Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Livitike

Chapters

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Nubu ya kucisa (1-17)

 • 2

  • Nubu ya bubeke (1-16)

 • 3

  • Nubu ya kuikabela (1-17)

   • Musike mwaca mafula kamba mali (17)

 • 4

  • Nubu ya sibi (1-35)

 • 5

  • Libi zeñwi ni linubu zeneetokwa kufiwa (1-6)

   • Kubiha libi za babañwi (1)

  • Linubu zebakona kufa babotana habapalelwa kufa zetomilwe (7-13)

  • Nubu ya mulatu yefiwa kabakala libi za kusalela (14-19)

 • 6

  • Litaba zeñwi ka za nubu ya mulatu (1-7)

  • Litaelo ka za linubu (8-30)

   • Nubu ya kucisa (8-13)

   • Nubu ya bubeke (14-23)

   • Nubu ya sibi (24-30)

 • 7

  • Litaelo ka za linubu (1-21)

   • Nubu ya mulatu (1-10)

   • Nubu ya kuikabela (11-21)

  • Kuca mafula kamba mali kwahaniswa (22-27)

  • Kabelo ya baprisita (28-36)

  • Litaba za linubu zafela (37, 38)

 • 8

  • Aruni ni bana bahae babashimani babeiwa fa buprisita (1-36)

 • 9

  • Aruni ufa linubu za kubeiwa fa buprisita (1-24)

 • 10

  • Mulilo ozwa ku Jehova ubulaya Nadabi ni Abihu (1-7)

  • Litaelo kwa baprisita ka za kunwa ni kuca (8-20)

 •  11

  • Lifolofolo zekenile ni zemasila (1-47)

 • 12

  • Kuikenisa hamulaho wa kupepa mwana (1-8)

 • 13

  • Litaelo ka za mbingwa (1-46)

  • Mbingwa ya fa liapalo (47-59)

 • 14

  • Kuikenisa kwa mbingwa (1-32)

  • Kukenisa mandu aakenwi ki mbingwa (33-57)

 • 15

  • Muzwetela otahisa kuli mutu abe yasika kena (1-33)

 • 16

  • Lizazi la Sebelezo ya Kukwahela Libi (1-34)

 • 17

  • Tabernakele, sibaka sa matabelo (1-9)

  • Kuca mali kwahaniswa (10-14)

  • Litaelo ka za lifolofolo zeishwezi (15, 16)

 • 18

  • Kulobalana kokuhanisizwe ki mulao (1-30)

   • Musike mwalikanyisa Makanana (3)

   • Likezo zeshutana-shutana za sindoe (6-18)

   • Musali haile kwa kweli (19)

   • Likezo za kalombe (22)

   • Kulobala ni folofolo (23)

   • ‘Mube babakenile, hakusicwalo naha ika mitaza’ (24-30)

 • 19

  • Milao yeshutana-shutana ya bukeni (1-37)

   • Kukutula ka mukwa oswanela (9, 10)

   • Kueza hande bo susu ni libofu (14)

   • Busawana (16)

   • Usike wabuluka sikoto kwa pilu (18)

   • Mabibo ni tumelo ya mioya zahaniswa (26, 31)

   • Kubasa maswaniso fa mubili kwahaniswa (28)

   • Kukuteka babahulile (32)

   • Mwakuezeza bazwahule (33, 34)

 • 20

  • Kulapela Moleke; tumelo ya mioya (1-6)

  • Mube babakenile mi mukuteke bashemi (7-9)

  • Kubulaiwe batu babaeza likezo za kulobalana kokuhanisizwe (10-21)

  • Mube babakenile kuli muzwelepili kuina mwa naha (22-26)

  • Balauli ni linuhi babulaiwe (27)

 • 21

  • Baprisita babe babakenile ili babasika silafala (1-9)

  • Muprisita yapahami asike aisilafaza (10-15)

  • Baprisita basike baba ni sesinyazahala fa mubili (16-24)

 • 22

  • Za bukeni bwa baprisita ni za kuca linto zekenile (1-16)

  • Linubu za lifolofolo zeiketile ki zona feela zeamuhelwa (17-33)

 • 23

  • Mazazi a pumulo ni mikiti (1-44)

   • Sabata (3)

   • Paseka (4, 5)

   • Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela (6-8)

   • Nubu ya bubeke bwa mitamuno (9-14)

   • Mukiti wa Lisunda (15-21)

   • Kukutula ka mukwa oswanela (22)

   • Mukiti wa Mulumo wa Tolombita (23-25)

   • Lizazi la Sebelezo ya Kukwahela Libi (26-32)

   • Mukiti wa Minganda (33-43)

 • 24

  • Oli ya lilambi za kwa tabernakele (1-4)

  • Linkwa za poniso (5-9)

  • Mutu yashwauzi libizo la Mulimu upobaulwa ka macwe (10-23)

 • 25

  • Silimo sa Sabata (1-7)

  • Silimo sa Tukuluho (8-22)

  • Kukutisa saanda sesilekisizwe (23-34)

  • Mwakuezeza babotana (35-38)

  • Milao ka za butanga (39-55)

 • 26

  • Musike mwalapela milimu ya maswaniso (1, 2)

  • Limbuyoti zetahiswa ki kuutwa Mulimu (3-13)

  • Likoto za kusautwa Mulimu (14-46)

 • 27

  • Kuliulula lika zefiwa ka buitamo (1-27)

  • Linto zeneezwi ku Jehova ka kutala (28, 29)

  • Kuliulula likalulo zabulishumi (30-34)