Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joshua 21:1-45

LITABA ZE MWAHALI

  • Mileneñi yenefilwe Malivi (1-42)

    • Mileneñi yenefilwe bana ba Aruni (9-19)

    • Mileneñi yenefilwe Makohati bane basiyezi (20-26)

    • Mileneñi yenefilwe Magerishoni (27-33)

    • Mileneñi yenefilwe Mamerari (34-40)

  • Kutalelezwa kwa lisepiso za Jehova (43-45)

21  Cwale litoho za mabasi a Malivi ku bahandataa bona, bataha ku muprisita Eliazare,+ ku Joshua mwanaa Nuni, ni kwa litoho za mabasi a bahandataa bona mwa masika a Isilaele,  mi babulela ni bona mwa Shilo,+ mwa naha ya Kanana, bali: “Jehova naalaezi ka Mushe kuli lufiwe mileneñi moluka pila, hamohocwalo ni mafulisezo a limunanu zaluna.”+  Maisilaele kiha baanga mileneñi+ yeo ni mafulisezo ayona kwa saanda sabona+ mi baifa Malivi, kulikana ni taelo ya Jehova.  Mabasi a Makohati+ afiwa saanda saona ka loto, mi Malivi bane basimuluha ku muprisita Aruni bafiwa ka loto* mileneñi ye 13 yezwa ku ba lusika lwa Juda,+ lusika lwa Simioni,+ ni lusika lwa Benjamine.+  Mi Makohati babasiyezi bafiwa* mileneñi yelishumi yezwa kwa mabasi a lusika lwa Efraimi,+ lusika lwa Dani, ni babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase.+  Mi Magerishoni+ bafiwa mileneñi ye 13 yezwa kwa mabasi a lusika lwa Isakare, lusika lwa Asere, lusika lwa Nafetali, ni babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase mwa Bashani.+  Mamerari,+ ka kuya ka masika abona, bafiwa mileneñi ye 12 yezwa ku ba lusika lwa Rubeni, lusika lwa Gadi, ni lusika lwa Zabuloni.+  Maisilaele bafa cwalo Malivi mileneñi yeo ni mafulisezo ayona ka loto, sina Jehova mwanaalaelezi ka Mushe.+  Ka mukwa ocwalo, ba lusika lwa Juda ni ba lusika lwa Simioni, bafa mileneñi ye, yebulezwi ka mabizo ayona,+ 10  mi yafiwa bana ba Aruni ba mwa mabasi a Makohati a Malivi, kakuli nebafilwe saanda sapili. 11  Babafa Kiriati-ariba+ (Ariba neli yena ndatahe Anaki), fo kikuli, Hebroni,+ yeneli mwa naha ya malundu ya Juda, ni mafulisezo apotolohile muleneñi wo. 12  Kono bafa Kalebu mwanaa Jefune masimu a muleneñi ni minzi yaona kuli ibe saanda sahae.+ 13  Mi bafa bana ba muprisita Aruni muleneñi wa masabelo a mutu yabulaile yomuñwi,+ ili muleneñi wa Hebroni+ ni mafulisezo aona, ni Libina+ ni mafulisezo ayona, 14  Jatiri+ ni mafulisezo ayona, Eshitemoa+ ni mafulisezo ayona, 15  Holoni+ ni mafulisezo ayona, Debiri+ ni mafulisezo ayona, 16  Aini+ ni mafulisezo ayona, Juta+ ni mafulisezo ayona, ni Beti-shemeshi ni mafulisezo ayona—mileneñi yenefilwe ki masika amabeli ao neli ye 9. 17  Mi kwa lusika lwa Benjamine nekuzwile mileneñi ye: Gibioni+ ni mafulisezo ayona, Geba ni mafulisezo ayona,+ 18  Anatota+ ni mafulisezo ayona, ni Alumoni ni mafulisezo ayona—mileneñi yeo neli yemine. 19  Mileneñi kaufela yenefilwe bana ba Aruni, bona baprisita, neli mileneñi ye 13 ni mafulisezo ayona.+ 20  Mi mabasi a Makohati anaasiyezi kwa Malivi afiwa ka loto mileneñi yezwa ku ba lusika lwa Efraimi. 21  Babafa muleneñi wa masabelo a mutu yabulaile yomuñwi,+ ili Sikemi+ ni mafulisezo ayona, mwa naha ya malundu ya Efraimi, ni Gezeri+ ni mafulisezo ayona, 22  Kibizaimi ni mafulisezo ayona, ni Beti-horoni+ ni mafulisezo ayona—mileneñi yeo neli yemine. 23  Mi kwa lusika lwa Dani nekuzwile mileneñi ye: Eliteke ni mafulisezo ayona, Gibetoni ni mafulisezo ayona, 24  Aijaloni+ ni mafulisezo ayona, ni Gati-rimoni ni mafulisezo ayona—mileneñi yeo neli yemine. 25  Mi kwa hafu ya lusika lwa Manase nekuzwile mileneñi ye: Taanaki+ ni mafulisezo ayona, ni Gati-rimoni ni mafulisezo ayona—mileneñi yeo neli yemibeli. 26  Mileneñi kaufela yenefilwe mabasi a Makohati bane basiyezi, neli mileneñi yelishumi ni mafulisezo ayona. 27  Mi Magerishoni+ ba mabasi a Malivi bafiwa mileneñi yezwa ku babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase, bafiwa muleneñi wa masabelo a mutu yabulaile yomuñwi, ili muleneñi wa Golani+ mwa Bashani ni mafulisezo aona, ni Beeshitera ni mafulisezo ayona—mileneñi yeo neli yemibeli. 28  Mi kwa lusika lwa Isakare+ nekuzwile mileneñi ye: Kishioni ni mafulisezo ayona, Daberati+ ni mafulisezo ayona, 29  Jarumuti ni mafulisezo ayona, ni Eni-ganimu ni mafulisezo ayona—mileneñi yeo neli yemine. 30  Mi kwa lusika lwa Asere+ nekuzwile mileneñi ye: Mishali ni mafulisezo ayona, Abidoni ni mafulisezo ayona, 31  Helikati+ ni mafulisezo ayona, ni Rehobo+ ni mafulisezo ayona—mileneñi yeo neli yemine. 32  Mi kwa lusika lwa Nafetali nekuzwile mileneñi ye: muleneñi wa masabelo+ a mutu yabulaile yomuñwi, ili muleneñi wa Kedeshi+ mwa Galilea ni mafulisezo aona, Hamoti-doro ni mafulisezo ayona, ni Karitani ni mafulisezo ayona—mileneñi yeo neli yemilaalu. 33  Mileneñi kaufela ya Magerishoni ka kuya ka masika abona neli mileneñi ye 13 ni mafulisezo ayona. 34  Mi masika a Mamerari,+ bona Malivi bane basiyezi, afiwa mileneñi yezwa ku ba lusika lwa Zabuloni:+ ili Jokineami+ ni mafulisezo ayona, Karita ni mafulisezo ayona, 35  Dimina ni mafulisezo ayona, ni Nahalali+ ni mafulisezo ayona—mileneñi yeo neli yemine. 36  Mi kwa lusika lwa Rubeni nekuzwile mileneñi ye: Bezeri+ ni mafulisezo ayona, Jahazi ni mafulisezo ayona,+ 37  Kedemoti ni mafulisezo ayona, ni Mefaati ni mafulisezo ayona—mileneñi yeo neli yemine. 38  Mi kwa lusika lwa Gadi+ nekuzwile mileneñi ye: muleneñi wa masabelo a mutu yabulaile yomuñwi, ili muleneñi wa Ramoti mwa Giliadi+ ni mafulisezo aona, Mahanaimi+ ni mafulisezo ayona, 39  Heshiboni+ ni mafulisezo ayona, ni Jazeri+ ni mafulisezo ayona—mileneñi yeo kaufela neli yemine. 40  Mileneñi kaufela yenefilwe Mamerari ka kuya ka mabasi abona, anaasiyezi kwa mabasi a Malivi, neli mileneñi ye 12. 41  Mileneñi kaufela yene bafilwe Malivi mwahalaa saanda sa Maisilaele neli mileneñi ye 48 ni mafulisezo ayona.+ 42  Muleneñi ni muleneñi neupotolohilwe ki mafulisezo aona—mi nekuli cwalo kwa mileneñi yeo kaufela. 43  Jehova afa Maisilaele cwalo naha kaufela yanaakonkile kuli uka ifa bo kuku wabona,+ mi bailuwa ni kuyaha mwateñi.+ 44  Mi Jehova abasileleza kwa lila zabona kaufela zenee bapotolohile, sina mwanaakonkezi ku bo kuku wabona,+ mi nekusina nihaiba alimuñwi kwa lila zabona yanaakona kubalwanisa.+ Jehova afa lila zabona kaufela mwa mazoho abona.+ 45  Kwa lisepiso zende kaufela zanaafile Jehova ku ba ndu ya Isilaele, hakuna nihaiba sepiso* iliñwi yenesika talelezwa; kaufelaa zona nelitalelelizwe.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “baabelwa.”
Kamba “bafiwa ka loto.”
Kamba “linzwi.”