Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Lisamu 71:1-24

LITABA ZE MWAHALI

  • Sepo ya babasupezi

    • Kusepa Mulimu kuzwa kwa bunca (5)

    • “Hase nifelelwa ki maata” (9)

    • ‘Mulimu unilutile kuzwelela kwa bunca bwaka’ (17)

71  Nisabezi ku wena, Jehova. Haike nisike naswaba nikamuta.+   Kabakala kuluka kwahao, unipilise ni kunilamulela. Usikekele zebe yahao* ku na mi unipilise.+   Ube licwe laka leli nisileleza Monikona kukena ka nako kaufela. Ulaele kuli nipiliswe, Kakuli ki wena licwe laka mi ki wena yanisileleza.+   Mulimu waka, unilamulele mwa lizoho la yamaswe,+ Mwa lizoho la muhateleli yasika luka yanilambezi.   Kakuli ki wena sepo yaka, wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa; Nisepile wena kuzwa kwa bunca bwaka.+   Niitingile ku wena kuzwa fonipepelwa; Ki wena yanaa nizwisize mwa mba ya bo ma.+ Ki wena yenilumbeka ka nako kaufela.   Senili inge makazo ku babañata, Kono ki wena masabelo aka atiile.   Mulomo waka utezi milumbeko yahao;+ Lizazi kaufela nibulela za bunde bwahao.   Usike waniyumba hase nisupezi;+ Usike waniyubeka hase nifelelwa ki maata.+ 10  Lila zaka linilwanisa ka manzwi, Mi babazuma bupilo* bwaka balelisana hamoho,+ 11  Bali: “Mulimu umuyubekile. Hamumumatise, mumuswale, kakuli hakuna yaka mupilisa.”+ 12  Wena Mulimu, usike waba kwahule ni na. Mulimu waka, unituse kapili.+ 13  Baba nilwanisa Baswabe mi bayunde.+ Bababata kuli nibe mwa ziyezi Baapeswe maswabi ni lishubu.+ 14  Haili na, nikazwelapili kulibelela; Nika kulumbeka hahulu. 15  Mulomo waka ukabulela za kuluka kwahao,+ Lizazi kaufela ukabulela za likezo zahao za kupilisa, Nihaike ki zeñata hahulu kuli mane hanikoni kuliutwisisa.*+ 16  Nikataha nito bulela za likezo zahao zemaata, Wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa; Nikabulela za kuluka kwahao, kwahao unosi. 17  Wena Mulimu, unilutile kuzwelela kwa bunca bwaka,+ Mi ni nako ye, nizwelapili kuzibahaza misebezi yahao yekomokisa.+ 18  Niha nikasupala ni kutunya limbi, usike waniyubeka, wena Mulimu.+ Nibata kubulelela lusika lolutaha za maata* ahao Nibulelele babasa taha kaufela za maata ahao.+ 19  Kuluka kwahao kuyo fita kwahalimu, wena Mulimu;+ Uezize misebezi yemituna; Wena Mulimu, ki mañi yaswana ni wena?+ 20  Nihaike utahisize kuli nifite mwa manyando amañata ni liziyezi,+ Uniwetuluse hape; Unizwise kwatasaa* lifasi.+ 21  Uekeze kwa butuna bwaka Mi unipotolohe ni kuniomba-omba. 22  Mi fo, nika kulumbeka ka sesilizwa sa mihala Kabakala busepahali bwahao, wena Mulimu waka.+ Nikaopela milumbeko yahao ka harepa, Wena Yakenile wa Isilaele. 23  Mulomo waka ukahuweleza ka tabo haninze nikuopelela milumbeko,+ Kakuli upilisize bupilo bwaka.*+ 24  Lizazi kaufela lulimi lwaka lukabulela* za kuluka kwahao,+ Kakuli bababata kuli niyundiswe bakaswaba ni kutompololwa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Inama uteeleze.”
Kamba “moyo.”
Kamba “kubala palo yazona.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho.”
Kamba “mwa buliba bwa mezi bwa.”
Kamba “uliuluzi moyo waka.”
Kamba “lukakengeyela.”