Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joshua 3:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Maisilaele basila Jordani (1-17)

3  Joshua kihaa zuha isali kakusasana, mi yena ni Maisilaele* kaufela bafunduka mwa Shitimi+ mi bataha kwa nuka ya Jordani. Batanda busihu kwateñi basika sila kale.  Hamulaho wa mazazi amalaalu, manduna+ bafita mwa mafulo kaufela  mi balaela sicaba, bali: “Musabona feela aleka ya tumelelano ya Jehova Mulimu wamina inze ilwezwi ki baprisita ba Malivi,+ mufunduke mwa sibaka semuli ku sona mi muilatelele.  Kono musiye sibaka sesibato eza liñokolwa ze 2,000* kuzwa ku yona; musike mwaisutelela. Ka mukwa ocwalo, mukaziba nzila yemuka ya ka yona, kakuli hamusika zamaya kale nzila yeo.”  Cwale Joshua abulelela sicaba, ali: “Muikenise,+ kakuli kamuso Jehova ukaeza lika zekomokisa mwahalaa mina.”+  Joshua kihaa bulelela baprisita, ali: “Mulwale aleka+ ya tumelelano mi muzamaye sicaba kwapili.” Kiha balwala aleka ya tumelelano ni kuzamaya sicaba kwapili.  Cwale Jehova abulelela Joshua, ali: “Kacenu nikakala kukububeka mwa meeto a Isilaele kaufela,+ kuli bazibe kuli nikaba ni wena+ sina mone nibezi ni Mushe.+  Ulaele baprisita babalwala aleka ya tumelelano, uli: ‘Musakena feela mwa mezi a Jordani, muyeme sikakunka mwa Jordani.’”+  Mi Joshua abulelela Maisilaele, ali: “Hamutahe muto utwa manzwi a Jehova Mulimu wamina.” 10  Cwale Joshua ali: “Se ki sona semuka ziba ka sona kuli Mulimu yapila u mwahalaa mina,+ ni kuli luli ukalundula fapilaa mina Makanana, Mahiti, Mahivi, Maperizi, Magirigashi, Maamori, ni Majebusi.+ 11  Hamubone! Aleka ya tumelelano ya Mulena wa lifasi kaufela imizamaya kwapili kukena mwa Jordani. 12  Cwale mukete baana ba 12 mwa masika a Isilaele, mukete muuna alimuñwi mwa lusika ni lusika,+ 13  mi mahutu a baprisita babalwezi Aleka ya Jehova, yena Mulena wa lifasi kaufela, asahata feela mwa mezi a Jordani, mezi a Jordani aazwa kwa musuweto akayemiswa, akayema sina limota.”+ 14  Mi kwaezahala kuli sicaba hasifunduka mwa litende zasona, ka nako yene situha sisila Jordani, baprisita bane balwezi aleka+ ya tumelelano bazamaya sicaba kwapili. 15  Baprisita bane balwezi Aleka basafita feela kwa Jordani mi mahutu abona asahata feela mwa mezi (Jordani itibisanga minanga yayona+ ka nako kaufela ya kutulo), 16  mezi aazwa kwa musuweto ayema. Ayema sina limota, kwahule-hule, kwa Adama, ona muleneñi oli bukaufi ni Zaretani, mi mezi anaabubela mwa Liwate la Araba, lona Liwate la Lizwai,* afela. Ayemiswa cwalo, mi sicaba sasilela mwabuse, kulibana ni Jeriko. 17  Baprisita bane balwezi aleka ya tumelelano ya Jehova hane banze bayemi sikakunka fa mubu oomile,+ fahalaa Jordani, Maisilaele kaufela basila fa mubu oomile,+ kufitela sicaba kaufela sisila Jordani.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bana ba Isilaele.”
Ibato ba limita ze 890. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Fo kikuli, Liwate Lelishwile.