Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Joshua 17:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Saanda sa Manase kwa wiko (1-13)

  • Bana ba Josefa bafiwa naha yeñwi (14-18)

17  Cwale ba lusika lwa Manase+ bafiwa naha yabona ka loto,+ kakuli Manase neli yena mweli wa Josefa.+ Bakeñisa kuli Makiri,+ mweli wa Manase, ndatahe Giliadi, neli ndwalume, afiwa Giliadi ni Bashani.+  Mi bana ba Manase babañwi kaufela bafiwa naha ka loto, ka kuya ka mabasi abona, ili bana ba Abi-ezere,+ bana ba Heleki, bana ba Asiriele, bana ba Sikemi, bana ba Heferi, ni bana ba Shemida. Bao neli bona bana ba Manase, mwanaa Josefa, fo kikuli, baana kaufela ka kuya ka mabasi abona.+  Kono Zelofehadi+ mwanaa Heferi, mwanaa Giliadi, mwanaa Makiri, mwanaa Manase, naasina bana babashimani, naanani feela bana babasizana, mi mabizo a bana bahae babasizana neli: Mahala, Noa, Hogula, Milika, ni Tiriza.  Kiha bataha fapilaa muprisita Eliazare,+ ni Joshua mwanaa Nuni, ni manduna, mi bali: “Jehova naalaezi Mushe kuli alufe saanda mwahalaa banabahabo luna.”+ Ka mukwa ocwalo, Joshua abafa saanda mwahalaa banabahabo ndataa bona, kulikana ni mwanaalaelezi Jehova.+  Hape Manase naafilwe lianda zelishumi, kwandaa naha ya Giliadi ni ya Bashani, mwabuse* bwa Jordani,+  kakuli bana ba Manase babasizana nebafilwe saanda hamoho ni bana bahae babashimani, mi naha ya Giliadi yaba liluwo la bana ba Manase bane basiyezi.  Mi mululwani wa Manase neukalela kwa Asere kuisa kwa Mikametata,+ yebapani ni Sikemi,+ mi mululwani neuzwelapili kuliba mboela* kwa naha ya bane bayahile mwa Eni-Tapua.  Naha ya Tapua+ neli ya Manase, kono Tapua yeneli kwa mululwani wa Manase neli ya bana ba Efraimi.  Mi mululwani neushetumuka kuliba kwa Mulapo wa Kana, kwa mboela. Nekunani mileneñi ya Efraimi mwahalaa mileneñi ya Manase,+ mi mululwani wa Manase neuli kwa mutulo wa mulapo, mi neuyo felela kwa liwate.+ 10  Naha ya kwa mboela neli ya Efraimi, mi ya kwa mutulo neli ya Manase, mi mululwani wahae neli liwate,+ mi kwa mutulo mululwani wa Manase* neuyo fita kwa naha ya Asere, mi kwa upa neuyo fita kwa naha ya Isakare. 11  Mwa naha ya Isakare ni mwa naha ya Asere, Manase naafilwe Beti-sheani ni litoloponyana ze mwa matuko ayona, Ibileami+ ni litoloponyana ze mwa matuko ayona, Doro+ ni litoloponyana ze mwa matuko ayona ni babayahile mwateñi, Eni-Doro+ ni litoloponyana ze mwa matuko ayona ni babayahile mwateñi, Taanaki+ ni litoloponyana ze mwa matuko ayona ni babayahile mwateñi, Megido ni litoloponyana ze mwa matuko ayona ni babayahile mwateñi, mi zetaalu kwa linaha za malundu zeo neli zahae. 12  Kono bana ba Manase nebasika kona kuluwa mileneñi yeo; Makanana nebapihelezi kuina mwateñi.+ 13  Maisilaele hase babile babamaata, bakala kubelekisa Makanana ka taata,+ kono nebasika baleleka* kaufelaa bona.+ 14  Bana ba Josefa kiha bali ku Joshua: “Kiñi hau lufile* feela naha iliñwi+ ni kabelo iliñwi sina saanda saluna? Lu batu babañata, kakuli Jehova ulufuyauzi kufitela cwale.”+ 15  Joshua ali ku bona: “Haiba mu babañata hahulu, hamuye mwa mushitu muyo lema likota ze mwa sibaka semuka ina ku sona, mwa naha ya Maperizi+ ni Marefaimi,+ kakuli naha ya malundu ya Efraimi+ hai milikani.” 16  Bana ba Josefa kiha bali: “Naha ya malundu hai lulikani, mi Makanana kaufela babapila mwa musindi* banani likoloi za ndwa+ zenani lisipi zeshengile kwa mawili,* kaufela babayahile mwa Beti-sheani+ ni litoloponyana ze mwa matuko ayona ni baba mwa Musindi* wa Jizireele.”+ 17  Joshua ali ku ba ndu ya Josefa, bona ba lusika lwa Efraimi ni ba lusika lwa Manase: “Mu sicaba sesituna, mi mu babamaata hahulu. Hamuswaneli kufiwa naha iliñwi feela,+ 18  kono sibaka sa malundu ni sona sikaba samina.+ Nihaike kuli ki sibaka sa mushitu, mukalema likota ze mwateñi, mi ki kona koika yo felela naha yamina. Kakuli muswanela kuleleka Makanana, nihaike kuli bamaata mi banani likoloi za ndwa zenani lisipi zeshengile kwa mawili.”*+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, kwa upa.
Linzwi ka linzwi, “kwa bulyo.”
Fo kikuli, bana ba Manase kamba naha ya Manase.
Kamba “nebasika bazwisa mwa naha.”
Linzwi ka linzwi, “hau nifile.”
Kamba “libala.”
Linzwi ka linzwi, “likoloi za sipi.”
Kamba “Libala.”
Linzwi ka linzwi, “likoloi za sipi.”