Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Lisamu 77:1-20

LITABA ZE MWAHALI

  • Tapelo ka nako ya ziyezi

    • Kunahanisisa misebezi ya Mulimu (11, 12)

    • ‘Ki mañi yalikana ni wena kwa maata, wena Mulimu?’ (13)

Ku muzamaisi wa lipina; fa Jedutuni.* Samu ya Asafi.+ 77  Nikahuweleza ku Mulimu ka linzwi laka; Nikahuweleza ku Mulimu, mi uka niutwa.+   Mwa lizazi la ziyezi yaka, nibata-bata Jehova.+ Ka nako ya busihu, mazoho aka aotolohezi ku yena kusina kutuhela.* Hanikoni kuomba-ombiwa.   Hanihupula Mulimu, natonga;+ Nakatazeha mi nifelelwa ki maata.+ (Selah)   Uapuzi lisiyo za meeto aka; Niziyelehile mi hanikoni kubulela.   Nihupula mazazi a kale-kale,+ Lilimo za kwamulaho koo.   Ka nako ya busihu, nihupula pina yaka;*+ Nikengeyela mwa pilu yaka;+ Nibatisisa hahulu.   Kikuli Jehova uka luyumba kuya kuile?+ Kikuli haana kulushemuba hape nji?+   Kana lilato lahae lelisa feli, lifelile kuya kuile? Kana kwa masika kaufela hakuna lusika loluka bona sepiso yahae haitalelezwa?   Kana Mulimu ulibezi kubonisa sishemo sahae,+ Kamba kana buhali bwahae bufelisize makeke ahae? (Selah) 10  Kikuli nizwelepili kubulela kuli: “Nikatazwa ki se:+ Yapahami ka Kufitisisa ucincize mwaluezezanga”? 11  Nikahupula misebezi ya Jah; Nikahupula misebezi yahao yemakaza ya kwaikale. 12  Mi nikanahanisisa misebezi yahao kaufela Ni kukengeyela likezo zahao.+ 13  Wena Mulimu, linzila zahao likenile. Ki ufi mulimu yalikana ni wena kwa maata, wena Mulimu?+ 14  Ki wena Mulimu wa niti, yaeza lika zemakaza.+ Upatululezi macaba maata ahao.+ 15  Ka maata* ahao, ulamulezi* sicaba sahao,+ Bona bana ba Jakobo ni ba Josefa. (Selah) 16  Mezi naakuboni, wena Mulimu; Mezi naakuboni mi azikinyeha.+ Mi buliba bwa mezi bwabifa. 17  Malu asulula mezi. Mahalimu aatezi malu apalakata, Mi masho ahao aya kafa ni kafa.+ 18  Mulumo wa mishika+ yahao neuutwahala inge mawili a koloi; Mamonyi abenyisa liseli mwa lifasi;*+ Lifasi lanyanganya ni kuzikinyeha.+ 19  Mukwakwa wahao neufita fahalaa liwate,+ Nzila yahao neifita fahalaa mezi amañata; Kono mutala wa mahutu ahao neusa konahali kulondotwa. 20  Neuetelezi sicaba sahao inge mutapi,+ Mwa pabalelo* ya Mushe ni Aruni.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kumbumba.”
Kamba “lipina zelizwa ka mihala.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho.”
Linzwi ka linzwi, “uliuluzi.”
Kamba “naha.”
Linzwi ka linzwi, “Ka lizoho.”