Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Liproverbia 14:1-35

LITABA ZE MWAHALI

  • Pilu yaziba butuku bwayona (10)

  • Nzila yebonahala kuluka itahisa lifu (12)

  • Yasalemuhi kozi ulumela litaba kaufela (15)

  • Mufumi unani balikani babañata (20)

  • Pilu yewile ifa mubili bupilo (30)

14  Musali yabutali luli uyaha ndu yahae,+ Kono wa sikuba uyahulula ndu yahae ka mazoho ahae.   Yazamaya ka kuluka usaba Jehova, Kono yazamaya mwa linzila zahae za bupumi* wamushwaula.   Tupa ya buikuhumuso i mwa mulomo wa sikuba, Kono milomo ya bababutali ika basileleza.   Kokusina likomu, mwa sicelo kukenile, Kono maata a pulu* atahisa kutulo yetuna.   Paki yasepahala haana kubulela buhata, Kono paki ya buhata ubulela buhata nako kaufela.+   Musheununi ubata butali mi haabufumani, Kono zibo ifumanwa ka bunolo ki mutu yanani kutwisiso.+   Ube kwahule ni mutu wa sikuba, Kakuli hauna kufumana zibo fa milomo yahae.+   Ka butali, mutu yabutali uutwisisa nzila yazamaya ku yona, Kono litoto lipumiwa ki* bukuba bwazona.+   Likuba zaseha niha linani mulatu,*+ Kono babalukile balata kukutisana lipilu. 10  Pilu yaziba butuku bwayona, Mi hakuna mutu usili yakona kutaba ni yona. 11  Ndu ya babamaswe ikasinyiwa,+ Kono tende ya babalukile ikakonda. 12  Kunani nzila yebonahala kuluka ku mutu,+ Kono kwa mafelelezo itahisa lifu.+ 13  Mutu wakona kuseha kono pilu yahae inze iutwa butuku, Mi tabo ikona kufelela mwa maswabi. 14  Mutu wa pilu yekeluhile ukakutula sesizwa mwa linzila zahae,+ Kono mutu yomunde ufumana mupuzo ka likezo zahae.+ 15  Mutu yasalemuhi kozi* ulumela litaba kaufela, Kono yabutali unahanisisa mihato yahae kaufela.+ 16  Yabutali unani tokomelo mi utokolomoha bumaswe, Kono mutu wa sitoto haana tokomelo* mi uisepa hahulu. 17  Yaakufa kuhalifa ueza ka bukuba,+ Kono mutu yanahanisisa hande litaba* utoilwe. 18  Saanda sa babasa lemuhi kozi* ki bukuba, Kono bababutali baapeswa kuwani ya zibo.+ 19  Batu babamaswe bakakubama fapilaa babande, Mi babalunya bakakubama kwa minyako ya babalukile. 20  Mubotana utoilwe mane ki babayahile ni yena,+ Kono mufumi unani balikani babañata.+ 21  Yashwaula yayahile ni yena ueza sibi, Kono mutu yabonisa babotana mukekecima unani tabo.+ 22  Kana babalela zemaswe habana kukeluha? Kono babatundamena kueza zende bakaamuhela lilato lelisa feli ni busepahali.+ 23  Musebezi kaufela oezwa ka taata watusa, Kono kubulela-bulela feela kutahisa bubotana.+ 24  Kuwani ya bababutali ki bufumu; Kono bukuba bwa litoto ki bukuba honacwalo.+ 25  Paki ya niti upilisa bupilo* bwa batu, Kono paki ya buhata ubulela buhata nako kaufela. 26  Mutu yasaba Jehova unani sepo yetiile,+ Mi sepo yeo ikaba masabelo a bana bahae.+ 27  Kusaba Jehova ki liweluwelu la bupilo, Lelitusa mutu kuli asike awela mwa malaba a lifu. 28  Hakunani sicaba sesituna, mulena wabubekiwa,+ Kono mubusi haasina babusiwa, maata ahae afela. 29  Yasahalifi kapili unani temuho yetuna,+ Kono wa kacimacima ubonisa bukuba bwahae.+ 30  Pilu yewile ki bupilo* bwa mubili, Kono muna ubolisa masapo.+ 31  Yabukula mubotana ulwaha Mubupi wahae,+ Kono mutu kaufela yabonisa mubotana mukekecima ukanyisa Mubupi.+ 32  Yamaswe ukawiswa ki bumaswe bwahae, Kono yalukile ukafumana masabelo ka busepahali bwahae.+ 33  Butali buinzi inze bukuzize mwa pilu ya mutu yanani kutwisiso,+ Kono bukabata kuizibahaza mwahalaa litoto. 34  Kuluka kupahamisa naha,+ Kono sibi sitahiseza sicaba maswabi. 35  Mulena utabela mutanga yaeza lika ka kutwisiso,+ Kono uhalifela yaeza lika zeswabisa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “zekopami.”
Linzwi ka linzwi, “poho.”
Kamba mwendi, “lipuma babañwi ka.”
Kamba “kuswalelana.”
Kamba “yasina zibo.”
Kamba “ki wa kayeye.”
Kamba “yanani maata a kunahana.”
Kamba “babasina zibo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “buiketo.”