Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Joshua 5:1-15

LITABA ZE MWAHALI

  • Kukenya baana mwa mupato mwa Giligali (1-9)

  • Mukiti wa Paseka waezwa; maana yatuhela kubonahala (10-12)

  • Nduna wa mpi ya Jehova (13-15)

5  Malena kaufela ba Maamori+ bane bali kwa wiko* wa Jordani, ni malena kaufela ba Makanana+ bane bali kwatuko a liwate, habautwa kuli Jehova naaomisize mezi a Jordani fapilaa Maisilaele kufitela basila, basaba hahulu,*+ mi baikalelwa maswe* kabakala Maisilaele.+  Ka yona nako yeo, Jehova abulelela Joshua, ali: “Uikezeze litipa za macwe mi ukenye baana ba Maisilaele mwa mupato+ hape, lwabubeli.”  Joshua kihaa eza litipa za macwe mi akenya baana ba Maisilaele mwa mupato kwa Gibeati-haaraloti.*+  Joshua naabakenyize mwa mupato ka libaka le: Baana kaufela mwahalaa sicaba, bane bazwile mwa Egepita, ili baana kaufela ba ndwa,* nebashwezi mwa lihalaupa hane bali mwa musipili, hamulaho wa kuzwa mwa Egepita.+  Batu kaufela bane bazwile mwa Egepita nebakenyizwe mwa mupato, kono batu kaufela bane bapepezwi mwa lihalaupa ka nako ya musipili, hamulaho wa kuzwa mwa Egepita, nebasika kenywa mwa mupato.  Maisilaele nebazamaile lilimo ze 40+ mwa lihalaupa kufitela sicaba kaufela sifela kushwa, fo kikuli, baana ba ndwa bane bazwile mwa Egepita bane basika utwa linzwi la Jehova.+ Jehova naakonkile ku bona kuli naasike abalumeleza kubona naha+ yanaasepisize Jehova ku bo kuku wabona kuli uka lufa yona,+ ili naha mokububa mabisi ni linosi.+  Ka mukwa ocwalo, abayolisa ka bana babona.+ Joshua akenya bana bao mwa mupato; nebasika ya kwa mupato bakeñisa kuli nebasika kenywa mwa mupato ka nako yene bali mwa musipili.  Sicaba kaufela hase sikenyizwe mwa mupato, basiyala mwa sibaka mone bainzi mwa mafulo, kufitela bafola.  Jehova kihaa li ku Joshua: “Kacenu nizwisize lishubu la Egepita ku mina.” Ki lona libaka sibaka seo hasibizwa Giligali*+ kuto fita ni kacenu le. 10  Maisilaele bazwelapili kutibelela mwa Giligali, mi bacela mwateñi Paseka ka lizazi labu 14 la kweli,+ manzibwana, mwa lihalaupa la mwa naha ya Jeriko. 11  Mi habusa, hamulaho wa lizazi la Paseka, bakala kuca zebeiwa mwa naha, baca sinkwa sesisika ya mumela+ ni bubeke bobubesizwe, ka lona lizazi leo. 12  Mi maana yatuhela kubonahala ka lizazi lelitatama hase bacile ku zebeiwa mwa naha; nekusina maana ya kuli Maisilaele bace,+ kono bakala kuca zebeiwa mwa naha ya Kanana ka silimo seo.+ 13  Joshua hanaali bukaufi ni Jeriko, ainula meeto mi abona muuna+ yayemi fapilaa hae asweli mukwale mwa lizoho.+ Joshua asutelela ku yena, mi ali: “Kana u kwa lineku laluna kamba u kwa lineku la lila zaluna?” 14  Muuna yo ali: “Kutokwa, kono nitile sina nduna wa mpi ya Jehova.”+ Joshua kihaa kubama, ni kuwiseza pata fafasi, mi ali ku yena: “Ki sifi sabata kubulela mulenaaka ku mutangaa hae?” 15  Nduna wa mpi ya Jehova aalaba Joshua, ali: “Tubula makatulo ahao, kakuli sibaka seuyemi ku sona ki sesikenile.” Honafo Joshua aeza cwalo.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “neku la kwa liwate.”
Linzwi ka linzwi, “lipilu zabona zazwafa.”
Linzwi ka linzwi, “mi nekusina yanaasa nani moya ku bona.”
Lelitalusa “Lilundu la Matalo A Kwa Buuna.”
Kamba “baana kaufela babakwanisize lilimo zeebakonisa kuya kwa ndwa.”
Lelitalusa “Kuzwisa; Kupikulusa.”