Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Joshua 18:1-28

LITABA ZE MWAHALI

  • Naha yesiyezi kaufela yaabelwa mwa Shilo (1-10)

  • Saanda sa Benjamine (11-28)

18  Mi kopano kaufela ya Maisilaele yakopanela mwa Shilo,+ mi batoma tende ya makopanelo mwateñi,+ kakuli nese bahapile naha ye fapilaa bona.+  Kono nekusa siyezi masika a Maisilaele a 7 anaasika abelwa kale lianda zaona.  Joshua kihaa li kwa Maisilaele: “Mukaanga nako yekuma kai inze muzina-zina kuyo luwa naha yamifile Jehova Mulimu wa bo kuku wamina?+  Hamu nife baana babalaalu mwa lusika ni lusika benika luma; bakayo zamaya mwa naha kaufela mi bakañola litaba za foikuma naha, ka kuya ka saanda sabona. Hasamulaho, bakakutela ku na.  Baialule mwa likalulo ze 7.+ Juda ukaina mwa naha yahae kwa mboela,+ mi ba ndu ya Josefa bakaina mwa naha yabona kwa mutulo.+  Haili mina, muyo alula naha mwa likalulo ze 7, muliñole, mi mulitise ku na, mi nika miabela yona kwanu ka loto+ fapilaa Jehova Mulimu waluna.  Kono Malivi habana kuba ni saanda mwahalaa mina,+ kakuli saanda sabona ki kusebeleza Jehova sina baprisita;+ mi Gadi, ni Rubeni, ni babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase+ sebaangile kale saanda sabona kwa upa wa Jordani, sanaa bafile Mushe mutangaa Jehova.”  Baana bao kiha baitukiseza kufunduka, mi Joshua alaela bane bakayo alula naha, ali: “Hamuye, muyo zamaya mwa naha, muialule, mi mukutele ku na, mi nika miabela yona ka loto fapilaa Jehova kwanu kwa Shilo.”+  Baana bao kiha baya, bayo zamaya mwa naha, mi baialula ka mileneñi mwa likalulo ze 7, mi baliñola mwa buka. Hasamulaho, bakutela ku Joshua mwa mafulo a kwa Shilo. 10  Cwale Joshua abaabela likalulo zeo ka loto fapilaa Jehova mwa Shilo.+ Joshua aabela Maisilaele naha ka kuya ka lianda zabona.+ 11  Ba lusika lwa Benjamine baabelwa naha yabona ka loto ka kuya ka mabasi abona, mi naha yene bafilwe neifumaneha mwahalaa lusika lwa Juda+ ni bana ba Josefa.+ 12  Kwa mutulo, mululwani wabona neukalela kwa Jordani, mi neuya kwa njetumuko ya Jeriko+ kwa mutulo, kuzwa fo, neukambama kuliba kwa lilundu kwa neku la kwa wiko, mi neuyo fita mwa lihalaupa la Beti-aveni.+ 13  Mi mululwani hauzwa fo, neuliba kwa Luzi, kwa njetumuko ye kwa mboela wa Luzi, fo kikuli, kwa Betele;+ mululwani neushetumukela kwa Ataroti-adari,+ fa lilundu leli kwa mboela wa Beti-horoni wa Kwatasi.+ 14  Mi mululwani neukalela kwa wiko mi neupotoloha kuliba kwa mboela kuzwa kwa lilundu lelitalimani ni Beti-horoni kwa mboela; neuyo felela kwa Kiriati-baale, fo kikuli, kwa Kiriati-jearimi,+ ona muleneñi wa Juda. Wo neli ona mululwani wa kwa wiko. 15  Kwa mboela, mululwani neukalela kwa mafelelezo a Kiriati-jearimi, mi neuliba kwa wiko; neuyo fita kwa liweluwelu la mezi a Nefitoa.+ 16  Mululwani neushetumuka kuliba kwa mafelelezo a lilundu lelitalimani ni Musindi wa Mwanaa Hinomu,+ o mwa Musindi* wa Refaimi+ kwa mutulo, mi neushetumuka kuliba kwa Musindi wa Hinomu, kwa njetumuko ya Majebusi+ ye kwa mboela, kihona ushetumuka kuliba kwa Eni-rogeli.+ 17  Mi neuya kwa mutulo kuyo fita kwa Eni-shemeshi, kihona uya kwa Geliloti, ye fapilaa ñambamo ya Adumimi,+ mi neushetumuka kuliba kwa licwe+ la Bohani,+ mwanaa Rubeni. 18  Mi neuzwelapili kuliba kwa njetumuko ye kwa mutulo fapilaa Araba, kihona ushetumuka kuliba kwa Araba. 19  Mi mululwani neuzwelapili kuliba kwa njetumuko ya Beti-hogila+ ye kwa mutulo, mi neufelela kwa siko sesi kwa mutulo wa Liwate la Lizwai,*+ ili kwa mafelelezo a Jordani kwa mboela. Wo neli ona mululwani wa kwa mboela. 20  Mi Jordani neli yona mululwani kwa neku la kwa upa. Seo ki sona saanda sene sifilwe bana ba Benjamine ka kuya ka mabasi abona, ni ka kuya ka milulwani ya saanda sabona mwa maneku kaufela. 21  Mi mileneñi ya lusika lwa Benjamine ka kuya ka mabasi abona neli: Jeriko, Beti-hogila, Emeki-kezize, 22  Beti-araba,+ Zemaraimi, Betele,+ 23  Avimi, Para, Ofira, 24  Kefari-amoni, Ofini, ni Geba+—mileneñi yeo neli ye 12 ni minzi yayona. 25  Ni Gibioni,+ Rama, Beeroti, 26  Mizipe, Kefira, Moza, 27  Rekemi, Iripeeli, Tarala, 28  Zela,+ Ha-elefi, Jebusi, fo kikuli, Jerusalema,+ Gibea,+ ni Kiriati—mileneñi yeo neli ye 14 ni minzi yayona. Seo ki sona saanda sene sifilwe bana ba Benjamine ka kuya ka mabasi abona.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Libala.”
Fo kikuli, Liwate Lelishwile.