Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Lisamu 27:1-14

LITABA ZE MWAHALI

  • Jehova, ki yena yasileleza bupilo bwaka

    • Kuitebuha tempele ya Mulimu (4)

    • Jehova wababalela, bashemi niha basaezi cwalo (10)

    • “Usepe Jehova” (14)

Samu ya Davida. 27  Jehova ki liseli laka+ mi ki yena yanipilisa. Ki mañi yenika saba?+ Jehova ki yena yasileleza bupilo bwaka.+ Ki mañi yenika ikalelwa?   Batu babanani lunya hane banilwanisa kuli bace nama ya mubili waka,+ Baba nitoile ni lila zaka ki bona bane basitatalile ni kuwa.   Mpi niha ikato toma mafulo ayona kuli inilwanise, Pilu yaka haina kusaba.+ Niha kukazuha ndwa ya kunilwanisa, Ni fo, nikazwelapili kuba ni sepo.   Nikupile nto iliñwi ku Jehova —Yona yenika zwelapili kulakaza— Kuli nipile mwa ndu ya Jehova ka mazazi kaufela a bupilo bwaka,+ Kuli nibuhe bunde bwa Jehova Mi nitalime tempele* yahae ka buitebuho.*+   Kakuli uka nipata mwa makundamo ahae mwa lizazi la ziyezi;+ Uka nipata mwa sibaka sa kwa mukunda mwa tende yahae;+ Uka nibeya fokulumbile fa licwe.+   Cwale toho yaka iumbukile mwahalaa lila zaka zeenipotolohile; Nikafa matabelo mwa tende yahae inze nihuweleza ka tabo; Nikaopelela Jehova milumbeko.   Uniutwe, wena Jehova, hanihuweleza ku wena;+ Unishemube mi unialabe.+   Pilu yaka ibulezi kuli wena uize: “Ubate pata yaka.” Nikabata pata yahao, wena Jehova.+   Usike wanipatela pata yahao.+ Usike waleleka mutangaa hao ka buhali bwahao. Ki wena yanitusa;+ Usike wanifulalela kamba kunisiya, wena Mulimu yanipilisa. 10  Ndate ni me niha baka nifulalela,+ Jehova yena uka nibabalela.+ 11  Unilute kuzamaya mwa nzila yahao, wena Jehova,+ Unietelele mwa nzila ya niti bakeñisa lila zaka. 12  Usike wanifa mwa mazoho a lila zaka,+ Kakuli lipaki za buhata liyemi kunilwanisa,+ Mi lifumba kuniholofaza. 13  Nenikaba kai kambe nenisina tumelo Kuli nikone kubona bunde bwa Jehova mwa naha ya babapila?*+ 14  Usepe Jehova;+ Ube ni bundume mi utiye pilu.+ Ki cwalo, usepe Jehova.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sibaka sesikenile.”
Kamba “ka kunahanisisa.”
Kamba mwendi, “Kaniti ninani tumelo ya kuli nikabona bunde bwa Jehova mwa naha ya babapila.”