Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Livitike 20:1-27

20  Jehova azwelapili kubulelela Mushe kuli:  “Bulelela Maisilaele, uli: ‘Muisilaele kaufela ni muzwahule ufi kamba ufi yapila mwa Isilaele yafa mwanaa hae ku Moleke, kaniti uswanela kubulaiwa.+ Batu ba naha baswanela kumubulaya ka kumupobaula macwe.  Nikafulalela mutu yo, mi nika mutimeza, azwiswe mwahalaa sicaba sahabo, kakuli ufile yomuñwi wa bana bahae ku Moleke mi usilafalize sibaka saka sesikenile+ ni kusilafaza libizo laka lelikenile.  Haiba batu ba naha baitibaza ka bomu saeza mutu yo hafa mwanaa hae ku Moleke mi haba mubulayi,+  fohe, na kasibili, nikafulalela mutu yo ni lubasi lwahae.+ Nikabulaya mutu yo hamoho ni babaswalisani ni yena kaufela kueza buhule ni Moleke.  “‘Haili mutu yasasepahali ku na* ka kusikuluhela kwa balauli+ ni linuhi,+ nika mufulalela ni kumubulaya, azwiswe mwa sicaba sahabo.+  “‘Mulukela kuikenisa ni kuba babakenile,+ kakuli ki na Jehova Mulimu wamina.  Mi mulukela kumamela milao yaka ni kuilatelela.+ Ki na Jehova, yamikenisa.+  “‘Haiba mutu alwaha* ndatahe kamba mahe, kaniti mutu yo uswanela kubulaiwa.+ Bakeñisa kuli ulwahile ndatahe kamba mahe, mali ahae a fa toho yahae. 10  “‘Cwale ka za muuna yabuka ni musalaa mutu: Muuna yo yabuka ni musalaa mutu kaniti uswanela kubulaiwa, yena hamoho ni musali yo.+ 11  Muuna yalobala ni musalaa ndatahe ushubuzi ndatahe.*+ Sibeli sabona kaniti baswanela kubulaiwa. Mali abona a fa litoho zabona. 12  Haiba mutu alobala ni musalaa mwanaa hae, sibeli sabona kaniti baswanela kubulaiwa. Baezize nto yelwanisana ni mukwa wa ka sipepo. Mali abona a fa litoho zabona.+ 13  “‘Haiba muuna alobala ni muuna ka yena sina mutu mwalobalelanga ni musali, sibeli sabona baezize nto yenyenyisa.+ Kaniti baswanela kubulaiwa. Mali abona a fa litoho zabona. 14  “‘Haiba mutu anyala musali ni kulobala hape ni mahe musali yo, mutu yo uezize kezo yenyenyisa.*+ Baswanela kucisa mutu yo mwa mulilo hamoho ni basali bao,+ kuli muzamao onyenyisa usike wazwelapili kubateñi mwahalaa mina. 15  “‘Haiba muuna alobala ni folofolo, muuna yo kaniti uswanela kubulaiwa, mi muswanela kubulaya folofolo yeo.+ 16  Haiba musali asutelela folofolo ifi kamba ifi ni kulobala ni yona,+ mulukela kubulaya musali yo ni folofolo yeo. Kaniti batu bao baswanela kubulaiwa. Mali abona a fa litoho zabona. 17  “‘Haiba muuna alobala ni kaizelaa hae, ibe mwanaa ndatahe kamba mwanaa mahe, mi abona mapunu a kaizelaa hae mi ni yena abona mapunu a muuna yo, ki taba yeswabisa.+ Balukela kubulaiwa fapilaa bana ba sicaba sahabo. Muuna yo ushubuzi kaizelaa hae.* Ukaikalabela kabakala bufosi bwahae. 18  “‘Haiba muuna alobala ni musali yaile kwa kweli, sibeli sabona babonisize kuli mali haki nto yekenile ku bona.+ Balukela kubulaiwa mwa bubeli bwabona. 19  “‘Usike walobala ni munyanaa maho kamba muhulwanaa maho kamba kaizelaa ndataho, kakuli kueza cwalo ki kushubula mwanahenu yali mali alimañwi ni wena.+ Babaeza cwalo baswanela kuikalabela kabakala bufosi bwabona. 20  Muuna yalobala ni musalaa ndatahe yomuhulu kamba musalaa ndatahe yomunyinyani ushubula ndatahe yomuhulu kamba ndatahe yomunyinyani.*+ Babaeza cwalo baswanela kuikalabela kabakala sibi sabona. Baswanela kushwa basika pepa mwana. 21  Haiba muuna aamuha muhulwanaa hae kamba munyanaa hae musali, ki masila.+ Muuna yo ushubuzi muhulwanaa hae kamba munyanaa hae.* Habaswaneli kuba ni mwana. 22  “‘Mulukela kumamela milao yaka kaufela ni likatulo zaka kaufela+ ni kulilatelela,+ ilikuli naha yeni mitisa kuto pila ku yona isike yamitaza.+ 23  Musike mwazamaya ka milao ya macaba enileleka fapilaa mina;+ kakuli aezize lika zeo kaufela mi niatoile hahulu.+ 24  Ki lona libaka haniize ku mina: “Mukaluwa naha yabona, mi nika mifa yona kuli ibe yamina, yona naha mokububa mabisi ni linosi.+ Ki na Jehova Mulimu wamina, yamikauhanyize kwa macaba amañwi.”+ 25  Mulukela kutaluhanya folofolo yekenile ku yesika kena ni kutaluhanya nyunywani yesika kena ku yekenile;+ musike mwaikeza babanyenyisa ka folofolo kamba nyunywani kamba nto ifi kamba ifi yehohoba fafasi yeni mikauhanyize ku yona kuli ibe yesika kena ku mina.+ 26  Mube babakenile ku na, kakuli na Jehova, ni yakenile,+ mi nimikauhanya kwa macaba amañwi kuli mube baka.+ 27  “‘Muuna kamba musali kaufela yalaula kamba yali sinuhi,* kaniti uswanela kubulaiwa.+ Batu baswanela kubabulaya ka kubapobaula macwe. Mali abona a fa litoho zabona.’”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yaeza buhule bwa kwa moya.”
Kamba “akuta.”
Linzwi ka linzwi, “uapuzi mapunu a ndatahe.”
Kamba “muzamao oswabisa; muzamao omaswe.”
Linzwi ka linzwi, “uapuzi mapunu a kaizelaa hae.”
Linzwi ka linzwi, “uapuzi mapunu a ndatahe yomuhulu kamba ndatahe yomunyinyani.”
Linzwi ka linzwi, “uapuzi mapunu a muhulwanaa hae kamba munyanaa hae.”
Kamba “yanani moya wa bunuhi.”