Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Livitike 21:1-24

21  Jehova azwelapili kubulelela Mushe kuli: “Bulelela baprisita, bona bana ba Aruni babashimani, uli: ‘Hakuna muprisita yaswanela kuisilafaza ka mutu yashwile mwa sicaba sahabo.+  Kono waakona kueza cwalo haiba ki mwanahabo yena wa mali alimañwi ni yena, inge cwalo mahe, ndatahe, mwanaa hae wamushimani, mwanaa hae wamusizana, muhulwanaa hae kamba munyanaa hae,  mi waakona kuisilafaza kabakala kaizelaa hae haiba yo ki mwalyanjo yali bukaufi ni yena mi hasika nyalwa kale.  Haswaneli kuisilafaza ni kuikeza yasika kena kabakala musali yanyezwi ku muuna wa mwa sicaba sahabo.  Habaswaneli kukolola litoho zabona+ kamba kubeula mahaha abona kamba kupazaka mibili yabona.+  Baswanela kuba babakenile ku Mulimu wabona,+ mi habaswaneli kusilafaza libizo la Mulimu wabona,+ kakuli bafa linubu zecisezwa Jehova ka mulilo, zona lico zefiwa ku Mulimu wabona, mi balukela kuba babakenile.+  Habaswaneli kunyala lihule,+ musali yakile alobalwa, kamba musali yalelekilwe ki muunaa hae,+ kakuli muprisita ki yakenile ku Mulimu wahae.  Umukenise,+ kakuli ki yena yafa nubu ya lico ku Mulimu wahao. Abe yakenile ku wena, kakuli na Jehova, yamikenisa, ni yakenile.+  “‘Cwale haiba mwanaa muprisita, wamusizana, aishubula ka kueza buhule, ushubula ndatahe. Mi uswanela kucisiwa mwa mulilo.+ 10  “‘Yaketilwe kuba muprisita yapahami mwahalaa banabahabo, yena yaselilwe oli ya kutozisa fa toho+ mi ubeilwe fa sebelezo* ya kuli aapale liapalo za buprisita,+ asike atuhelela milili yahae kamba kupazula liapalo zahae.+ 11  Haswaneli kusutelela mutu ufi kamba ufi yashwile;*+ asike aisilafaza nihaiba kabakala ndatahe kamba mahe. 12  Haswaneli kuzwa mwa sibaka sesikenile mi haswaneli kusilafaza sibaka sesikenile sa Mulimu wahae,+ kakuli sisupo sa buineelo, yona oli ya kutozisa ya Mulimu wahae,+ si fa toho yahae. Ki na Jehova. 13  “‘Muprisita yapahami ulukela kunyala mwalyanjo.+ 14  Asike anyala mbelwa, musali yalelekilwe, musali yakile alobalwa, kamba lihule; kono uswanela kunyala mwalyanjo wa mwa sicaba sahabo. 15  Haswaneli kusilafaza bana* bahae mwa sicaba sahabo,+ kakuli ki na Jehova, yamukenisa.’” 16  Jehova azwelapili kubulelela Mushe kuli: 17  “Bulelela Aruni, uli: ‘Kwa bana* bahao, mwa masika abona kaufela, hakuna yanani sesinyazahala yakasutelela kuli afe lico za Mulimu wahae. 18  Haiba kunani muuna yanani sesinyazahala, asike asutelela: ibe sibofu kamba sihole kamba wa sifateho sesisitani* kamba wa silama sesitelele kufita sesiñwi, 19  muuna yalobehile lisapo kwa lihutu kamba kwa lizoho, 20  wa situnda kamba mbonezikai,* kamba muuna yaholofezi liito kamba yakula butuku bwa litalo kamba yakula sinake kamba yasitani kwa maino a buuna.+ 21  Muuna kaufela yanani sesinyazahala, yasimuluha* ku muprisita Aruni, asike asutelela kuli afe linubu zecisezwa Jehova ka mulilo. Bakeñisa kuli unani sesinyazahala, asike asutelela kuli afe lico za Mulimu wahae. 22  Wakona kuca kwa lico za Mulimu wahae zengilwe kwa lika zekenile hahulu+ ni kwa lika zekenile.+ 23  Kono hakoni kusutelela bukaufi ni lisila,+ mi hakoni kusutelela kwa aletare,+ kakuli unani sesinyazahala; mi haswaneli kusilafaza sibaka sesikenile saka,+ kakuli ki na Jehova, yabakenisa.’”+ 24  Mi Mushe abulelela Aruni ni bana ba Aruni babashimani ni Maisilaele kaufela litaba zeo.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “yanaatalizwe lizoho.”
Kamba “moyo ufi kamba ufi oshwile.” Linzwi la Siheberu la neʹphesh, mwa timana ye, liama linzwi la Siheberu lelitalusa nto “yeshwile.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “kamba wa ngo yesitani.”
Kamba mwendi, “yañwañulukile.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”