Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joshua 23:1-16

LITABA ZE MWAHALI

  • Manzwi a Joshua a kulaeza baeteleli ba Isilaele (1-16)

    • Hakuna linzwi la Jehova lelisika talelezwa (14)

23  Hase kufitile mazazi amañata kuzwa nako yeo Jehova naafile Maisilaele pumulo+ kwa lila zabona kaufela zenee bapotolohile, Joshua hasaasupezi, ahulile,+  Joshua abiza Maisilaele kaufela,+ ni baana-bahulu babona, bazamaisi babona, baatuli babona, ni manduna babona,+ mi ali ku bona: “Senisupezi; mi nihulile.  Mi muiponezi lika kaufela zaezize Jehova Mulimu wamina kwa macaba a kaufela kabakala mina, kakuli Jehova Mulimu wamina ki yena yanaa milwanela.+  Hamubone, nimifile ka loto*+ naha ya macaba asiyezi kuli ibe saanda sa masika amina,+ mi nimifile ni naha ya macaba kaufela eniyundisize,+ kukalela kwa Jordani kuisa kwa Liwate Lelituna,* kwa wiko.*  Mi Jehova Mulimu wamina ki yena yanaanze abasabisa fapilaa mina,+ mi naabalelekile* kabakala mina, mi mwa luwa naha yabona, sina mwanaa misepiselize Jehova Mulimu wamina.+  “Cwale mube ni bundume mi mumamele ni kueza lika kaufela zeñozwi mwa buka ya Mulao+ wa Mushe ka kusakeluha ku ona, kuya kwa bulyo kamba kwa nzohoto,+  ka kusaswalisana ni macaba+ a, asiyezi mwahalaa mina. Hamuswaneli nihaiba kubulela mabizo a milimu+ yaona kamba kukonka ka yona, mi musike mwaisebeleza kamba kuikubamela.+  Kono muswanela kukumalela Jehova Mulimu+ wamina, sina momuezelize kuto fita ni la kacenu le.  Jehova ukaleleka macaba atiile ni amaata fapilaa mina,+ kakuli hakuna mutu niyomukana yakonile kuyema fapilaa mina kuto fita ni la kacenu le.+ 10  Muuna alimuñwi ku mina ukalelekisa batu babaeza 1,000,+ kakuli Jehova Mulimu wamina ki yena yamilwanela,+ sina mwanaa misepiselize.+ 11  Ka mukwa ocwalo, mubone teñi kuli kamita*+ mwalata Jehova Mulimu wamina.+ 12  “Kono haiba mukwenuha ni kukumalela kwa macaba a, asiyezi+ mwahalaa mina, mi munyalelana+ ni ona ni kuswalisana ni ona mi ni ona aswalisana ni mina, 13  muzibe kuli Jehova Mulimu wamina ukatuhela kuleleka* macaba a kabakala mina.+ Akaba katwa ni lilaba ku mina, amiutwise butuku sina lipafa zemushapiwa mwa lubaci+ ni miutwa ye mwa meeto amina, kufitela muyunda mwa naha yende ye yamifile Jehova Mulimu wamina. 14  “Cwale hamubone! Nituha nishwa,* mi mwaizibela hande ka pilu yamina kaufela ni ka moyo* wamina kaufela kuli kwa lisepiso zende kaufela za Jehova Mulimu wamina, hakuna nihaiba linzwi lililiñwi lelisika talelezwa. Kaufelaa ona atalelelizwe. Hakuna nihaiba lililiñwi ku ona lelisika talelezwa.+ 15  Kono sina Jehova Mulimu wamina hatalelelize lisepiso zahae zende kaufela,+ Jehova uka mitahiseza likozi kaufela zanaaize uka mitahiseza zona* mi uka miyundisa mwa naha yende ye yamifile Jehova Mulimu wamina.+ 16  Haiba muloba tumelelano ya Jehova Mulimu wamina yanaa milaezi kuli muimamele, mi haiba muyo sebeleza milimu yemiñwi ni kuikubamela, fohe, buhali bwa Jehova buka mitukela+ mi mukayunda kapili-pili mwa naha yende yamifile.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “nimiabezi.”
Fo kikuli, Liwate la Mediteranea.
Kamba “kwa malikelelo a lizazi.”
Kamba “naabazwisize mwa naha.”
Kamba “Ka mukwa ocwalo, mutokomele kuli.”
Kamba “kuzwisa mwa naha.”
Linzwi ka linzwi, “Kacenu niya mwa nzila ya lifasi kamukana.”
Kamba “linzwi lelimaswe kaufela.”