Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joshua 23:1-16

LITABA ZE MWAHALI

  • Manzwi a Joshua a kulaeza baeteleli ba Isilaele (1-16)

    • Hakuna linzwi la Jehova lelisika talelezwa (14)

23  Hase kufitile mazazi amañata kuzwa nako yeo Jehova naafile Maisilaele pumulo+ kwa lila zabona kaufela zenee bapotolohile, Joshua hasaasupezi, ahulile,+  Joshua abiza Maisilaele kaufela,+ ni baana-bahulu babona, bazamaisi babona, baatuli babona, ni manduna babona,+ mi ali ku bona: “Senisupezi; mi nihulile.  Mi muiponezi lika kaufela zaezize Jehova Mulimu wamina kwa macaba a kaufela kabakala mina, kakuli Jehova Mulimu wamina ki yena yanaa milwanela.+  Hamubone, nimifile ka loto*+ naha ya macaba asiyezi kuli ibe saanda sa masika amina,+ mi nimifile ni naha ya macaba kaufela eniyundisize,+ kukalela kwa Jordani kuisa kwa Liwate Lelituna,* kwa wiko.*  Mi Jehova Mulimu wamina ki yena yanaanze abasabisa fapilaa mina,+ mi naabalelekile* kabakala mina, mi mwa luwa naha yabona, sina mwanaa misepiselize Jehova Mulimu wamina.+  “Cwale mube ni bundume mi mumamele ni kueza lika kaufela zeñozwi mwa buka ya Mulao+ wa Mushe ka kusakeluha ku ona, kuya kwa bulyo kamba kwa nzohoto,+  ka kusaswalisana ni macaba+ a, asiyezi mwahalaa mina. Hamuswaneli nihaiba kubulela mabizo a milimu+ yaona kamba kukonka ka yona, mi musike mwaisebeleza kamba kuikubamela.+  Kono muswanela kukumalela Jehova Mulimu+ wamina, sina momuezelize kuto fita ni la kacenu le.  Jehova ukaleleka macaba atiile ni amaata fapilaa mina,+ kakuli hakuna mutu niyomukana yakonile kuyema fapilaa mina kuto fita ni la kacenu le.+ 10  Muuna alimuñwi ku mina ukalelekisa batu babaeza 1,000,+ kakuli Jehova Mulimu wamina ki yena yamilwanela,+ sina mwanaa misepiselize.+ 11  Ka mukwa ocwalo, mubone teñi kuli kamita*+ mwalata Jehova Mulimu wamina.+ 12  “Kono haiba mukwenuha ni kukumalela kwa macaba a, asiyezi+ mwahalaa mina, mi munyalelana+ ni ona ni kuswalisana ni ona mi ni ona aswalisana ni mina, 13  muzibe kuli Jehova Mulimu wamina ukatuhela kuleleka* macaba a kabakala mina.+ Akaba katwa ni lilaba ku mina, amiutwise butuku sina lipafa zemushapiwa mwa lubaci+ ni miutwa ye mwa meeto amina, kufitela muyunda mwa naha yende ye yamifile Jehova Mulimu wamina. 14  “Cwale hamubone! Nituha nishwa,* mi mwaizibela hande ka pilu yamina kaufela ni ka moyo* wamina kaufela kuli kwa lisepiso zende kaufela za Jehova Mulimu wamina, hakuna nihaiba linzwi lililiñwi lelisika talelezwa. Kaufelaa ona atalelelizwe. Hakuna nihaiba lililiñwi ku ona lelisika talelezwa.+ 15  Kono sina Jehova Mulimu wamina hatalelelize lisepiso zahae zende kaufela,+ Jehova uka mitahiseza likozi kaufela zanaaize uka mitahiseza zona* mi uka miyundisa mwa naha yende ye yamifile Jehova Mulimu wamina.+ 16  Haiba muloba tumelelano ya Jehova Mulimu wamina yanaa milaezi kuli muimamele, mi haiba muyo sebeleza milimu yemiñwi ni kuikubamela, fohe, buhali bwa Jehova buka mitukela+ mi mukayunda kapili-pili mwa naha yende yamifile.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “nimiabezi.”
Fo kikuli, Liwate la Mediteranea.
Kamba “kwa malikelelo a lizazi.”
Kamba “naabazwisize mwa naha.”
Kamba “Ka mukwa ocwalo, mutokomele kuli.”
Kamba “kuzwisa mwa naha.”
Linzwi ka linzwi, “Kacenu niya mwa nzila ya lifasi kamukana.”
Kamba “linzwi lelimaswe kaufela.”