Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Lisamu 107:1-43

LITABA ZE MWAHALI

 • Muitumele ku Mulimu kabakala misebezi yahae yekomokisa

  • Abaetelela mwa nzila yelukile (7)

  • Ukolwisize babashwile linyolwa ni kufepa babalapile (9)

  • Abazwisa mwa lififi (14)

  • Naalumile linzwi lahae ni kubafolisa (20)

  • Usileleza babotana kwa buhateleli (41)

(Lisamu 107-150) 107  Muitumele ku Jehova, kakuli ki yo munde;+ Lilato lahae lelisa feli liina kuya kuile.+   Babaliuluzwi ki Jehova babulele cwalo, Bona banaaliuluzi mwa lizoho* la sila,+   Banaakubukanyize kuzwa mwa linaha,+ Kuzwa kwa upa ni kwa wiko,* Kuzwa kwa mutulo ni kwa mboela.+   Nebayambaezi mwa naha yesina batu, mwa lihalaupa; Nebasika fumana nzila yeya kwa muleneñi one bakapila ku ona.   Nebashwile tala ni linyolwa; Nebafokozi kabakala mukatalo.   Baswalelela kuhuweleza ku Jehova hane baziyelehile;+ Abalukulula mwa butata bwabona.+   Abazamaisa mwa nzila yelukile+ Kuli baye kwa muleneñi one bakapila ku ona.+   Batu baitumele ku Jehova+ kabakala lilato lahae lelisa feli Ni kabakala misebezi yahae yekomokisa yaezelize bana ba batu.+   Kakuli ukolwisize babashwile linyolwa Ni kufepa babalapile, ka lika zende.+ 10  Babañwi nebapila mwa lififi lelituna hahulu, Mapantiti babanyandile, babatamilwe ka sipi. 11  Kakuli nebafetuhezi linzwi la Mulimu; Nebashwauzi kelezo ya Yapahami ka Kufitisisa.+ 12  Kihaa kokobeza lipilu zabona ka manyando;+ Basitatala, mi nekusina wa kubatusa. 13  Bahuweleza ku Jehova kuli abatuse hane baziyelehile; Abalukulula mwa butata bwabona. 14  Abazwisa mwa lififi lelituna hahulu, Mi apumaka mawenge abona.+ 15  Batu baitumele ku Jehova kabakala lilato lahae lelisa feli+ Ni kabakala misebezi yahae yekomokisa yaezelize bana ba batu. 16  Kakuli ulobakile likwalo za kopa Ni kupumaka lipakiso za sipi.+ 17  Nebaezize ka bukuba mi nebanyandile+ Kabakala lifoso zabona ni milatu yabona.+ 18  Bafelelwa ki takazo ya kuca lico kaufela; Basutelela bukaufi ni minyako ya lifu. 19  Nebahuwelezanga ku Jehova kuli abatuse hane baziyelehile; Naabalukululanga mwa butata bwabona. 20  Naalumanga linzwi lahae ni kubafolisa+ Ni kubalamulela mwa mikoti mone bakwalezwi. 21  Batu baitumele ku Jehova kabakala lilato lahae lelisa feli Ni kabakala misebezi yahae yekomokisa yaezelize bana ba batu. 22  Bamufe matabelo a buitumelo+ Ni kuzibahaza misebezi yahae ka muhuwo wa tabo. 23  Babazamaya ka lisepe mwa liwate, Babaeza lipisinisi zabona fa mezi amañata-ñata,+ 24  Baiponezi misebezi ya Jehova Ni misebezi yahae yekomokisa ye mwa buliba;+ 25  Liñungwa molizuhela ka linzwi lahae,+ Kunanula mandinda a liwate. 26  Baya mwahalimu; Bandumbwikela mwa buliba. Bundume bwabona bwafela kabakala ziyezi yetaha. 27  Batengatenga ni kutantalika inge mutu yakozwi, Mi bucaziba bwabona kaufela habutusi sesiñwi.+ 28  Cwale bahuweleza ku Jehova habaziyelehile,+ Mi ubalukulula mwa butata bwabona. 29  Uombalisa liñungwa; Mandinda a liwate akuza.+ 30  Bataba, zeo halikuza, Mi ubaisa kwa likamba lene baya ku lona. 31  Batu baitumele ku Jehova kabakala lilato lahae lelisa feli Ni kabakala misebezi yahae yekomokisa yaezelize bana ba batu.+ 32  Bamububeke mwa puteho ya sicaba,+ Mi bamulumbeke mwa mukopano* wa baana-bahulu. 33  Ufetula linuka kuba lihalaupa Ni maweluwelu a mezi kuba naha yeomile,+ 34  Ufetula naha yebeya hahulu kuba naha ya sikela,+ Kabakala bumaswe bwa babayahile ku yona. 35  Ufetula lihalaupa kuba sibaka sa mezi sa mataka, Ni naha yeomile kuba maweluwelu a mezi.+ 36  Uyahisize mwateñi batu babalapile,+ Kuli batome muleneñi obaka pila ku ona.+ 37  Bacala masimu a lico ni a veine+ Ili masimu abeya hahulu.+ 38  Wabafuyaula mi baata hahulu; Haatuheleli likomu zabona kufukuzeha.+ 39  Kono hape bafukuzeha mi bashubulwa Kabakala kuhatelelwa, ziyezi, ni maswabi. 40  Utahisa kuli babakutekeha bashubulwe Mi ubayambaelisa mwa lihalaupa mokusina nzila.+ 41  Kono usileleza babotana kwa buhateleli+ Mi uatisa mabasi abona sina mutapi. 42  Babanani niti baiponela taba yeo mi bataba;+ Kono batu kaufela babasika luka bamuma milomo yabona.+ 43  Mutu kaufela yabutali ukamamela litaba ze+ Mi ukanahanisisa likezo za Jehova za lilato lelisa feli.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “maata.”
Kamba “Kuzwa kwa mapazulelo ni kwa malikelelo.”
Linzwi ka linzwi, “sipula.”