Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Joshua 3:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Maisilaele basila Jordani (1-17)

3  Joshua kihaa zuha isali kakusasana, mi yena ni Maisilaele* kaufela bafunduka mwa Shitimi+ mi bataha kwa nuka ya Jordani. Batanda busihu kwateñi basika sila kale.  Hamulaho wa mazazi amalaalu, manduna+ bafita mwa mafulo kaufela  mi balaela sicaba, bali: “Musabona feela aleka ya tumelelano ya Jehova Mulimu wamina inze ilwezwi ki baprisita ba Malivi,+ mufunduke mwa sibaka semuli ku sona mi muilatelele.  Kono musiye sibaka sesibato eza liñokolwa ze 2,000* kuzwa ku yona; musike mwaisutelela. Ka mukwa ocwalo, mukaziba nzila yemuka ya ka yona, kakuli hamusika zamaya kale nzila yeo.”  Cwale Joshua abulelela sicaba, ali: “Muikenise,+ kakuli kamuso Jehova ukaeza lika zekomokisa mwahalaa mina.”+  Joshua kihaa bulelela baprisita, ali: “Mulwale aleka+ ya tumelelano mi muzamaye sicaba kwapili.” Kiha balwala aleka ya tumelelano ni kuzamaya sicaba kwapili.  Cwale Jehova abulelela Joshua, ali: “Kacenu nikakala kukububeka mwa meeto a Isilaele kaufela,+ kuli bazibe kuli nikaba ni wena+ sina mone nibezi ni Mushe.+  Ulaele baprisita babalwala aleka ya tumelelano, uli: ‘Musakena feela mwa mezi a Jordani, muyeme sikakunka mwa Jordani.’”+  Mi Joshua abulelela Maisilaele, ali: “Hamutahe muto utwa manzwi a Jehova Mulimu wamina.” 10  Cwale Joshua ali: “Se ki sona semuka ziba ka sona kuli Mulimu yapila u mwahalaa mina,+ ni kuli luli ukalundula fapilaa mina Makanana, Mahiti, Mahivi, Maperizi, Magirigashi, Maamori, ni Majebusi.+ 11  Hamubone! Aleka ya tumelelano ya Mulena wa lifasi kaufela imizamaya kwapili kukena mwa Jordani. 12  Cwale mukete baana ba 12 mwa masika a Isilaele, mukete muuna alimuñwi mwa lusika ni lusika,+ 13  mi mahutu a baprisita babalwezi Aleka ya Jehova, yena Mulena wa lifasi kaufela, asahata feela mwa mezi a Jordani, mezi a Jordani aazwa kwa musuweto akayemiswa, akayema sina limota.”+ 14  Mi kwaezahala kuli sicaba hasifunduka mwa litende zasona, ka nako yene situha sisila Jordani, baprisita bane balwezi aleka+ ya tumelelano bazamaya sicaba kwapili. 15  Baprisita bane balwezi Aleka basafita feela kwa Jordani mi mahutu abona asahata feela mwa mezi (Jordani itibisanga minanga yayona+ ka nako kaufela ya kutulo), 16  mezi aazwa kwa musuweto ayema. Ayema sina limota, kwahule-hule, kwa Adama, ona muleneñi oli bukaufi ni Zaretani, mi mezi anaabubela mwa Liwate la Araba, lona Liwate la Lizwai,* afela. Ayemiswa cwalo, mi sicaba sasilela mwabuse, kulibana ni Jeriko. 17  Baprisita bane balwezi aleka ya tumelelano ya Jehova hane banze bayemi sikakunka fa mubu oomile,+ fahalaa Jordani, Maisilaele kaufela basila fa mubu oomile,+ kufitela sicaba kaufela sisila Jordani.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bana ba Isilaele.”
Ibato ba limita ze 890. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Fo kikuli, Liwate Lelishwile.