Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Lsm 102:1-28

LITABA ZE MWAHALI

  • Tapelo ya mutu yanyandile, ka nako yafelezwi ki sepo

    • “Niswana ni nyunywani yeinzi inosi” (7)

    • ‘Mazazi aka ki muluti ozamaya ufela’ (11)

    • “Jehova ukayaha sinca Sione” (16)

    • Jehova ukaba teñi kuya kuile (26, 27)

Tapelo ya mutu yanyandile, ka nako yafelezwi ki sepo,* mi utaluseza Jehova litaba kaufela zeemubilaeza.+ 102  Mawe Jehova, utwa tapelo yaka;+ Muhuwo waka wa kukupa tuso ufite ku wena.+   Usike wanipatela pata yahao ka nako yeniziyelehile.+ Usikekele zebe yahao* ku na; Unialabe kapili hanikupa tuso.+   Kakuli mazazi aka afela sina musi, Mi masapo aka aca inge mashala aatuka.+   Pilu yaka iswana inge bucwañi bobulengilwe ki kazazi mi iletukile,+ Kakuli nilibala kuca lico zaka.   Kabakala sitongo saka sesituna,+ Masapo aka alamatezi kwa nama ya mubili waka.+   Niswana ni liya la mwa lihalaupa; Niswana ni kakuluñuñu kakainzi mwa matota.   Haniboni buloko;* Niswana ni nyunywani yeinzi inosi fa situwa.+   Ninyefulwa ki lila zaka lizazi kaufela.+ Baba nisheununa* baitusisa libizo laka mwa likuto.   Kakuli nica mufuse sina sico saka,+ Mi sino saka sizwakani ni miyoko,+ 10  Kabakala bunyemi bwahao ni buhali bwahao, Kakuli uninanulezi mwahalimu kihona uniyumbela kwatuko. 11  Mazazi aka aswana sina muluti ozamaya ufela,*+ Mi nisweli naletuka inge bucwañi.+ 12  Kono wena Jehova uteñi kuya kuile,+ Mi libubo* lahao likaba teñi kamita mwa masika kaufela.+ 13  Kaniti ukayema ni kubonisa makeke ku Sione,+ Kakuli ki nako ya kuli umushemube;+ Nako yetomilwe ifitile.+ 14  Kakuli batanga bahao batabela macwe ahae+ Mi balata nihaiba liluli lahae.+ 15  Macaba akasaba libizo la Jehova, Mi malena kaufela ba lifasi bakasaba kanya yahao.+ 16  Kakuli Jehova ukayaha sinca Sione;+ Ukabonahala mwa kanya yahae.+ 17  Ukautwa tapelo ya babotana;+ Haana kuhana tapelo yabona.+ 18  Taba ye, iñolezwi lusika lolusa taha,+ Kuli sicaba sesisika pepwa* kale ite silumbeke Jah. 19  Kakuli utalimela fafasi inzaa li kwahalimu mwa sibaka sahae sesikenile,+ Jehova ubona lifasi inzaa li mwa mahalimu, 20  Kuli autwe sitongo sa lipantiti,+ Kuli alukulule babaatulezwi lifu,+ 21  Ilikuli libizo la Jehova lizibahazwe mwa Sione+ Ni milumbeko yahae mwa Jerusalema, 22  Muta macaba ni mibuso Bakopana hamoho kusebeleza Jehova.+ 23  Uniamuhile maata nako yateñi isika fita kale; Ufukulize mazazi aka. 24  Neniize: “Wena Mulimu waka, Usike wanibulaya inze nisali fahalaa bupilo bwaka, Wena yaliteñi mwahalaa nako ya masika kaufela.+ 25  Neutomile mitomo ya lifasi kale-kale koo, Mi mahalimu ki musebezi wa mazoho ahao.+ 26  Likayunda, kono wena ukazwelapili kubateñi; Kaufelaa zona likafela, sina siapalo. Uka liyolisa sina liapalo, mi likafela. 27  Kono wena haucinci, mi lilimo zahao halina kufela.+ 28  Bana ba batanga bahao bakapila mwa kozo, Mi bana babona bakatiiswa fapilaa hao.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yafokozi.”
Kamba “Inama uteeleze.”
Kamba mwendi, “Niñwañulukile.”
Kamba “Baba nieza sisomo.”
Kamba “muluti onamuluha.”
Kamba “libizo.” Linzwi ka linzwi, “kupulo.”
Linzwi ka linzwi, “bupiwa.”