Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Livitike 22:1-33

22  Jehova azwelapili kubulelela Mushe kuli:  “Bulelela Aruni ni bana bahae babashimani kuli batokomele mobaezeza* linto zekenile za Maisilaele mi basike basilafaza libizo laka lelikenile,+ kuamana ni linto zeba nikeniseza.+ Ki na Jehova.  Ubabulelele, uli: ‘Mutu ufi kamba ufi wa lusika lwahenu, mwahalaa masika amina kaufela, yasutelela kwa linto zekenile asika kena, zona linto zeo Maisilaele bakeniseza Jehova, mutu yo ukabulaiwa mi haana kuyema hape fapilaa ka.+ Ki na Jehova.  Hakuna mwanaa Aruni wamushimani yanani mbingwa+ kamba yakula muzwetela+ yakaca kwa linto zekenile konji hasakenile,+ nihaiba yangunyuta mutu yasilafalizwe ki situpu sa mutu,+ kamba muuna yazwile lupepo lwa siina,+  kamba muuna yangunyuta sesiñwi sa libupiwa zezamayanga sikutu zesika kena+ kamba yangunyuta mutu yasilafalizwe ki nto ifi kamba ifi.+  Mutu yangunyuta sesiñwi sa lika zeo ukaba yasika kena kuisa manzibwana mi hana kuca sesiñwi kwa linto zekenile, kono uswanela kutapa mwa mezi.+  Lizazi hase lilikezi, ukaba yakenile, mi hamulaho wakona kuca kwa linto zekenile kakuli ki lico zahae.+  Hape haswaneli kuca folofolo ifi kamba ifi yeishwezi kamba nto ifi kamba ifi yetatauzwi ki libatana mi asilafale ka kueza cwalo.+ Ki na Jehova.  “‘Balukela kumamela litaelo zaka, kuli basike baeza sibi ka kusa limamela mi bashwe kabakala sibi seo kakuli nebasilafaza linto zekenile. Ki na Jehova, yabakenisa. 10  “‘Hakuna mutu yasika lumelezwa* yaswanela kuca linto zekenile.+ Hakuna muenyi wa muprisita kamba mubeleki yabelekela masheleñi ku yena yaswanela kuca nto ifi kamba ifi yekenile. 11  Kono haiba muprisita aleka mutu ka masheleñi ahae, mutu yo wakona kuca kwateñi. Batanga babapepezwi mwa ndu ya muprisita ni bona bakona kuca kwa lico zahae.+ 12  Haiba mwanaa muprisita anyalwa ku muuna yasi muprisita,* mwana yo haswaneli kuca kwa nubu ya linto zekenile. 13  Kono haiba mwana yo wa muprisita ashwelwa ki muunaa hae kamba haiba alelekwa kwa manyalo, asina mwana, mi akutela kuto ina mwa ndu ya ndatahe sina mwanaainelanga mwateñi kwa bwanana bwahae, fohe, wakona kuca kwa lico za ndatahe;+ kono hakuna mutu yasika lumelezwa* yakaca kwateñi. 14  “‘Cwale haiba mutu aca nto yekenile ka mafosisa, mutu yo ukafa nubu yekenile yeo ku muprisita ni kuekeza kwateñi kalulo yabuketalizoho ya teko yayona.+ 15  Hakulicwalo, baprisita habaswaneli kusilafaza linto zekenile za Maisilaele, zebafile Jehova sina nubu,+ 16  ni kuitahiseza koto kabakala mulatu wa kutuhelela bana ba Isilaele kuca linto zekenile zabona; kakuli ki na Jehova, yabakenisa.’” 17  Jehova azwelapili kubulelela Mushe kuli: 18  “‘Bulelela Aruni ni bana bahae babashimani ni Maisilaele kaufela, uli: ‘Haiba Muisilaele kamba muzwahule yapila mwa Isilaele atiseza Jehova nubu ya kucisa+ kuli apete buitamo bwahae kamba kuli afe nubu ya kuitatela,+ 19  uswanela kutisa folofolo yamuuna yeiketile+ yezwa mwa mutapi wa likomu, wa lingunyana, kamba wa lipuli, kuli alumelelwe ki Mulimu. 20  Musike mwatisa nto ifi kamba ifi yenyazahala,+ kakuli haina kutahisa kuli mulumelelwe. 21  “‘Haiba mutu atiseza Jehova sitabelo sa kuikabela+ kuli apete buitamo bwahae kamba kuli afe nubu ya kuitatela, sitabelo seo siswanela kuba sa folofolo yeiketile yezwa mwa mutapi wa likomu kamba wa lingu kamba wa lipuli, ilikuli alumelelwe ki Mulimu. Haiswaneli kuba ni sesinyazahala. 22  Hakuna nubu yeswanela kuba yeshwile meeto, yelobehile lisapo, yenani sikelela, yenani kasolondo, yekula butuku bwa litalo, kamba yekubuhile; hamulukeli kutiseza Jehova lika zecwalo kamba kufa Jehova nubu yecwalo fa aletare. 23  Wakona kutisa poho kamba ngu yenani silama sesitelele kufita sesiñwi kamba sesikuswani kufita sesiñwi kuli ibe nubu ya kuitatela, kono haina kuamuhelwa haifiwa kuli ibe nubu ya buitamo. 24  Musike mwatiseza Jehova folofolo yenani maino a buuna asitani kamba apyatilwe kamba azwisizwe ka kuhohiwa kamba kupumiwa, mi hamuswaneli kufa lifolofolo zecwalo sina nubu mwa naha yamina. 25  Mi musike mwaamuhela zecwalo mwa lizoho la muzwahule kuli ibe nubu ya lico za Mulimu wamina, kakuli lisinyehile mi zanyazahala. Halina kuamuhelwa.’” 26  Jehova azwelapili kubulelela Mushe kuli: 27  “Poho kamba ngu yamuuna kamba puli haipepwa, ikazwelapili kuina ni maa yona ka mazazi a 7,+ kono kukala ka lizazi labu 8 ikakona kuamuhelwa sina nubu, yona nubu yecisezwa Jehova ka mulilo. 28  Haili kwa likomu kamba kwa lingu, musike mwabulaya yamushemi hamoho ni mwanaa yona ka lizazi lililiñwi.+ 29  “Haiba muezeza Jehova sitabelo sa buitumelo,+ musieze ka mukwa oka mifumanisa kulumelelwa. 30  Siciwe ka lona lizazi leo. Musike mwasiya sesiñwi kwateñi kuisa kakusasana.+ Ki na Jehova. 31  “Mulukela kumamela litaelo zaka ni kulilatelela.+ Ki na Jehova. 32  Musike mwasilafaza libizo laka lelikenile,+ mi niswanela kukeniswa mwahalaa Maisilaele.+ Ki na Jehova, yamikenisa,+ 33  yamizwisa mwa naha ya Egepita kuli nibonise kuli ni Mulimu wamina.+ Ki na Jehova.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “baikambuse kwa.”
Linzwi ka linzwi, “Hakuna mutu usili,” fo kikuli, mutu yasi wa lusika lwa Aruni.
Kamba “anyalwa ku mutu usili.”
Linzwi ka linzwi, “mutu usili,” fo kikuli, mutu yasi wa lusika lwa Aruni.