa efa nelieza malita a 4.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Kamba “yanyandile.”
Kamba mwendi, “yasike aitima lico.”
Kamba “Litebule za Swalelele.”
Kamba “milapo.”