Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Lisamu 90:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Mulimu ki wa kamita mi mutu upila feela nako yekuswani

    • Lilimo ze 1,000 liswana inge lizazi la mabani (4)

    • Mutu upila lilimo ze 70 kuisa ku ze 80 (10)

    • “Ululute mwakubalela mazazi aluna” (12)

Tapelo ya Mushe, muuna wa Mulimu wa niti.+ 90  Wena Jehova, ubile masabelo aluna+ mwa masika kaufela.   Pili malundu asika pepwa kale Kamba usika eza kale lifasi ni naha,+ Kuzwa linako zesina makalelo kuisa linako zesina mafelelezo, ki wena Mulimu.+   Ukutiseza mutu kwa liluli; Ubulela kuli: “Amukute, mina bana ba batu.”+   Kakuli ku wena lilimo ze 1,000 liswana inge lizazi la mabani halifelile,+ Inge mutonelo wa busihu ulimuñwi.   Wabafelisa;+ baba inge buloko; Kakusasana baswana sina bucwañi bobumela.+   Kakusasana bwapukuma ni kuuncafala, Kono manzibwana bwaletuka ni kuoma.+   Kakuli lufezwa ki buhali bwahao+ Mi lusabiswa ki mabifi ahao.   Ubeya milatu yaluna fapilaa hao;*+ Likunutu zaluna lipatululwa ki liseli la pata yahao.+   Mazazi aluna afezwa* ki buhali bwahao; Mi lilimo zaluna lifela sina kushobota. 10  Butelele bwa bupilo bwaluna ki lilimo ze 70, Kamba ze 80+ ku mutu yatiile hahulu.* Kono litezi manyando ni maswabi; Lifela kapili, mi lwayunda.+ 11  Ki mañi yakona kuutwisisa maata a buhali bwahao? Buhali bwahao ki bobutuna inge sabo yeuswanela kusabiwa ka yona.+ 12  Ululute mwakubalela mazazi aluna+ Kuli lube ni pilu yenani butali. 13  Ukute, wena Jehova!+ Muinelo wo ukazwelapili kuisa lili?+ Utwela batanga bahao makeke.+ 14  Kakusasana ulubonise lilato lahao lelisa feli,+ Kuli luhuweleze ka tabo mi luwabelwe+ mwa mazazi kaufela a bupilo bwaluna. 15  Ulutabise ka mazazi alikana ni mazazi eulunyandisize,+ Ka lilimo zeñata kulikana ni lilimo zelukopani ni liziyezi.+ 16  Haike batanga bahao babone musebezi wahao, Mi bana babona babone kanya yahao.+ 17  Haike sishemo sa Jehova Mulimu waluna sibe ni luna; Haike ukondise* musebezi wa mazoho aluna. Ki cwalo, ukondise* musebezi wa mazoho aluna.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Waziba milatu yaluna.”
Kamba “Bupilo bwaluna bufezwa.”
Kamba “kabakala maata aaipitezi.”
Kamba “utiise.”
Kamba “utiise.”