Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Joshua 19:1-51

LITABA ZE MWAHALI

  • Saanda sa Simioni (1-9)

  • Saanda sa Zabuloni (10-16)

  • Saanda sa Isakare (17-23)

  • Saanda sa Asere (24-31)

  • Saanda sa Nafetali (32-39)

  • Saanda sa Dani (40-48)

  • Saanda sa Joshua (49-51)

19  Cwale saanda sabubeli safiwa Simioni ka loto,+ safiwa ba lusika lwa Simioni+ ka kuya ka mabasi abona. Mi saanda sabona nesili mwahalaa saanda sa Juda.+  Saanda sabona neli Beere-sheba+ hamohocwalo ni Sheba, Molada,+  Hazari-shuali,+ Bala, Ezemu,+  Elitoladi,+ Betuli, Horoma,  Zikilagi,+ Beti-marakaboti, Hazari-susa,  Beti-lebaoti,+ ni Sharuheni—mileneñi yeo kaufela neli ye 13 ni minzi yayona;  ni Aini, Rimoni, Eteri, ni Ashani+—mileneñi yeo kaufela neli yemine ni minzi yayona;  ni minzi kaufela yenepotolohile mileneñi yeo, kuyo fita ni kwa Baalati-beere, fo kikuli, Rama wa kwa mboela. Seo neli sona saanda sa ba lusika lwa Simioni ka kuya ka mabasi abona.  Saanda sa bana ba Simioni nesiingilwe kwa saanda sa Juda, kakuli kabelo ya Juda neli yetuna hahulu. Ka mukwa ocwalo, bana ba Simioni bafiwa saanda mwahalaa saanda sa Juda.+ 10  Saanda sabulaalu+ safiwa bana ba Zabuloni+ ka kuya ka mabasi abona, mi mululwani wa saanda sabona neuyo fita kwa Sarida. 11  Mululwani wabona neukambama kuya kwa wiko kwa Marala mi neuyo fita kwa Dabesheti, kihona uya kwa musindi* o fapilaa Jokineami. 12  Mi neuzwa mwa Sarida ni kuliba kwa upa, kwa mapazulelo a lizazi, kwa museto wa Kisiloti-tabori ni kwa Daberati,+ kihona uya kwa Jafia. 13  Mi hauzwa fo, neuzwelapili kuya kwa upa, kuliba kwa mapazulelo a lizazi kwa Gati-heferi,+ kwa Eti-kazini, mi neuya kwa Rimoni ni kuyo fita kwa Nea. 14  Mi kwa mutulo, mululwani neupotoloha kuliba kwa Hanatoni, mi neuyo felela kwa Musindi wa Ifita-eli, 15  ni kwa Katati, Nahalali, Shimironi,+ Idala, ni Betelehema+—mileneñi yeo kaufela neli ye 12 ni minzi yayona. 16  Seo neli sona saanda sa bana ba Zabuloni ka kuya ka mabasi abona.+ Mi yeo neli yona mileneñi yabona ni minzi yayona. 17  Saanda sabune+ safiwa Isakare,+ safiwa bana ba Isakare ka kuya ka mabasi abona. 18  Mi mululwani wabona neuyo fita kwa Jizireele,+ Kesulota, Shunemi,+ 19  Hafaraimi, Shioni, Hanaharati, 20  Rabiti, Kishioni, Ebezi, 21  Remeti, Eni-ganimu,+ Eni-hada, ni Beti-pazezi. 22  Mi mululwani neuyo fita kwa Tabore+ ni kwa Shahazuma ni kwa Beti-shemeshi, mi museto wabona neuyo felela kwa Jordani—mileneñi yeo kaufela neli ye 16 ni minzi yayona. 23  Seo neli sona saanda sa ba lusika lwa Isakare ka kuya ka mabasi abona,+ mi yeo neli yona mileneñi yabona ni minzi yayona. 24  Mi saanda sabuketalizoho+ safiwa ba lusika lwa Asere+ ka kuya ka mabasi abona. 25  Mi mululwani wabona neli Helikati,+ Hali, Beteni, Akisafi, 26  Alameleki, Amadi, ni Mishali. Kwa wiko, neuyo fita kwa Karmele+ ni kwa Shihore-libinata, 27  mi neukuta kwa upa kuya kwa Beti-dagoni mi neuyo fita kwa Zabuloni ni kwa Musindi wa Ifita-eli o kwa mutulo, kuliba kwa Beti-emeki ni Neyeli, mi neuyo fita kwa Kabulu, kwa neku la nzohoto, 28  ni kwa Ebroni, Rehobo, Hamoni, ni Kana, kuyo fita ni kwa Muleneñi-tuna wa Sidoni.+ 29  Mi mululwani neukuta kwa Rama, kuyo fita kwa muleneñi osilelelizwe wa Tire.+ Mi mululwani neukuta kwa Hosa, mi neuyo felela kwa liwate mwa sibaka mokufumaneha Akizibi, 30  Uma, Afeki,+ ni Rehobo+—mileneñi yeo kaufela neli ye 22 ni minzi yayona. 31  Seo neli sona saanda sa ba lusika lwa Asere ka kuya ka mabasi abona.+ Mi yeo neli yona mileneñi yabona ni minzi yayona. 32  Mi saanda sabu 6+ safiwa bana ba Nafetali, safiwa bana ba Nafetali ka kuya ka mabasi abona. 33  Mululwani wabona neukalela kwa Helefi, kwa kota yetuna ye mwa Zaananimi,+ mi neuya kwa Adama-nekebi, ni Jabineele kuyo fita ni kwa Lakumu; mi neuyo felela kwa Jordani. 34  Mululwani neukuta kwa wiko kwa Azinotu-tabori, mi hauzwa fo, neuliba kwa Hukoko mi neuyo fita kwa Zabuloni kwa mboela ni kwa Asere kwa wiko ni kwa Juda bukaufi ni Jordani kwa upa. 35  Mi mileneñi yesilelelizwe neli Zidimi, Zere, Hamati,+ Rakati, Kinereti, 36  Adama, Rama, Hazori,+ 37  Kedeshi,+ Edrei, Eni-hazori, 38  Ironi, Migidala-eli, Horemi, Beti-anati, ni Beti-shemeshi+—mileneñi yeo kaufela neli ye 19 ni minzi yayona. 39  Seo neli sona saanda sa ba lusika lwa Nafetali ka kuya ka mabasi abona,+ mi yeo neli yona mileneñi yabona ni minzi yayona. 40  Saanda sabu 7+ safiwa ba lusika lwa Dani+ ka kuya ka mabasi abona. 41  Mi mululwani wa saanda sabona neli Zora,+ Eshitaoli, Iri-shemeshi, 42  Shaalabini,+ Aijaloni,+ Itila, 43  Eloni, Timina,+ Ekroni,+ 44  Eliteke, Gibetoni,+ Baalati, 45  Jehudi, Bene-beraki, Gati-rimoni,+ 46  Me-jarikoni, ni Rakoni, mi mululwani neufita fapilaa Jopa.+ 47  Kono naha ya Dani neli yenyinyani hahulu ku bona.+ Kabakaleo ba lusika lwa Dani baya mi bayo lwanisa muleneñi wa Leshemi+ ni kuuhapa mi babulaya batu ba mwateñi ka mukwale. Hasamulaho, baluwa naha ni kuina mwateñi, mi bacinca libizo la muleneñi wa Leshemi kuubiza Dani, lona libizo la kuku wabona, yena Dani.+ 48  Seo neli sona saanda sa ba lusika lwa Dani ka kuya ka mabasi abona. Mi yeo neli yona mileneñi yabona ni minzi yayona. 49  Bafeza cwalo kuaba naha yene bafilwe sina saanda, baiaba ka likalulo zayona. Hasamulaho, Maisilaele bafa Joshua mwanaa Nuni saanda mwahalaa bona. 50  Ka taelo ya Jehova, bamufa muleneñi wanaakupile wa Timinati-sera,+ o mwa naha ya malundu ya Efraimi, mi ayaha muleneñi wo ni kuina mwateñi. 51  Zeo ki zona lianda zeneabilwe ki muprisita Eliazare, Joshua mwanaa Nuni, ni litoho za mabasi a bahandataa bona mwa masika a Isilaele, zene baabile+ ka loto fapilaa Jehova mwa Shilo,+ kwa munyako wa tende ya makopanelo.+ Bafeza cwalo kuaba naha.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mulapo.”