Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Liproverbia 24:1-34

LITABA ZE MWAHALI

  • Usike washwela muna babamaswe (1)

  • Ka butali, ndu yayahiwa (3)

  • Yalukile wakona kuwa kono ukayema hape (16)

  • Usike wakutisa bumaswe (29)

  • Kuozela kwateñi hanyinyani kutahisa bubotana (33, 34)

24  Usike washwela muna babamaswe,Mi usike walakaza kuswalisana ni bona,+   Kakuli lipilu zabona linahana mihupulo ya mifilifili,Mi milomo yabona ibulela za kutiseza babañwi butata.   Ka butali, ndu yayahiwa,*+Mi ka temuho, yatiiswa.   Ka zibo, mizuzu yayona italaMaluwo a butokwa, amande a mifuta kaufela.+   Mutu yabutali unani ­maata,+Mi ka zibo, mutu uekeza kwa maata ahae.   Ka ketelelo yende,* ukalwana ndwa yahao,+Mi hakunani baelezi babañata, kuba ni tulo.*+   Butali bwa niti habufumanwi ki sikuba;+Haana sakabulela kwa munyako wa muleneñi.   Mutu kaufela yalela zemasweUkabizwa caziba wa milelo yemaswe.+   Milelo ya bukuba* ki ya sibi,Mi batu batoile musheununi.+ 10  Haiba uzwafa ka lizazi la ziyezi,*Maata ahao akaba amanyinyani. 11  Uyangwele babaiswa kwa lifu,Mi ulamulele babasitatala babaya kwa kubulaiwa.+ 12  Haiba ubulela kuli: “Nelusa zibi taba ye,” Kana Yena yatatuba lipilu* haana kulemuha?+ Ki cwalo, Yena yakubona ukazibaMi ukakutiseza mutu ni mutu kulikana ni musebezi wahae.+ 13  Mwanaka, uce linosi, kakuli ki lelinde;Linosi la mwa sikukula limunati mwahanu. 14  Ka mukwa oswana, uzibe kuli butali ki bobunde ku wena.+ Hauka bufumana, ukaikola zende kwapiliMi sepo yahao haina ku­fela.+ 15  Usike wabandamena ka mulelo omaswe bukaufi ni ndu ya mutu yalukile;Usike wasinya sibaka sahae sa mapumulelo. 16  Kakuli yalukile wakona kuwa ha 7, mi ukayema hape,+Kono babamaswe bakasitataliswa ki ziyezi.+ 17  Sila sahao hasiwa, usike wanyakalala,Mi hasisitatala, pilu yahao isike yawabelwa;+ 18  Hakusicwalo, Jehova ukabona mi haana kutabela,Mi hasana kusihalifela.*+ 19  Usike wanyema* kabakala batu babamaswe;Usike washwela muna batu babamaswe, 20  Kakuli babamaswe habana kuikola zende kwa­pili;+Lambi ya babamaswe ikatima.+ 21  Mwanaka, saba Jehova ni mulena.+ Mi usike waswalisana ni bakwenuheli,*+ 22  Kakuli kozi yabona ika batela ka sipundumu­kela.+ Ki mañi yaziba sinyeho yebaka tisezwa ki bona?*+ 23  Manzwi a, ni ona ki a bababutali: Kubonisa sobozi mwa likatulo haki kokunde.+ 24  Mutu kaufela yabulelela yamaswe kuli: “U yalu­kile,”+ Ukakutiwa ki batu ni kunyaziwa ki macaba. 25  Kono haili baba munyaza, zabona lika bazamaela hande;+Bakafuyaulwa ka lika zende.+ 26  Batu bakatubeta milomo ya mutu yaalaba ka kusepahala.*+ 27  Ulukise musebezi wahao wa kwande, mi u baakanye lika kaufela mwa simu;Kihona ukayaha ndu* yahao. 28  Usike wafa bupaki bwa kulwanisa wahenu kusina libaka.+ Usike waitusisa milomo yahao kupuma babañwi.+ 29  Usike wali: “Nika mueza sina mwaniezelize;Nika mukutiseza kabakala saezize.”*+ 30  Nenifitile bukaufi ni simu ya mutu yabuzwa,+Bukaufi ni simu ya veine ya mutu yasina ngana.* 31  Nabona kuli nekumelile mwateñi bucwañi bobuñata;Mubu neukwahezwi ki miutwa,Mi limota layona la macwe neliwile.+ 32  Nabona lika ze, mi nalibuluka mwa pilu;Nalitalima mi naituta tuto ye:* 33  Ulobale hanyinyani, uozele kwateñi hanyinyani,Upute mazoho kuli upumule, 34  Mi bubotana buka kutahela sina lisholi,Ni bunjebwe bukutahele sina muuna yalwezi lilwaniso.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ba ndu ya mutu batiiswa.”
Kamba “zamaiso yebutali.”
Kamba “lika zakonda; kuba ni puluso.”
Kamba “Milelo ya sikuba.”
Kamba “mwa linako za butata.”
Kamba “milelo.”
Fo kikuli, sila.
Kamba “wahalifa.”
Kamba “bababata kuli lika licince.”
Fo kikuli, Jehova ni mulena.
Kamba mwendi, “Kualaba ka kusapicuka taba kuswana ni kutubeta mutu.”
Kamba “ba ndu.”
Kamba “Nika mukutiseza misuha.”
Linzwi ka linzwi, “yasina pilu.”
Linzwi ka linzwi, “Naamuhela kalimelo ye:”