Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Liproverbia 14:1-35

LITABA ZE MWAHALI

  • Pilu yaziba butuku bwayona (10)

  • Nzila yebonahala kuluka itahisa lifu (12)

  • Yasalemuhi kozi ulumela litaba kaufela (15)

  • Mufumi unani balikani babañata (20)

  • Pilu yewile ifa mubili bupilo (30)

14  Musali yabutali luli uyaha ndu yahae,+ Kono wa sikuba uyahulula ndu yahae ka mazoho ahae.   Yazamaya ka kuluka usaba Jehova, Kono yazamaya mwa linzila zahae za bupumi* wamushwaula.   Tupa ya buikuhumuso i mwa mulomo wa sikuba, Kono milomo ya bababutali ika basileleza.   Kokusina likomu, mwa sicelo kukenile, Kono maata a pulu* atahisa kutulo yetuna.   Paki yasepahala haana kubulela buhata, Kono paki ya buhata ubulela buhata nako kaufela.+   Musheununi ubata butali mi haabufumani, Kono zibo ifumanwa ka bunolo ki mutu yanani kutwisiso.+   Ube kwahule ni mutu wa sikuba, Kakuli hauna kufumana zibo fa milomo yahae.+   Ka butali, mutu yabutali uutwisisa nzila yazamaya ku yona, Kono litoto lipumiwa ki* bukuba bwazona.+   Likuba zaseha niha linani mulatu,*+ Kono babalukile balata kukutisana lipilu. 10  Pilu yaziba butuku bwayona, Mi hakuna mutu usili yakona kutaba ni yona. 11  Ndu ya babamaswe ikasinyiwa,+ Kono tende ya babalukile ikakonda. 12  Kunani nzila yebonahala kuluka ku mutu,+ Kono kwa mafelelezo itahisa lifu.+ 13  Mutu wakona kuseha kono pilu yahae inze iutwa butuku, Mi tabo ikona kufelela mwa maswabi. 14  Mutu wa pilu yekeluhile ukakutula sesizwa mwa linzila zahae,+ Kono mutu yomunde ufumana mupuzo ka likezo zahae.+ 15  Mutu yasalemuhi kozi* ulumela litaba kaufela, Kono yabutali unahanisisa mihato yahae kaufela.+ 16  Yabutali unani tokomelo mi utokolomoha bumaswe, Kono mutu wa sitoto haana tokomelo* mi uisepa hahulu. 17  Yaakufa kuhalifa ueza ka bukuba,+ Kono mutu yanahanisisa hande litaba* utoilwe. 18  Saanda sa babasa lemuhi kozi* ki bukuba, Kono bababutali baapeswa kuwani ya zibo.+ 19  Batu babamaswe bakakubama fapilaa babande, Mi babalunya bakakubama kwa minyako ya babalukile. 20  Mubotana utoilwe mane ki babayahile ni yena,+ Kono mufumi unani balikani babañata.+ 21  Yashwaula yayahile ni yena ueza sibi, Kono mutu yabonisa babotana mukekecima unani tabo.+ 22  Kana babalela zemaswe habana kukeluha? Kono babatundamena kueza zende bakaamuhela lilato lelisa feli ni busepahali.+ 23  Musebezi kaufela oezwa ka taata watusa, Kono kubulela-bulela feela kutahisa bubotana.+ 24  Kuwani ya bababutali ki bufumu; Kono bukuba bwa litoto ki bukuba honacwalo.+ 25  Paki ya niti upilisa bupilo* bwa batu, Kono paki ya buhata ubulela buhata nako kaufela. 26  Mutu yasaba Jehova unani sepo yetiile,+ Mi sepo yeo ikaba masabelo a bana bahae.+ 27  Kusaba Jehova ki liweluwelu la bupilo, Lelitusa mutu kuli asike awela mwa malaba a lifu. 28  Hakunani sicaba sesituna, mulena wabubekiwa,+ Kono mubusi haasina babusiwa, maata ahae afela. 29  Yasahalifi kapili unani temuho yetuna,+ Kono wa kacimacima ubonisa bukuba bwahae.+ 30  Pilu yewile ki bupilo* bwa mubili, Kono muna ubolisa masapo.+ 31  Yabukula mubotana ulwaha Mubupi wahae,+ Kono mutu kaufela yabonisa mubotana mukekecima ukanyisa Mubupi.+ 32  Yamaswe ukawiswa ki bumaswe bwahae, Kono yalukile ukafumana masabelo ka busepahali bwahae.+ 33  Butali buinzi inze bukuzize mwa pilu ya mutu yanani kutwisiso,+ Kono bukabata kuizibahaza mwahalaa litoto. 34  Kuluka kupahamisa naha,+ Kono sibi sitahiseza sicaba maswabi. 35  Mulena utabela mutanga yaeza lika ka kutwisiso,+ Kono uhalifela yaeza lika zeswabisa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “zekopami.”
Linzwi ka linzwi, “poho.”
Kamba mwendi, “lipuma babañwi ka.”
Kamba “kuswalelana.”
Kamba “yasina zibo.”
Kamba “ki wa kayeye.”
Kamba “yanani maata a kunahana.”
Kamba “babasina zibo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “buiketo.”