Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Livitike 10:1-20

10  Hasamulaho, bana ba Aruni babashimani, bo Nadabi ni Abihu,+ yomuñwi ni yomuñwi wa ku bona, aanga pizana yahae ya mulilo, ayakela mwateñi mulilo mi abeya insense+ fateñi. Kihona bakala kuciseza Jehova insense ka mulilo osika lumelezwa,+ wanaasika balaela kueza.  Kiha kutaha mulilo ozwa ku Jehova mi wabacisa,+ mi bashwela fapilaa Jehova.+  Mushe kihaa li ku Aruni: “Jehova sabulezi ki se: ‘Nikakeniswa mwahalaa babali bukaufi ni na,+ mi nikakanyiswa fapilaa batu kamukana.’” Mi Aruni akuza feela.  Cwale Mushe abiza Mishaele ni Elizafani, bana babashimani ba Uziele,+ ndatahe Aruni yomunyinyani, mi ali ku bona: “Hamutahe kwanu, muto nanula banabahabo mina kubazwisa fapilaa sibaka sesikenile, mubaise kwa sibaka sesi kwande a mafulo.”  Kiha bataha ni kuto nanula baana bao bane baapezi liapalo zetelele kubaisa kwa sibaka sesi kwande a mafulo, sina mwanaa babulelezi Mushe.  Mi cwale Mushe abulelela Aruni ni bana bahae babañwi babashimani bo Eliazare ni Itamare, ali: “Musike mwatuhelela milili yamina kamba kupazula liapalo zamina,+ kuli musike mwashwa ni kuli Mulimu asike ahalifela sicaba kamukana. Banabahabo mina ba ndu ya Isilaele kaufela bakalila batu babulaile Jehova ka mulilo.  Hamulukeli kuzwa kwa munyako wa tende ya makopanelo, hakusicwalo mukashwa, kakuli mutozizwe ka oli ya kutozisa ya Jehova.”+ Mi baeza sina mwanaa babulelezi Mushe.  Cwale Jehova ali ku Aruni:  “Usike wanwa waine kamba bucwala, wena ni bana bahao babashimani babali ni wena, hamukena mwa tende ya makopanelo,+ ilikuli musike mwashwa. Wo ki mulao wa kamita kwa masika amina kaufela. 10  Mulelo wa taba yeo kikuli mutaluhanye nto yeneezwi ku Mulimu ku yesilafezi, ni kutaluhanya nto yesika kena ku yekenile,+ 11  ni kuluta Maisilaele milao kaufela yababulelezi Jehova ka Mushe.”+ 12  Cwale Mushe abulelela Aruni ni bana bahae babashimani bane basiyezi bo Eliazare ni Itamare, ali: “Hamuunge kalulo yesiyezi kwa nubu ya bubeke ya linubu zenecisezwa Jehova ka mulilo, muieze linkwa zesika ya mumela, mi muicele fakaufi ni aletare,+ kakuli ki nto yekenile hahulu.+ 13  Muswanela kuicela mwa sibaka sesikenile,+ kakuli ki kabelo yamina ni kabelo ya bana bamina yezwa kwa linubu zecisezwa Jehova ka mulilo, kakuli ki mona monilaelezwi. 14  Hape mukaca sifuba sa nubu ya kuzungisa ni lihutu la nubu yekenile,+ mulicele mwa sibaka sesikenile, mina ni bana bamina babashimani ni babasizana babali ni mina,+ kakuli lika zeo lifilwe sina kabelo yamina ni kabelo ya bana bamina yezwa kwa matabelo a kuikabela a Maisilaele. 15  Bakatisa lihutu la nubu yekenile ni sifuba sa nubu ya kuzungisa hamohocwalo ni linubu za mafula zeciswa ka mulilo, ilikuli bazungiseze kafa ni kafa linubu za kuzungisa fapilaa Jehova; mi ikaba kabelo ya kamita yamina ni ya bana bamina babali ni mina,+ sina mwalaelezi Jehova.” 16  Mi Mushe abata ka taata puli ya nubu ya sibi,+ mi afumana kuli icisizwe. Kihaa halifela Eliazare ni Itamare, bana ba Aruni babashimani bane basiyezi, ali: 17  “Kiñi hamusika ca nubu ya sibi mwa sibaka sesikenile,+ kakuli ki nto yekenile hahulu mi umifile yona kuli mulwale libi za sicaba ni kubaezeza sebelezo ya kukwahela bufosi bwabona fapilaa Jehova? 18  Hamubone! Mali ayona hasika tiswa mwa sibaka sesikenile.+ Nemuswanela kuicela mwa sibaka sesikenile, sina mone nilaelezwi.” 19  Aruni aalaba Mushe, ali: “Bona! Kacenu bafile nubu yabona ya sibi ni nubu yabona ya kucisa fapilaa Jehova,+ kono lika ze, liezahalile ku na. Kambe nicile nubu ya sibi kacenu, kana fo kikuli nto yeo neika tabisa Jehova?” 20  Mushe hautwa cwalo, alumela.

Litaluso ze kwatasi