Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Liproverbia 20:1-30

LITABA ZE MWAHALI

  • Waine ki musheununi (1)

  • Bababuzwa habakekeli ka nako ya maliha (4)

  • Mihupulo ya mutu iswana sina mezi aa kwatasi hahulu (5)

  • Temuso ka za kuitama kapili (25)

  • Kanya ya mitangana ki maata abona (29)

20  Waine ki musheununi,+ bucwala habusikululwi;+ Mutu kaufela yakeluswa ki zona haana butali.+   Sabo yetiswa ki mulena iswana sina sabo yetiswa ki kubuluma kwa tau;*+ Mutu kaufela yamuhalifisa ukenya bupilo bwahae mwa kozi.+   Mutu wakutekiwa hasaikenyi mwa likomano,+ Kono sikuba kaufela saikenya mwateñi.+   Yabuzwa haakekeli ka nako ya maliha, Mi ukakupelela ka nako ya kutulo haasike aba ni sesiñwi.*+   Mihupulo* ya mwa pilu ya mutu iswana sina mezi a kwatasi hahulu, Kono mutu yanani temuho ki yena yaka aka.   Batu babañata bazibahazanga kuli banani lilato lelisa feli, Kono ki mañi yakona kufumana mutu yasepahala?   Mutu yalukile uzamaya ka busepahali bwahae.+ Tabo ki ya bana* bahae babaka pepwa mwamulaho wahae.+   Mulena haaina mwa lubona lwahae kuli aatule,+ Usefa bumaswe kaufela ka meeto ahae.+   Ki mañi yakabulela kuli: “Nikenisize pilu yaka;+ Nikenile kwa sibi saka”?+ 10  Macwe a kuweitisa asasepahali ni litikanyo zefosahezi* —Bubeli bwazona ki zenyenyisa ku Jehova.+ 11  Nihaiba mwanana* uzibahala ka likezo zahae, Haiba mikwa yahae ki yekenile ni yelukile.+ 12  Zebe yeutwa ni liito lelibona —Bubeli bwazona liezizwe ki Jehova.+ 13  Usike walata buloko, hakusicwalo ukakenelwa ki bubotana.+ Apula meeto ahao, mi ukakula sinkwa.+ 14  Yaleka sika uli: “Hasiyo hande, hasiyo hande!” Kihona aikela inze aitumbaeta.+ 15  Kunani gauda, ni likorale* zeñata, Kono milomo ya zibo ki yona ya butokwa hahulu.+ 16  Amuha mutu siapalo sahae haiba mutu yo usepisize kulifela mutu yasazibi sikoloti sahae;+ Umuamuhe sanaaitamile ka sona haiba naaezize cwalo ku musali usili.*+ 17  Sinkwa sesifumanwa ka bupumi simunati ku mutu, Kono hasamulaho mulomo wahae ukatala macwe.+ 18  Hakunani kulelisana,* milelo ikakonda,*+ Mi ka ketelelo yende,* ulwane ndwa yahao.+ 19  Lisawana lizamaya inze lipatulula likunutu;+ Usike waswalisana ni mutu yalata kuseba.* 20  Mutu kaufela yakuta ndatahe ni mahe, Lambi yahae ikatima, lififi halika taha.+ 21  Saanda sesifumanwa ka mukwañuli kwa makalelo Hasina kuba ni mbuyoti kwa mafelelezo.+ 22  Usike wabulela kuli: “Nikakutiseza bumaswe!”+ Usepe Jehova,+ mi uka kulamulela.+ 23  Macwe a kuweitisa asasepahali* ki aanyenyisa ku Jehova, Mi likala zepuma haki zende. 24  Mihato ya mutu izamaiswa ki Jehova;+ Mutu ukautwisisa cwañi nzila yazamaya ku yona?* 25  Ki katwa ku mutu kumatela kuhuweleza kuli: “Sikenile!”+ Mi hasamulaho kihona anahanisisa za buitamo bwahae.+ 26  Mulena yabutali usefa babamaswe+ Mi upikuluseza liwili la kupulisa fahalimwaa bona.+ 27  Moya wabuyela mutu ki lambi ya Jehova, Yetatubisisa mwahali hahulu ku yena. 28  Lilato lelisa feli ni busepahali lisileleza mulena;+ Ka lilato lelisa feli, utiisa lubona lwahae.+ 29  Kanya ya mitangana ki maata abona,+ Mi bunde bwa babahulile ki limbi zabona.+ 30  Matuma ni litombo lifelisa* bumaswe,+ Mi lipafa likenisa mutu mwahali.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “tau yamwana ya bulizi-lizi mwa mulala.”
Kamba mwendi, “Bakabata-bata ka nako ya kutulo kono hakuna sebaka fumana.”
Kamba “Milelo.” Linzwi ka linzwi, “Kelezo.”
Linzwi ka linzwi, “bana babashimani.”
Kamba “Macwe amabeli a kuweitisa afapahana, ni litikanyezo zepeli zefapahana.”
Kamba “mushimani.”
Kamba “muzwahule.”
Kamba “kelezo.”
Kamba “ikatiiswa.”
Kamba “zamaiso yebutali.”
Kamba “yapepeza ka milomo yahae.”
Kamba “Macwe amabeli a kuweitisa afapahana.”
Kamba “nzila yakaya ka yona?”
Kamba “likwakula.”