Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Lisamu 72:1-20

LITABA ZE MWAHALI

 • Puso ya kozo ya mulena yaketilwe ki Mulimu

  • “Yalukile ukakonda” (7)

  • Kuba ni babusiwa kukalela kwa liwate leliñwi kuisa ku leliñwi (8)

  • Kulamulelwa kwa mifilifili (14)

  • Bubeke bobuñata mwa lifasi (16)

  • Libizo la Mulimu lilumbekwa kuya kuile (19)

Samu yebulela za Salumoni. 72  Wena Mulimu, ulute mulena likatulo za hao, Uzibise mwanaa mulena kuluka kwahao.+   Ayemele sicaba sahao ka kuluka, Mi ayemele batu bahao ba mayemo a kwatasi ka katulo yelukile.+   Haike malundu atiseze batu kozo, Mi malundunyana atise kuluka.   Mulena ayemele* ba mayemo a kwatasi mwa sicaba, Apilise bana ba babotana, Mi ayundise muputeleli.+   Baka kusaba ka nako kaufela ya kubateñi kwa lizazi Ni nako kaufela ya kubateñi kwa kweli, Kuzwa lusika loluñwi kuya ku loluñwi.+   Mulena ukaswana sina pula yenela fa bucwañi bobupumilwe, Sina lufafazani lolukolobisa mubu.+   Mwa mazazi ahae, yalukile ukakonda,*+ Mi kozo ikaekezeha+ kufitela kweli iba siyo.   Ukaba ni babusiwa* kukalela kwa liwate leliñwi kuisa ku leliñwi Ni kuzwa kwa Nuka* kuisa kwa mafelelezo a lifasi.+   Babapila mwa lihalaupa baka mukubamela, Mi lila zahae likayunda.+ 10  Malena ba kwa Tareshishi ni ba kwa lioli baka mutiseza ñamba.+ Malena ba kwa Sheba ni ba kwa Seba baka muzwiseza limpo.+ 11  Malena kaufela baka mukubamela, Mi macaba kaufela aka musebeleza. 12  Kakuli ukalamulela mubotana yalilela kutusiwa, Ni mutu wa mayemo a kwatasi ni mutu kaufela yasina yamutusa. 13  Ukashwela makeke mutu wa mayemo a kwatasi ni mubotana, Mi ukapilisa bupilo* bwa babotana. 14  Uka balamulela kwa buhateleli ni kwa mifilifili, Mi mali abona akaba a butokwa mwa meeto ahae. 15  Haike apile nako yetelele mi afiwe gauda ya kwa Sheba.+ Alapelelwe ka nako kaufela, Mi afuyolwe lizazi kaufela. 16  Kukaba ni bubeke bobuñata mwa lifasi;+ Bukaba bobuñata hahulu fahalimwaa malundu. Miselo yahae ikaba yemiñata hahulu inge mwa Lebanoni,+ Mi batu mwa mileneñi bakaata sina limela za lifasi.+ 17  Haike libizo lahae liine kuya kuile,+ Mi litume ka nako kaufela ya kubateñi kwa lizazi. Haike batu baipumanele mbuyoti ka yena;+ Macaba kaufela amubulele kuli utabile. 18  Haike Jehova Mulimu alumbekwe, yena Mulimu wa Isilaele,+ Yena anosi yaeza lika zekomokisa.+ 19  Libizo lahae lelinde lilumbekwe kuya kuile,+ Mi kanya yahae itale mwa lifasi kaufela.+ Ameni, Ameni. 20  Fa ki fona folifelela litapelo za Davida, mwanaa Jese.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “aatule.”
Linzwi ka linzwi, “ukashoshela.”
Kamba “Ukabusa.”
Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.
Kamba “moyo.”