Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Livitike 15:1-33

15  Jehova azwelapili kubulelela Mushe ni Aruni kuli:  “Mubulelele Maisilaele, muli: ‘Haiba muuna akula butuku bwa kuzweta kwa buuna,* muzwetela wo, umubisa yasika kena.+  Muuna yo hasika kena kabakala muzwetela wo, ibe kuli muzwetela wo uzwelapili kuzwa kwa buuna kamba utibehile, muuna yo hasika kena.  “‘Mumbeta kaufela walobala ku ona muuna yakula muzwetela ukaba osika kena, mi nto ifi kamba ifi yaina ku yona ikaba yesika kena.  Yakaswala mumbeta wa muuna yo uswanela kutapisa liapalo zahae, mi uswanela kutapa mwa mezi mi ukaba yasika kena kuisa manzibwana.+  Mutu kaufela yakaina fa sika sanaainzi ku sona muuna yakula muzwetela uswanela kutapisa liapalo zahae, atape mwa mezi, mi ukaba yasika kena kuisa manzibwana.  Mutu kaufela yaswala mubili wa muuna yakula muzwetela uswanela kutapisa liapalo zahae, atape mwa mezi, mi ukaba yasika kena kuisa manzibwana.  Haiba yakula muzwetela akwela mati mutu yakenile, mutu yo uswanela kutapisa liapalo zahae, atape mwa mezi, mi ukaba yasika kena kuisa manzibwana.  Pate* kaufela ya pelesa faina muuna yakula muzwetela ikaba yesika kena. 10  Mutu kaufela yaswala sika sifi kamba sifi sanaainzi ku sona muuna yo, ukaba yasika kena kuisa manzibwana, mi mutu kaufela yalwala lika zeo ukatapisa liapalo zahae, atape mwa mezi, mi ukaba yasika kena kuisa manzibwana. 11  Haiba yakula muzwetela+ hasika tapa kwa mazoho mi aswala mutu yomuñwi, mutu yo uswanela kutapisa liapalo zahae, atape mwa mezi, mi ukaba yasika kena kuisa manzibwana. 12  Piza ya lizupa yaswala muuna yakula muzwetela iswanela kutubiwa, mi sibyana kaufela sa kota siswanela kutapiswa ka mezi.+ 13  “‘Butuku bwahae bwa muzwetela habufela mi ufolile, mutu yo ukabala mazazi a 7, kihona akatapisa liapalo zahae, atape mwa mezi akilwe mwa sibaka sesibuba, mi ukaba yakenile.+ 14  Ka lizazi labu 8, uswanela kuunga maiba amabeli kamba tunkwilimba twabana totubeli,+ atahe fapilaa Jehova kwa munyako wa tende ya makopanelo mi alife ku muprisita. 15  Mi muprisita ukafa linyunywani zeo sina nubu, yeñwi ifiwe sina nubu ya sibi ni yeñwi sina nubu ya kucisa, mi muprisita ukaeza cwalo sebelezo ya kukwahela libi za mutu yo fapilaa Jehova kabakala muzwetela wanaanani ona mutu yo. 16  “‘Cwale haiba muuna azwa lupepo lwa siina, uswanela kutapisa mubili wahae kaufela mwa mezi mi ukaba yasika kena kuisa manzibwana.+ 17  Uswanela kutapisa ka mezi siapalo sifi kamba sifi sesilotezwi ki lupepo lwa siina, ni sibyana sifi kamba sifi sa litalo sesilotezwi ki lupepo lwa siina, mi sikaba sesisika kena kuisa manzibwana. 18  “‘Muuna halobala ni musali, mi azwa lupepo lwa siina, baswanela kutapa mwa mezi mi bakaba babasika kena kuisa manzibwana.+ 19  “‘Haiba musali azwa mali kwa busali, ukazwelapili kuba yasika kena ka mazazi a 7 kabakala kuya kwahae kwa kweli.+ Mutu kaufela yamuswala ukaba yasika kena kuisa manzibwana.+ 20  Nto kaufela yalobala ku yona mwa nako yaile kwa kweli ikaba yesika kena, mi nto kaufela yaina ku yona ikaba yesika kena.+ 21  Mutu kaufela yaswala mumbeta wahae uswanela kutapisa liapalo zahae, atape mwa mezi, mi ukaba yasika kena kuisa manzibwana. 22  Mutu kaufela yaswala sika sifi kamba sifi sanaainzi ku sona musali yo, uswanela kutapisa liapalo zahae, atape mwa mezi, mi ukaba yasika kena kuisa manzibwana. 23  Haiba musali yo naainzi fa mumbeta kamba fa nto yeñwi, kuswala nto yeo kukatahisa kuli mutu abe yasika kena kuisa manzibwana.+ 24  Haiba muuna alobala ni musali yo mi asilafazwa ki mali a musali yo yaile kwa kweli,+ fohe, muuna yo ukaba yasika kena ka mazazi a 7, mi mumbeta ufi kamba ufi wakalobala ku ona muuna yo ukaba osika kena. 25  “‘Haiba musali azwa mali ka mazazi amañata+ isi ka nako yahae ya kuya kwa kweli,+ kamba haiba azwa mali ka nako yetelele kufita mazazi ayanga kwa kweli, ukaba yasika kena ka mazazi kaufela a kuzweta kwahae, sina mwabelanga yasika kena ka mazazi aile kwa kweli. 26  Mumbeta kaufela walobala ku ona mwahalaa mazazi a kuzweta kwahae ukaba sina mumbeta walobalanga ku ona haile kwa kweli,+ mi nto kaufela yaina ku yona ikaba yesika kena sina yena mwabelanga yasika kena haile kwa kweli. 27  Mutu kaufela yaswala lika zeo ukaba yasika kena, mi uswanela kutapisa liapalo zahae, atape mwa mezi, mi ukaba yasika kena kuisa manzibwana.+ 28  “‘Kono hasaatuhezi kuzwa mali, musali yo ukabala mazazi a 7, mi mazazi ao hafelile ukaba yakenile.+ 29  Ka lizazi labu 8, uswanela kuunga maiba amabeli kamba tunkwilimba twabana totubeli,+ alitise ku muprisita kwa munyako wa tende ya makopanelo.+ 30  Muprisita ukafa nyunywani yeñwi sina nubu ya sibi ni yeñwi sina nubu ya kucisa, mi muprisita ukaeza cwalo sebelezo ya kukwahela libi za musali yo fapilaa Jehova kabakala kusakena kwa musali yo kone kutisizwe ki kuzweta kwahae.+ 31  “‘Muswanela kutusa Maisilaele cwalo kuli bakene, ilikuli basike bashwa kabakala kusakena kwabona ka kusilafaza tabernakele yaka, ye mwahalaa bona.+ 32  “‘Wo ki ona mulao oama mutu yanani muzwetela, muuna yasika kena kabakala lupepo lwa siina loluzwile,+ 33  musali yaile kwa kweli,+ muuna kamba musali yazweta,+ ni muuna yalobala ni musali yasika kena.’”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “nama yahae.”
Pate ki mufuta wa sipula sa fa pelesa.