Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Livitike 11:1-47

11  Cwale Jehova abulelela Mushe ni Aruni, ali:  “Mubulelele Maisilaele, muli: ‘Ze ki zona libupiwa zepila mwa lifasi* zemukona kuca:+  Folofolo kaufela yenani litaku zekauhani, ni pakana mwahalaa litaku zayona, ili yeweya, yakona kuciwa.  “‘Kono hamuswaneli kuca lifolofolo ze, zeweya feela kamba zenani feela litaku zekauhani: kamele, yeweya kono haina litaku zekauhani. Ki yemasila ku mina.+  Ni kambila,+ kakuli ni kona kaweya kono hakana litaku zekauhani. Ka masila ku mina.  Ni shakame, kakuli yaweya kono haina litaku zekauhani. Ki yemasila ku mina.  Ni kulube,+ kakuli inani litaku zekauhani mi inani pakana mwahalaa litaku zayona, kono haiweyi. Ki yemasila ku mina.  Hamuswaneli kuca nama yazona kamba kungunyuta litupu zazona. Ki zemasila ku mina.+  “‘Ze ki zona zemukona kuca kwa lika kaufela ze mwa mezi: Lika kaufela ze mwa mezi zenani tulabiso ni mayayu, ibe kuli li mwa mawate kamba mwa linuka, zeo mwakona kuca.+ 10  Kono lika kaufela ze mwa mawate ni mwa linuka, zesina tulabiso ni mayayu, mwahalaa libupiwa kaufela zezamayanga sikutu ni libupiwa zeñwi kaufela zepila mwa mezi, ki lika zenyenyisa ku mina. 11  Ki cwalo, liswanela kuba zenyenyisa ku mina, mi hamulukeli kuca nama yazona+ mi muswanela kulinyenya halishwile. 12  Lika kaufela ze mwa mezi zesina tulabiso ni mayayu ki lika zenyenyisa ku mina. 13  “‘Ze ki zona libupiwa zefufa zemuswanela kunyenya; haliswaneli kuciwa kakuli zanyenyisa: mbande,+ ñwanyi, linoñu la sikoloki,+ 14  sibungu ni mufuta kaufela wa bo mankoli, 15  mufuta kaufela wa mañwalala, 16  mpye, sifi, sinolu, mufuta kaufela wa tuñoti, 17  kakuluñuñu, kañumbi, lisikita, 18  licikwi, liya, linoñu, 19  mombo, mufuta kaufela wa bo nalukapwa, siluyangwa, ni sikampafwa. 20  Libupiwa kaufela zezamayanga sikutu zenani mafufa* ili zehata ka mahutu amane kaufela, ki zenyenyisa ku mina. 21  “‘Kwa libupiwa zezamayanga sikutu zenani mafufa ili zehata ka mahutu amane kaufela, zemukona kuca feela kwateñi ki zenani mahutu a kutulakisa fafasi amelile fa malupi azona. 22  Ku zona zeo mwakona kuca ze: mifuta yeshutana-shutana ya nziye yeshimbulukanga, nziye yeñwi yeciwa,+ lisende, ni limbimba. 23  Libupiwa zeñwi kaufela zezamayanga sikutu, zenani mafufa ni mahutu amane, ki zenyenyisa ku mina. 24  Ka zeo mukaisilafaza. Mutu kaufela yalingunyuta halishwile ukaba yasika kena kuisa manzibwana.+ 25  Mutu kaufela yalilwala halishwile uswanela kutapisa liapalo zahae;+ ukaba yasika kena kuisa manzibwana. 26  “‘Folofolo kaufela yenani litaku zekauhani kono haina pakana mwahalaa litaku zayona mi haiweyi, ki yemasila ku mina. Mutu kaufela yaingunyuta ukaba yasika kena.+ 27  Libupiwa kaufela zepila zezamaya ka lingandi zazona, kwa libupiwa zezamaya ka mahutu azona kaufela amane, ki zemasila ku mina. Mutu kaufela yangunyuta situpu sazona ukaba yasika kena kuisa manzibwana. 28  Mutu yalwala situpu sazona uswanela kutapisa liapalo zahae,+ mi ukaba yasika kena kuisa manzibwana.+ Ki zemasila ku mina. 29  “‘Ze ki zona libupiwa za mwa lifasi zezamayanga sikutu zemasila ku mina: ngeti, peba,+ mufuta kaufela wa mikolozwani, 30  mukolozwani obelela, mukolozwani omutuna, mukolozwani wa mwa mezi, sombela, ni longolo. 31  Libupiwa zezamayanga sikutu zeo ki zemasila ku mina.+ Mutu kaufela yalingunyuta halishwile ukaba yasika kena kuisa manzibwana.+ 32  “‘Cwale nto kaufela foliwela halishwa, ikaba yesika kena, ibe kuli ki sisebeliso sa kota, siapalo, litalo, kamba lisila la saka. Sisebeliso kaufela sesiitusiswa siswanela kumbwambwekiwa mwa mezi, mi sikaba sesisika kena kuisa manzibwana; kihona sikaba sesikenile. 33  Haiba liwela mwa piza ya lizupa, muswanela kuituba, mi nto kaufela yeneli mwa piza yeo ikaba yesika kena.+ 34  Sico sa mufuta kaufela sesisuluhelwa ki mezi azwa mwa piza yecwalo, sikaba sesisika kena, mi sino kaufela sesi mwa piza yecwalo sikaba sesisika kena. 35  Nto kaufela fokuwela situpu sazona ikaba yesika kena. Ibe kuli ki oveni kamba sitofu sesinyinyani, liswanela kutubiwa. Ki zesika kena, mi likazwelapili kuba zemasila ku mina. 36  Konji liweluwelu ni lisima mokubulukelwa mezi ki zona zekazwelapili kuba zekenile, kono mutu kaufela yacimbula situpu sazona ukaba yasika kena. 37  Haiba situpu sazona siwela fa peu yekacaliwa, peu yeo ikenile. 38  Kono haiba peu ibeiwa mezi, mi kalulo yeñwi ya situpu sazona iwela fateñi, peu yeo ki yemasila ku mina. 39  “‘Cwale haiba folofolo yeciwa ishwa, mutu kaufela yangunyuta situpu sayona ukaba yasika kena kuisa manzibwana.+ 40  Mutu kaufela yaca kwa nama ya situpu sayona uswanela kutapisa liapalo zahae, mi ukaba yasika kena kuisa manzibwana.+ Mutu kaufela yalwala situpu sayona uswanela kutapisa liapalo zahae, mi ukaba yasika kena kuisa manzibwana. 41  Libupiwa kaufela za mwa lifasi zezamayanga sikutu ki zenyenyisa.+ Haliswaneli kuciwa. 42  Hamuswaneli kuca sibupiwa kaufela sesizamaya ka kuhoha mba, sibupiwa kaufela sesizamaya ka mahutu amane kaufela, kamba libupiwa kaufela za mwa lifasi zezamayanga sikutu zenani mahutu amañata-ñata, kakuli ki zenyenyisa.+ 43  Musike mwaikeza babanyenyisa ka libupiwa kaufela zezamayanga sikutu, mi musike mwaisilafaza ni kuba babasika kena kabakala zona.+ 44  Kakuli ki na Jehova Mulimu wamina,+ mi muswanela kuikenisa ni kuba babakenile,+ kakuli na ni yakenile.+ Kabakaleo hamuswaneli kuisilafaza ka libupiwa kaufela za mwa lifasi zezamayanga sikutu. 45  Kakuli ki na Jehova, yamizwisize mwa naha ya Egepita kuli nibonise kuli ni Mulimu wamina,+ mi muswanela kuba babakenile,+ kakuli na ni yakenile.+ 46  “‘Wo ki ona mulao oama lifolofolo, libupiwa zefufa, libupiwa kaufela zepila mwa mezi, ni libupiwa kaufela za mwa lifasi zezamayanga sikutu, 47  kuli mutaluhanye zesika kena ku zekenile ni kutaluhanya libupiwa zepila zekona kuciwa ku zesakoni kuciwa.’”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lifolofolo zezamaya fafasi.”
Kamba “Likokwani kaufela.”