Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Livitike 16:1-34

16  Jehova abulela ku Mushe hamulaho wa lifu la bana ba Aruni babashimani bababeli bane bashwile kabakala kuatumela Jehova.+  Jehova ali ku Mushe: “Bulelela Aruni muhulwanaa hao kuli asike akena-kenanga feela mwa sibaka sesikenile+ kwa buse bwa lisila,+ fapilaa sikwahezo sa Aleka, ilikuli asike ashwa,+ kakuli nikaiponahaza mwa lilu+ fahalimwaa sikwahezo.+  “Ze ki zona zaswanela kutisa Aruni hakena mwa sibaka sesikenile: pohwana ya nubu ya sibi+ ni ngu yamuuna ya nubu ya kucisa.+  Aapale siapalo sa line sesitelele sesikenile,+ atine kaputula* ka line+ kuli kapate mubili wahae,* mi aitame lukanda lwa line+ ni kutina kuwani ya line kwa toho.+ Zeo ki liapalo zekenile.+ Ukatapa mwa mezi+ ni kuliapala.  “Aange lipulinyana zabaana zepeli za nubu ya sibi ni ngu yamuuna iliñwi ya nubu ya kucisa, kwa sicaba sa Maisilaele.+  “Cwale Aruni asuteleze pohwana ya nubu ya sibi, ya libi zahae, mi ukakwahela libi zahae+ ni za ba ndu yahae.  “Mi cwale aange lipuli zepeli ni kuliyemisa fapilaa Jehova kwa munyako wa tende ya makopanelo.  Aruni ukaitusisa loto kuli akete mwahalaa lipuli zepeli zeo, loto yeñwi ki ya Jehova mi yeñwi ki ya Azazele.*  Aruni ukasuteleza puli yeneketilwe ka loto+ kuli ibe ya Jehova mi uka ifa sina nubu ya sibi. 10  Kono puli yeneketilwe ka loto kuli ibe ya Azazele iswanela kuto yemiswa fapilaa Jehova inze ipila kuli sebelezo ya kukwahela libi iezezwe fahalimwaa yona, ilikuli ilelekelwe mwa lihalaupa sina puli ya Azazele.+ 11  “Aruni ukasuteleza pohwana ya nubu ya sibi, ya libi zahae, mi ukakwahela libi zahae ni za ba ndu yahae; ukabulaya pohwana ya nubu ya sibi, ya libi zahae.+ 12  “Kihona akaanga pizana ya mulilo+ yetezi mashala atuka ayokozwi fa aletare+ fapilaa Jehova ni kutaza lizoho lahae habeli ka insense yende ya munko omunati,+ mi ukatisa lika zeo mwahali, kwa buse bwa lisila.+ 13  Hape ukabeya insense fa mulilo fapilaa Jehova,+ mi lilu la musi wa insense likaapesa sikwahezo sesi fa Aleka+ ya Bupaki,+ kuli asike ashwa. 14  “Ukaanga kwa mali a pohwana+ ni kuasasa ka munwana wahae fapilaa sikwahezo kwa neku la upa, mi ukasasa amañwi a mali ka munwana wahae ha 7 fapilaa sikwahezo.+ 15  “Mi cwale ukabulaya puli ya nubu ya sibi, ya libi za sicaba,+ ni kutisa mali ayona mwahali kwa buse bwa lisila+ mi aeze mali+ ao ka mukwa oswana ni wanaaezize ka ona mali a pohwana; asase mali fapilaa sikwahezo. 16  “Aezeze sibaka sesikenile sebelezo ya kukwahela libi kabakala likezo zesika kena za Maisilaele ni kabakala bufosi ni libi zabona,+ mi seo ki sona saswanela kuezeza tende ya makopanelo, ye mwahalaa bona babanani likezo zesika kena. 17  “Hakuna mutu yomuñwi yaswanela kuba mwa tende ya makopanelo kukala ka nako yakena muprisita mwa sibaka sesikenile kuyo eza sebelezo ya kukwahela libi kufitela azwa mwateñi. Ukakwahela libi zahae ni za ba ndu yahae+ ni za puteho kamukana ya Isilaele.+ 18  “Mi cwale azwele kwande, aye kwa aletare,+ ye fapilaa Jehova, ni kuiezeza sebelezo ya kukwahela libi, mi aange kwa mali a pohwana ni kwa mali a ngu ni kuabeya fa manaka a aletare kwa maneku kaufela. 19  Mi hape ukasasa amañwi a mali fa aletare ka munwana wahae ha 7 mi ukakenisa aletare kwa likezo zesika kena za Maisilaele. 20  “Hafelize kuezeza sibaka sesikenile,+ ni tende ya makopanelo, ni aletare+ sebelezo ya kukwahela libi, hape ukasuteleza puli yepila.+ 21  Aruni uswanela kubeya mazoho ahae amabeli fahalimwaa toho ya puli yepila ni kubulelela fahalimwaa yona bufosi kaufela bwa Maisilaele ni milatu yabona kaufela, ni libi zabona kaufela, mi uka libeya fa toho ya puli yeo+ ni kuilelekela mwa lihalaupa ka mutu yaketilwe kueza cwalo.* 22  Ukaleleka puli yeo, mi ikalwala bufosi bwabona kaufela+ kubuisa mwa lihalaupa.+ 23  “Cwale Aruni ukakena mwa tende ya makopanelo ni kutubula liapalo za line zanaapezi hakena mwa sibaka sesikenile, mi uka lisiya mwateñi. 24  Atape* mwa mezi+ mwa sibaka sesikenile ni kuapala liapalo zahae;+ hasamulaho azwe mwateñi mi afe nubu ya kucisa,+ yahae ni ya sicaba,+ kuli akwahele libi zahae ni kukwahela libi za sicaba.+ 25  Ukatushanisa mafula a nubu ya sibi fa aletare. 26  “Muuna yanaaleleka puli ya Azazele+ uswanela kutapisa liapalo zahae ni kutapa mwa mezi, mi hasamulaho, wakona kukutela mwa mafulo. 27  “Mi pohwana ya nubu ya sibi ni puli ya nubu ya sibi, ili zeo mali azona naatisizwe mwa sibaka sesikenile kuli akwahele libi, likaiswa kwande a mafulo, mi matalo azona ni nama yazona ni siloko sazona likacisiwa mwa mulilo.+ 28  Mutu yacisa lika zeo uswanela kutapisa liapalo zahae ni kutapa mwa mezi, mi hasamulaho, wakona kukutela mwa mafulo. 29  “Wo ikaba mulao wamina kamita: Mwa kweli yabu 7, ka lizazi labulishumi la kweli yeo, muswanela kubonisa kuswaba kwamina,* mi hamuswaneli kueza musebezi ufi kamba ufi,+ ibe muñaa naha kamba muzwahule yapila mwahalaa mina. 30  Ka lona lizazi leo, libi zamina likakwahelwa,+ kuli mubeiwe babakenile. Mukaba babakenile kwa libi zamina kaufela fapilaa Jehova.+ 31  Ikaba sabata ya pumulo yekwanile ku mina, mi muswanela kubonisa kuswaba kwamina.+ Wo ki mulao wa kamita. 32  “Muprisita yatozizwe,+ yabeilwe* fa buprisita+ mwa sibaka sa ndatahe,+ ukaeza sebelezo ya kukwahela libi mi ukaapala liapalo za line,+ zona liapalo zekenile.+ 33  Ukaezeza sibaka sesikenile,+ ni tende ya makopanelo,+ ni aletare+ sebelezo ya kukwahela libi; mi ukaeza sebelezo ya kukwahela libi za baprisita ni kueza sebelezo ya kukwahela libi za puteho ya batu kamukana.+ 34  Wo ikaba mulao wamina wa kamita,+ kuli kukwahelwe libi kaufela za Maisilaele, hañwi ka silimo.”+ Mi aeza sina Jehova mwanaalaelezi Mushe.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “liapalo za mwahali.”
Kamba “nama yahae yesika apeswa.”
Mwendi ili kutalusa “Puli Yeyelela.”
Kamba “mutu yaitukisize.”
Linzwi ka linzwi, “Atapise nama yahae.”
Kuswaba ko, kukona kutalusa kusaeza lika zeñwi, zekopanyeleza kuitima lico.
Linzwi ka linzwi, “yakatazwa lizoho.”