Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Joshua 4:1-24

LITABA ZE MWAHALI

  • Macwe abe kupuzo (1-24)

4  Sicaba kaufela hase sisilile nuka ya Jordani, Jehova abulelela Joshua, ali:  “Ukete baana ba 12 mwahalaa sicaba, ukete muuna alimuñwi mwa lusika ni lusika,+  mi ubalaele cwana, uli: ‘Muunge macwe a 12 fahalaa Jordani, fa sibaka fanaahatile mahutu a baprisita,+ mi mualwale ni kuyo atoma mwa sibaka momuka tanda busihu.’”+  Ka mukwa ocwalo, Joshua abiza baana ba 12 banaaketile mwahalaa Maisilaele, ili muuna alimuñwi mwa lusika ni lusika,  mi Joshua ali ku bona: “Hamufite kwapilaa Aleka ya Jehova Mulimu wamina, fahalaa Jordani, mi mañi ni mañi wamina ayo nanula licwe fa liheta, kulikana ni palo ya masika a Maisilaele,  kuli macwe ao abe sisupo mwahalaa mina. Mi haiba kwapili bana bamina* bamibuza kuli: ‘Macwe a, abeezwiñi fa?’+  mubabulelele, muli: ‘Kakuli mezi a Jordani naatuhelisizwe kububa fapilaa aleka+ ya tumelelano ya Jehova. Aleka hane isilile Jordani, mezi a Jordani naayemisizwe. Macwe a, akaba kupuzo* ya kuya kuile kwa sicaba sa Isilaele.’”+  Maisilaele kiha baeza sina mwanaa balaelezi Joshua. Baanga macwe a 12 fahalaa nuka ya Jordani, sina Jehova mwanaalaelezi Joshua, kulikana ni palo ya masika a Maisilaele. Baaisa kwa sibaka kone bakatanda busihu mi baatoma mwa sibaka seo.  Hape Joshua abeya macwe a 12 fahalaa Jordani, fa sibaka fanaahatile mahutu a baprisita bane balwezi aleka ya tumelelano,+ mi macwe ao asali teñi fateñi ni kacenu le. 10  Baprisita bane balwezi Aleka bazwelapili kuyema fahalaa Jordani kufitela lika kaufela zanaalaezi Jehova ku Joshua kuli ataluseze sicaba lipetiwa, kulikana ni lika kaufela zanaalaezi Mushe ku Joshua. Zeo hane lili cwalo, sicaba sapakisa kusilela mwabuse. 11  Sicaba kaufela hase sisilile, baprisita basila banze balwezi Aleka ya Jehova, sicaba sinze siiponela.+ 12  Mi Marubeni, ni Magadi, ni babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase basila fapilaa Maisilaele babañwi, banze baitukiselize ndwa,+ sina mwanaa balaelezi Mushe.+ 13  Masole bababato eza 40,000 babalwezi lilwaniso basila nuka fapilaa Jehova, mi bakena mwa lihalaupa la mwa naha ya Jeriko. 14  Ka lizazi leo, Jehova abubeka Joshua mwa meeto a Isilaele kaufela,+ mi bamukuteka hahulu* mwa mazazi a bupilo bwahae kaufela, sina mone bakutekezi hahulu Mushe.+ 15  Jehova kihaa bulelela Joshua, ali: 16  “Laela baprisita babalwezi aleka+ ya Bupaki kuli bazwe mwa Jordani.” 17  Mi Joshua alaela baprisita, ali: “Hamuzwe mwa Jordani.” 18  Baprisita bane balwezi aleka+ ya tumelelano ya Jehova habazwile fahalaa Jordani mi mahutu abona hasaahatile fa mubu oomile, mezi a Jordani akala kububa hape, mi ataza minanga+ sina sapili. 19  Sicaba sazwa cwalo mwa Jordani ka lizazi labulishumi la kweli yapili, mi satibelela mwa Giligali+ kwa museto wa Jeriko wa kwa upa. 20  Joshua aanga macwe a 12 ane bangile mwa Jordani ni kuatoma mwa Giligali.+ 21  Mi abulelela Maisilaele, ali: “Kwapili bana bamina habaka buza bo ndataa bona, bali: ‘Macwe a, atalusañi?’+ 22  mutaluseze bana bamina, muli: ‘Isilaele naasilile Jordani fa mubu oomile,+ 23  Jehova Mulimu wamina hanaaomisize mezi a Jordani fapilaa bona kufitela basila, sina Jehova Mulimu wamina mwanaaezelize kwa Liwate Lelifubelu, hanaa liomisize fapilaa luna kufitela lusila.+ 24  Naaezize cwalo kuli batu kaufela mwa lifasi bazibe kuli lizoho la Jehova ki lelimaata+ ni kuli musabe Jehova Mulimu wamina kamita.’”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bana bamina babashimani.”
Kamba “kupuliso.”
Linzwi ka linzwi, “bamusaba.”