Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Lisamu 104:1-35

LITABA ZE MWAHALI

  • Kulumbeka Mulimu kabakala pupo yahae yemakaza

    • Lifasi likaba teñi kuya kuile (5)

    • Waine ni sico ki za batu (15)

    • “Misebezi yahao ki yemiñata hahulu!” (24)

    • “Hauunga moya wazona, zashwa” (29)

104  Kashe nilumbeke Jehova.+ Wena Jehova Mulimu waka, u yomutuna hahulu.+ Uapezi likute* ni kanya.+   Uapezi liseli+ sina lisila; Ubapula mahalimu sina lisila la tende.+   Ubeya miambeso ya mizuzu yahae ya kwahalimu mwa mezi a kwahalimu,*+ Ili kueza malu koloi yahae,+ Inzaa zamaya ali fa mafufa a moya ofuka.+   Ueza mangeloi ahae kuba mioya, Likombwa zahae ulieza mulilo ociseleza.+   Utomile lifasi fa mitomo yalona;+ Halina kusutiswa mwa sibaka salona* kuya kuile.+   Neuli apesize ka mezi atungile, inge ka lisila.+ Mezi naayemi fahalimwaa malundu.   Ka kalimelo yahao, asaba;+ Haautwa mulumo wa mushika wahao, amatela ka sabo   Kwa sibaka sene ualukiselize. Malundu aumbuka+ mi misindi yaya fafasi.   Neutomile mululwani wasaswaneli kutula,+ Kuli nikamuta asike akutela kukwahela lifasi hape. 10  Ububiseza mezi a maweluwelu mwa misindi;* Abuba mwahalaa malundu. 11  Afa mezi kwa lifolofolo za mwa naheñi kaufela; Limbongolo za mwa naheñi lifelisa linyolwa lazona. 12  Linyunywani za lihalimu lipumula fahalimwaa ona; Liopelela mwahalaa matali atibani. 13  Uselaela malundu kuzwelela mwa mizuzu yahae ya kwahalimu.+ Lifasi lakula kabakala miselo ya misebezi yahao.+ 14  Umeliseza likomu bucwañi Mi umeliseza batu limela kuli baitusise,+ Kuli balime lico mwa mubu 15  Ni waine yetabisa pilu ya mutu,+ Oli yebenyisa pata, Ni sico sesitiisa pilu ya mutu.+ 16  Likota za Jehova likusi, Zona likota za sidare za kwa Lebanoni zanaacezi, 17  Koliyaletela linyunywani. Ndu ya mombo+ i mwa likota za junipa. 18  Malundu amatelele ki a lipuli za mwa malundu;+ Macwe ki masabelo a tumbila.+ 19  Uezize kweli kuli ibonise linako zetomilwe; Lizazi laziba hande nako ya kulikela.+ 20  Utahisa lififi, mi busihu bwataha,+ Ili nako yeli izamaela lifolofolo kaufela za mwa mushitu. 21  Litau zabana* libulumela mbuya yazona+ Mi libata sico sazona ku Mulimu.+ 22  Lizazi halipazula, Zakuta kuyo lobala mwa misima yazona. 23  Mutu uya kwa musebezi wahae, Mi ubeleka ka taata kufitela manzibwana. 24  Wena Jehova, misebezi yahao ki yemiñata hahulu!+ Kaufelaa yona uiezize ka butali.+ Lifasi litezi zeuezize. 25  Kunani liwate, lelituna hahulu, leliatami, Lelitezi lika zepila zesakoni kubalwa, zenyinyani ni zetuna.+ 26  Lisepe lizamaya mwateñi, Ni Leviatani,*+ yene uezize kuli ibapalele mwateñi. 27  Kaufelaa zona lilibelela wena Kuli ulife lico zazona ka nako yateñi.+ 28  Likubukanya zeulifa.+ Haufumbutulula lizoho lahao, likula ka lika zende.+ 29  Haupata pata yahao, zaziyeleha. Hauunga moya wazona, zashwa ni kukutela kwa liluli.+ 30  Haulumela moya wahao, zabupiwa,+ Mi uuncafaza lifasi. 31  Kanya ya Jehova ikaina kuya kuile. Jehova ukatabela misebezi yahae.+ 32  Utalimela lifasi, mi langangama; Uswala malundu, mi atunya musi.+ 33  Nikaopelela Jehova+ mwa bupilo bwaka kaufela; Nikaopelela Mulimu waka milumbeko ka nako kaufela ya bupilo bwaka.+ 34  Minahano yaka imutabise.* Nikawabelwa kabakala Jehova. 35  Baezalibi bakayunda mwa lifasi, Mi babamaswe habasana kubateñi.+ Haike nilumbeke Jehova. Mulumbeke Jah!*

Litaluso ze kwatasi

Kamba “tompo.”
Linzwi ka linzwi, “mwa mezi.”
Kamba “Halina kuzikinyeha.”
Kamba “milapo.”
Kamba “Litau zabana za bulizi-lizi mwa mulala.”
Kamba mwendi, “Zenikengeyela ka zahae libe zende.”
Kamba “Halelujah!” “Jah” ki kupumela libizo la Jehova.