Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Lisamu 102:1-28

LITABA ZE MWAHALI

  • Tapelo ya mutu yanyandile, ka nako yafelezwi ki sepo

    • “Niswana ni nyunywani yeinzi inosi” (7)

    • ‘Mazazi aka ki muluti ozamaya ufela’ (11)

    • “Jehova ukayaha sinca Sione” (16)

    • Jehova ukaba teñi kuya kuile (26, 27)

Tapelo ya mutu yanyandile, ka nako yafelezwi ki sepo,* mi utaluseza Jehova litaba kaufela zeemubilaeza.+ 102  Mawe Jehova, utwa tapelo yaka;+ Muhuwo waka wa kukupa tuso ufite ku wena.+   Usike wanipatela pata yahao ka nako yeniziyelehile.+ Usikekele zebe yahao* ku na; Unialabe kapili hanikupa tuso.+   Kakuli mazazi aka afela sina musi, Mi masapo aka aca inge mashala aatuka.+   Pilu yaka iswana inge bucwañi bobulengilwe ki kazazi mi iletukile,+ Kakuli nilibala kuca lico zaka.   Kabakala sitongo saka sesituna,+ Masapo aka alamatezi kwa nama ya mubili waka.+   Niswana ni liya la mwa lihalaupa; Niswana ni kakuluñuñu kakainzi mwa matota.   Haniboni buloko;* Niswana ni nyunywani yeinzi inosi fa situwa.+   Ninyefulwa ki lila zaka lizazi kaufela.+ Baba nisheununa* baitusisa libizo laka mwa likuto.   Kakuli nica mufuse sina sico saka,+ Mi sino saka sizwakani ni miyoko,+ 10  Kabakala bunyemi bwahao ni buhali bwahao, Kakuli uninanulezi mwahalimu kihona uniyumbela kwatuko. 11  Mazazi aka aswana sina muluti ozamaya ufela,*+ Mi nisweli naletuka inge bucwañi.+ 12  Kono wena Jehova uteñi kuya kuile,+ Mi libubo* lahao likaba teñi kamita mwa masika kaufela.+ 13  Kaniti ukayema ni kubonisa makeke ku Sione,+ Kakuli ki nako ya kuli umushemube;+ Nako yetomilwe ifitile.+ 14  Kakuli batanga bahao batabela macwe ahae+ Mi balata nihaiba liluli lahae.+ 15  Macaba akasaba libizo la Jehova, Mi malena kaufela ba lifasi bakasaba kanya yahao.+ 16  Kakuli Jehova ukayaha sinca Sione;+ Ukabonahala mwa kanya yahae.+ 17  Ukautwa tapelo ya babotana;+ Haana kuhana tapelo yabona.+ 18  Taba ye, iñolezwi lusika lolusa taha,+ Kuli sicaba sesisika pepwa* kale ite silumbeke Jah. 19  Kakuli utalimela fafasi inzaa li kwahalimu mwa sibaka sahae sesikenile,+ Jehova ubona lifasi inzaa li mwa mahalimu, 20  Kuli autwe sitongo sa lipantiti,+ Kuli alukulule babaatulezwi lifu,+ 21  Ilikuli libizo la Jehova lizibahazwe mwa Sione+ Ni milumbeko yahae mwa Jerusalema, 22  Muta macaba ni mibuso Bakopana hamoho kusebeleza Jehova.+ 23  Uniamuhile maata nako yateñi isika fita kale; Ufukulize mazazi aka. 24  Neniize: “Wena Mulimu waka, Usike wanibulaya inze nisali fahalaa bupilo bwaka, Wena yaliteñi mwahalaa nako ya masika kaufela.+ 25  Neutomile mitomo ya lifasi kale-kale koo, Mi mahalimu ki musebezi wa mazoho ahao.+ 26  Likayunda, kono wena ukazwelapili kubateñi; Kaufelaa zona likafela, sina siapalo. Uka liyolisa sina liapalo, mi likafela. 27  Kono wena haucinci, mi lilimo zahao halina kufela.+ 28  Bana ba batanga bahao bakapila mwa kozo, Mi bana babona bakatiiswa fapilaa hao.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yafokozi.”
Kamba “Inama uteeleze.”
Kamba mwendi, “Niñwañulukile.”
Kamba “Baba nieza sisomo.”
Kamba “muluti onamuluha.”
Kamba “libizo.” Linzwi ka linzwi, “kupulo.”
Linzwi ka linzwi, “bupiwa.”