Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Livitike 17:1-16

17  Jehova azwelapili kubulelela Mushe kuli:  “Bulelela Aruni ni bana bahae babashimani ni Maisilaele kaufela, uli: ‘Ki se salaezi Jehova:  “‘“Haiba mutu ufi kamba ufi wa ndu ya Isilaele abulaya poho kamba ngunyana yamuuna kamba puli mwa mafulo kamba haiba aibulaela kwande a mafulo,  mwa sibaka sa kuitisa kwa munyako wa tende ya makopanelo kuli aife sina nubu ku Jehova fapilaa tabernakele ya Jehova, mutu yo ukaba ni mulatu wa mali. Usuluzi mali, mi mutu yo ulukela kubulaiwa, azwiswe mwahalaa sicaba sahabo.  Mulelo wa taelo ye kikuli Maisilaele batise matabelo ebaezeza mwa naheñi, baatise ku Jehova, kwa munyako wa tende ya makopanelo, ku muprisita. Baafe Jehova sina matabelo a kuikabela.+  Mi muprisita ukasasa mali fa aletare ya Jehova kwa munyako wa tende ya makopanelo mi ukatushanisa mafula kuli atahise munko omunati* ku Jehova.+  Kabakaleo baswanela kutuhela kufanga matabelo kwa madimona a sibupeho sa puli,*+ ebaeza buhule ni ona.+ Wo ikaba mulao wamina kamita, mwa masika amina kaufela.”’  “Ubabulelele kuli: ‘Mutu ufi kamba ufi wa ndu ya Isilaele kamba muzwahule kaufela yapila mwahalaa mina yafa nubu ya kucisa kamba sitabelo  mi hasitisi kwa munyako wa tende ya makopanelo kuto sifa Jehova, ulukela kubulaiwa, azwiswe mwa sicaba sahabo.+ 10  “‘Haiba mutu wa ndu ya Isilaele kamba muzwahule yapila mwahalaa mina aca mali afi kamba afi,+ nikahana mutu yo yaca mali, mi nika mubulaya, azwiswe mwahalaa sicaba sahabo. 11  Kakuli bupilo* bwa sibupiwa sesipila bu mwa mali,+ mi na nilukisize kuli mali ao aitusiswange fa aletare+ ilikuli kuezwe sebelezo ya kukwahela libi zamina, kakuli ki mali akwahela libi+ ka bupilo* bobuinzi ku ona. 12  Ki lona libaka hanibulelezi Maisilaele kuli: “Hakuna mutu ku mina yaswanela kuca mali, mi hakuna muzwahule yapila mwahalaa mina+ yaswanela kuca mali.”+ 13  “‘Haiba yomuñwi wa Maisilaele kamba muzwahule yapila mwahalaa mina wazuma mi aswala folofolo kamba nyunywani yeciwa, uswanela kusulula mali ayona+ ni kuakwahela ka mubu. 14  Kakuli bupilo* bwa sibupiwa kaufela sesipila ki mali asona, bakeñisa kuli bupilo* bu mwa mali. Kabakaleo, nibulelezi Maisilaele kuli: “Musike mwaca mali a sibupiwa sifi kamba sifi kakuli bupilo* bwa sibupiwa kaufela ki mali asona. Mutu kaufela yaca mali ukabulaiwa.”+ 15  Haiba mutu, ibe kuli ki mwanaa naha kamba ki muzwahule, aca folofolo yeishwezi kamba yehahauzwi ki sibatana,+ uswanela kutapisa liapalo zahae ni kutapa mwa mezi, mi ukaba yasika kena kuisa manzibwana;+ kihona akaba yakenile. 16  Kono haiba asa litapisi mi asatapi,* ukaikalabela kabakala bufosi bwahae.’”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Linzwi ka linzwi, “lipuli.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Linzwi ka linzwi, “asatapisi nama yahae.”