Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Lisamu 74:1-23

LITABA ZE MWAHALI

  • Tapelo ya kuli Mulimu ahupule sicaba sahae

    • Likezo za Mulimu za kupilisa zahupulwa (12-17)

    • “Uhupule linyefulo za sila” (18)

Masikili.* Samu ya Asafi.+ 74  Wena Mulimu, uluhanelañi kuya kuile?+ Ki kabakalañi buhali bwahao habutukela mutapi wa mwa mafulisezo ahao?+   Uhupule sicaba sene uipumanezi kale koo,+ Lusika lone uliuluzi kuli lube saanda sahao.+ Uhupule Lilundu la Sione, leupilile ku lona.+   Hakuye kwa matota asafeli.+ Sila sisinyize lika kaufela mwa sibaka sesikenile.+   Lila zahao lihuwelelize mihuwo ya tulo mwa sibaka sahao sa makopanelo.+ Babeile mwateñi lisupo zabona.   Nebaswana sina batu babasweli licapu, babalema mushitu otibani.   Maswaniso a mwateñi kaufela aacakuzwi,+ nebaalobakile ka licapu ni ka mingwala.   Nebacisize sibaka sahao sesikenile.+ Nebashwauzi tabernakele ya libizo lahao, baiwiseza fafasi.   Bona ni bana babona baipulelezi mwa lipilu zabona kuli: “Libaka kaufela za Mulimu za makopanelo* ze mwa naha, liswanela kucisiwa.”   Hakusana lisupo zelubona; Hakusana mupolofita nihaiba alimuñwi, Mi ku luna hakuna yaziba kuli taba yeo ikaanga nako yekuma kai. 10  Wena Mulimu, sila sikaanga nako yekuma kai inze sinyefula?+ Kikuli sila sikashwaula libizo lahao kuya kuile?+ 11  Uputelañi lizoho lahao, lizoho lahao la bulyo?+ Hakulizwise fa sifuba sahao mi ubatimeze. 12  Kono Mulimu ki yena Mulenaaka kuzwa kale koo, Yena yaeza likezo za kupilisa mwa lifasi.+ 13  Neunyanganyisize liwate ka maata ahao;+ Neutubile litoho za libatana za mwa liwate mwa mezi. 14  Neupyatile litoho za Leviatani;* Neu ifile sina sico kwa batu, ku babayahile mwa mahalaupa. 15  Neutibuluzi maweluwelu ni linukana;+ Neuomisize linuka zenebuba mezi nako kaufela.+ 16  Musihali ki wahao, ni busihu ki bwahao. Neuezize liseli* ni lizazi.+ 17  Neutomile milulwani kaufela ya lifasi;+ Neuezize litabula ni maliha.+ 18  Uhupule linyefulo za sila, wena Jehova, Mobashwaulela libizo lahao batu ba likuba.+ 19  Usike wafa libatana bupilo* bwa liiba lahao. Usike walibala kuya kuile bupilo bwa sicaba sahao sesinyandile. 20  Uhupule tumelelano yene uezize ni bona, Kakuli libaka za lififi za lifasi selitezi makundamo a batu ba mifilifili. 21  Haike yanyandile asike akuta aswabile;+ Wa mayemo a kwatasi ni mubotana balumbeke libizo lahao.+ 22  Uyeme, wena Mulimu, mi uizekele. Uhupule mosi kunyefulela sikuba lizazi kaufela.+ 23  Usike walibala zebabulela lila zahao. Siyongili sa baba kushwaula sikambamela mwahalimu nako kaufela.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Libaka kaufela mwalapelelwa Mulimu.”
Kamba “liboni.”
Kamba “moyo.”