Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Lsm 71:1-24

LITABA ZE MWAHALI

  • Sepo ya babasupezi

    • Kusepa Mulimu kuzwa kwa bunca (5)

    • “Hase nifelelwa ki maata” (9)

    • ‘Mulimu unilutile kuzwelela kwa bunca bwaka’ (17)

71  Nisabezi ku wena, Jehova. Haike nisike naswaba nikamuta.+   Kabakala kuluka kwahao, unipilise ni kunilamulela. Usikekele zebe yahao* ku na mi unipilise.+   Ube licwe laka leli nisileleza Monikona kukena ka nako kaufela. Ulaele kuli nipiliswe, Kakuli ki wena licwe laka mi ki wena yanisileleza.+   Mulimu waka, unilamulele mwa lizoho la yamaswe,+ Mwa lizoho la muhateleli yasika luka yanilambezi.   Kakuli ki wena sepo yaka, wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa; Nisepile wena kuzwa kwa bunca bwaka.+   Niitingile ku wena kuzwa fonipepelwa; Ki wena yanaa nizwisize mwa mba ya bo ma.+ Ki wena yenilumbeka ka nako kaufela.   Senili inge makazo ku babañata, Kono ki wena masabelo aka atiile.   Mulomo waka utezi milumbeko yahao;+ Lizazi kaufela nibulela za bunde bwahao.   Usike waniyumba hase nisupezi;+ Usike waniyubeka hase nifelelwa ki maata.+ 10  Lila zaka linilwanisa ka manzwi, Mi babazuma bupilo* bwaka balelisana hamoho,+ 11  Bali: “Mulimu umuyubekile. Hamumumatise, mumuswale, kakuli hakuna yaka mupilisa.”+ 12  Wena Mulimu, usike waba kwahule ni na. Mulimu waka, unituse kapili.+ 13  Baba nilwanisa Baswabe mi bayunde.+ Bababata kuli nibe mwa ziyezi Baapeswe maswabi ni lishubu.+ 14  Haili na, nikazwelapili kulibelela; Nika kulumbeka hahulu. 15  Mulomo waka ukabulela za kuluka kwahao,+ Lizazi kaufela ukabulela za likezo zahao za kupilisa, Nihaike ki zeñata hahulu kuli mane hanikoni kuliutwisisa.*+ 16  Nikataha nito bulela za likezo zahao zemaata, Wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa; Nikabulela za kuluka kwahao, kwahao unosi. 17  Wena Mulimu, unilutile kuzwelela kwa bunca bwaka,+ Mi ni nako ye, nizwelapili kuzibahaza misebezi yahao yekomokisa.+ 18  Niha nikasupala ni kutunya limbi, usike waniyubeka, wena Mulimu.+ Nibata kubulelela lusika lolutaha za maata* ahao Nibulelele babasa taha kaufela za maata ahao.+ 19  Kuluka kwahao kuyo fita kwahalimu, wena Mulimu;+ Uezize misebezi yemituna; Wena Mulimu, ki mañi yaswana ni wena?+ 20  Nihaike utahisize kuli nifite mwa manyando amañata ni liziyezi,+ Uniwetuluse hape; Unizwise kwatasaa* lifasi.+ 21  Uekeze kwa butuna bwaka Mi unipotolohe ni kuniomba-omba. 22  Mi fo, nika kulumbeka ka sesilizwa sa mihala Kabakala busepahali bwahao, wena Mulimu waka.+ Nikaopela milumbeko yahao ka harepa, Wena Yakenile wa Isilaele. 23  Mulomo waka ukahuweleza ka tabo haninze nikuopelela milumbeko,+ Kakuli upilisize bupilo bwaka.*+ 24  Lizazi kaufela lulimi lwaka lukabulela* za kuluka kwahao,+ Kakuli bababata kuli niyundiswe bakaswaba ni kutompololwa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Inama uteeleze.”
Kamba “moyo.”
Kamba “kubala palo yazona.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho.”
Kamba “mwa buliba bwa mezi bwa.”
Kamba “uliuluzi moyo waka.”
Kamba “lukakengeyela.”