Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Lsm 107:1-43

LITABA ZE MWAHALI

 • Muitumele ku Mulimu kabakala misebezi yahae yekomokisa

  • Abaetelela mwa nzila yelukile (7)

  • Ukolwisize babashwile linyolwa ni kufepa babalapile (9)

  • Abazwisa mwa lififi (14)

  • Naalumile linzwi lahae ni kubafolisa (20)

  • Usileleza babotana kwa buhateleli (41)

(Lisamu 107-150) 107  Muitumele ku Jehova, kakuli ki yo munde;+ Lilato lahae lelisa feli liina kuya kuile.+   Babaliuluzwi ki Jehova babulele cwalo, Bona banaaliuluzi mwa lizoho* la sila,+   Banaakubukanyize kuzwa mwa linaha,+ Kuzwa kwa upa ni kwa wiko,* Kuzwa kwa mutulo ni kwa mboela.+   Nebayambaezi mwa naha yesina batu, mwa lihalaupa; Nebasika fumana nzila yeya kwa muleneñi one bakapila ku ona.   Nebashwile tala ni linyolwa; Nebafokozi kabakala mukatalo.   Baswalelela kuhuweleza ku Jehova hane baziyelehile;+ Abalukulula mwa butata bwabona.+   Abazamaisa mwa nzila yelukile+ Kuli baye kwa muleneñi one bakapila ku ona.+   Batu baitumele ku Jehova+ kabakala lilato lahae lelisa feli Ni kabakala misebezi yahae yekomokisa yaezelize bana ba batu.+   Kakuli ukolwisize babashwile linyolwa Ni kufepa babalapile, ka lika zende.+ 10  Babañwi nebapila mwa lififi lelituna hahulu, Mapantiti babanyandile, babatamilwe ka sipi. 11  Kakuli nebafetuhezi linzwi la Mulimu; Nebashwauzi kelezo ya Yapahami ka Kufitisisa.+ 12  Kihaa kokobeza lipilu zabona ka manyando;+ Basitatala, mi nekusina wa kubatusa. 13  Bahuweleza ku Jehova kuli abatuse hane baziyelehile; Abalukulula mwa butata bwabona. 14  Abazwisa mwa lififi lelituna hahulu, Mi apumaka mawenge abona.+ 15  Batu baitumele ku Jehova kabakala lilato lahae lelisa feli+ Ni kabakala misebezi yahae yekomokisa yaezelize bana ba batu. 16  Kakuli ulobakile likwalo za kopa Ni kupumaka lipakiso za sipi.+ 17  Nebaezize ka bukuba mi nebanyandile+ Kabakala lifoso zabona ni milatu yabona.+ 18  Bafelelwa ki takazo ya kuca lico kaufela; Basutelela bukaufi ni minyako ya lifu. 19  Nebahuwelezanga ku Jehova kuli abatuse hane baziyelehile; Naabalukululanga mwa butata bwabona. 20  Naalumanga linzwi lahae ni kubafolisa+ Ni kubalamulela mwa mikoti mone bakwalezwi. 21  Batu baitumele ku Jehova kabakala lilato lahae lelisa feli Ni kabakala misebezi yahae yekomokisa yaezelize bana ba batu. 22  Bamufe matabelo a buitumelo+ Ni kuzibahaza misebezi yahae ka muhuwo wa tabo. 23  Babazamaya ka lisepe mwa liwate, Babaeza lipisinisi zabona fa mezi amañata-ñata,+ 24  Baiponezi misebezi ya Jehova Ni misebezi yahae yekomokisa ye mwa buliba;+ 25  Liñungwa molizuhela ka linzwi lahae,+ Kunanula mandinda a liwate. 26  Baya mwahalimu; Bandumbwikela mwa buliba. Bundume bwabona bwafela kabakala ziyezi yetaha. 27  Batengatenga ni kutantalika inge mutu yakozwi, Mi bucaziba bwabona kaufela habutusi sesiñwi.+ 28  Cwale bahuweleza ku Jehova habaziyelehile,+ Mi ubalukulula mwa butata bwabona. 29  Uombalisa liñungwa; Mandinda a liwate akuza.+ 30  Bataba, zeo halikuza, Mi ubaisa kwa likamba lene baya ku lona. 31  Batu baitumele ku Jehova kabakala lilato lahae lelisa feli Ni kabakala misebezi yahae yekomokisa yaezelize bana ba batu.+ 32  Bamububeke mwa puteho ya sicaba,+ Mi bamulumbeke mwa mukopano* wa baana-bahulu. 33  Ufetula linuka kuba lihalaupa Ni maweluwelu a mezi kuba naha yeomile,+ 34  Ufetula naha yebeya hahulu kuba naha ya sikela,+ Kabakala bumaswe bwa babayahile ku yona. 35  Ufetula lihalaupa kuba sibaka sa mezi sa mataka, Ni naha yeomile kuba maweluwelu a mezi.+ 36  Uyahisize mwateñi batu babalapile,+ Kuli batome muleneñi obaka pila ku ona.+ 37  Bacala masimu a lico ni a veine+ Ili masimu abeya hahulu.+ 38  Wabafuyaula mi baata hahulu; Haatuheleli likomu zabona kufukuzeha.+ 39  Kono hape bafukuzeha mi bashubulwa Kabakala kuhatelelwa, ziyezi, ni maswabi. 40  Utahisa kuli babakutekeha bashubulwe Mi ubayambaelisa mwa lihalaupa mokusina nzila.+ 41  Kono usileleza babotana kwa buhateleli+ Mi uatisa mabasi abona sina mutapi. 42  Babanani niti baiponela taba yeo mi bataba;+ Kono batu kaufela babasika luka bamuma milomo yabona.+ 43  Mutu kaufela yabutali ukamamela litaba ze+ Mi ukanahanisisa likezo za Jehova za lilato lelisa feli.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “maata.”
Kamba “Kuzwa kwa mapazulelo ni kwa malikelelo.”
Linzwi ka linzwi, “sipula.”