Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Liproverbia 30:1-33

LITABA ZE MWAHALI

 • MANZWI A AGURU (1-33)

  • Usike wanifa bubotana kamba bufumu (8)

  • Lika zesakuli (15, 16)

  • Lika zesautwisisehi (18, 19)

  • Musali wa mubuki (20)

  • Lifolofolo libupilwe ni butali (24)

30  Litaba za butokwa zefumaneha mwa manzwi a Aguru mwanaa Jake, anaabulelezi Itiele ni Ukali.   Kwa batu kaufela, ki na yasina zibo,+ Mi hanina kutwisiso yaswanela kuba ni yona mutu.   Hanisika ituta butali, Mi hanina zibo ya Yakenile Hahulu.   Ki mañi yakambamezi kwa lihalimu ni kushetumuka kuzwa kwateñi?+ Ki mañi yafumbatezi moya mwa mazoho ahae amabeli? Ki mañi yaputezi mezi mwa siapalo sahae?+ Ki mañi yatiisize* maneku kaufela a lifasi?+ Libizo lahae ki mañi, ni libizo la mwanaa hae ki lifi—haiba waziba?   Linzwi ni linzwi labulela Mulimu likenile.+ Ki tebe ku babasabela ku yena.+   Usike waekeza sesiñwi kwa manzwi ahae,+ Hakusicwalo, uka kunyaza, Mi wena ukabonahala kuba lihata.   Nikupa lika zepeli ku wena. Usike wanitima zona nisika shwa kale.   Uzwise zesi za niti ni buhata ku na, libe kwahule ni na.+ Usike wanifa bubotana kamba bufumu. Unituhelele feela nice kabelo yaka ya sico,+   Kuli nisike naatelwa ni kukulatula, mi nali: “Jehova ki mañi?”+ Mi usike wanituhelela kuba mubotana kuli ni uzwe ni kushwaulisa* libizo la Mulimu waka. 10  Usike wasawana mutanga ku mulenaa hae, Hakusicwalo, akasuhana akukuta mi wena ukafumanwa ni mulatu.+ 11  Kunani lusika lwa batu babakuta bo ndataa bona Ni babasa kuteki bo maa bona.+ 12  Kunani lusika lwa batu babaipona kukena mwa meeto abona+ Kono habasika keniswa kwa masila* abona. 13  Kunani lusika lwa batu babanani meeto aikuhumusa hahulu Ni meeto abonahala kuipahamisa hahulu!+ 14  Kunani lusika lwa batu babanani meeno ali mikwale Ni mitahali yeli litipa za kubulaisa; Bamiza babashebile mwa lifasi Ni babotana mwahalaa batu.+ 15  Minyopi inani bana babasizana bababeli babalila inze bali: “Amulufe! Amulufe!” Kunani lika zetaalu zesakuli, Zeene zesabuleli kuli: “Kulikani!” 16  —Ki Libita*+ ni mba yesapepi, Naha yesina mezi, Ni mulilo osabuleli kuli: “Kulikani!” 17  Liito la yasheununa ndatahe ni la yalimbulula mahe+ —Mañwalala a mwa musindi* aka litongola, Mi likaciwa ki limbande zabana.+ 18  Kunani lika zetaalu zenisa koni kuutwisisa,* Mi ki zeene zenisa utwisisi: 19  Nzila ya mbande mwa mahalimu, Nzila ya noha fa macwe, Nzila ya sisepe mwa liwate, Ni nzila ya muuna ku kalibe. 20  Ye ki yona nzila ya musali wa mubuki: Waca, mi waipukuta kwa milomo; Kihona ali: “Hakuna senifosize.”+ 21  Kunani lika zetaalu zenyanganyisa lifasi Mi ki zeene zeo lifasi lisa koni kutiyela: 22  Mutanga habusa sina mulena,+ Sikuba hasikusi hahulu lico, 23  Musali yatoilwe* hanyalwa, Ni mutanga wamusizana haanga sibaka sa* mulenaa hae wamusali.+ 24  Kunani lika zeene kwa lika zenyinyani hahulu mwa lifasi, Kono libupilwe ni butali:*+ 25  Butwa habuna maata,* Kono bulukisanga lico zabona ka nako ya litabula.+ 26  Tumbila+ hatuna maata,* Kono tuikezeza mandu mwa macwe.+ 27  Nziye+ haina mulena, Kono kaufelaa yona izamaya hande ka sikutu.*+ 28  Mukolozwani obelela+ ukumalela ka mahutu aona, Mi ukena mwa ndu ya mulena. 29  Kunani lika zetaalu zebuheha molihatela, Zeene zebuheha molizamaela: 30  Tau, yemaata hahulu mwahalaa libatana, Yesasabi mutu;+ 31  Nja yezuma; puli yamuuna; Ni mulena yazamaya ni mpi yahae. 32  Haiba wena uipahamisize ka bukuba+ Kamba haiba ulela kueza cwalo, Uiswale kwa mulomo ka lizoho lahao.+ 33  Kakuli sina kufeta mabisi hakutahisa mbata Ni kupyata ngo hakuzwisa mookola, Kushemaeta buhali ni kona kutahisa likomano.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “yapahamisize.”
Kamba “kulwanisa.”
Linzwi ka linzwi, “ñanda.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “mulapo.”
Kamba “zeenikomokisa hahulu.”
Kamba “yasalatiwi.”
Kamba “hayola.”
Kamba “libutali hahulu-hulu.”
Linzwi ka linzwi, “ki sicaba sesisina maata.”
Linzwi ka linzwi, “ki sicaba sesisina maata.”
Kamba “ialuhani ka likwata.”