Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joshua 14:1-15

LITABA ZE MWAHALI

  • Kuaba naha ye kwa wiko wa Jordani (1-5)

  • Kalebu ufiwa Hebroni (6-15)

14  Cwale ye ki yona naha yene bafilwe Maisilaele mwa naha ya Kanana kuli ibe saanda sabona, yene bafilwe ki muprisita Eliazare ni Joshua mwanaa Nuni ni litoho za mabasi a bahandataa bona mwa masika a Isilaele.+  Baabelwa saanda sabona ka loto,+ sina Jehova mwanaalaelezi ka Mushe kuli sifiwe masika a 9 ni hafu ya lusika lwa Manase.+  Mushe naafile masika amabeli ni babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase saanda mwabuse* bwa Jordani,+ mi naasika fa Malivi saanda mwahalaa bona.+  Bana ba Josefa, bo Manase ni Efraimi,+ nebabalwa kuli ki masika amabeli;+ mi nebasika fa naha kwa Malivi, kwandaa mileneñi+ mone bakapila, ni mafulisezo a limunanu zabona ni maluwo abona.+  Ka mukwa ocwalo, Maisilaele baaba naha, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe.  Baana ba Juda kiha baatumela Joshua mwa Giligali,+ mi Kalebu+ mwanaa Jefune wa Mukenizi ali ku yena: “Waizibela hande sanaabulezi Jehova+ ku Mushe, muuna wa Mulimu wa niti,+ ka zahao ni na, hane luli mwa Kadeshi-baranea.+  Neninani lilimo ze 40 nako yaniluma Mushe mutangaa Jehova kuzwa mwa Kadeshi-baranea kuyo twela naha,+ mi nenikutisize piho ya niti.*+  Nihaike kuli banabahesu bene niile ni bona nebazwafisize lipilu za sicaba, na nenilatelezi Jehova Mulimu waka, ka pilu yaka kaufela.*+  Ka lona lizazi leo, Mushe naakonkile, ali: ‘Naha yeuzamaile ka mahutu ahao ikaba saanda sahao ni bana bahao kuya kuile, kakuli ulatelezi Jehova Mulimu waka, ka pilu yahao kaufela.’+ 10  Cwale sina mwanaasepiselize,+ Jehova unibukelelize+ mwa lilimo ze 45 zefelile ze, kuzwa nako yeo Jehova naafile Mushe sepiso ye, Isilaele hanaazamaya mwa lihalaupa;+ mi ki na yo, nisali teñi ni kacenu, mi senili wa lilimo ze 85. 11  Mi kacenu nisatiile sina mone nitiyezi zazi laniluma Mushe. Maata aka kacenu asaswana sina mwanaainezi ka nako yani, nisakona kuya kwa ndwa ni kueza misebezi yemiñwi. 12  Hakulicwalo, unife naha ya malundu ye, yanaasepisize Jehova zazi lani. Nihaike kuli zazi lani neuutwile kuli kunani Maanaki+ mwa mileneñi yemituna yesilelelizwe,+ kaniti* Jehova ukaba ni na,+ mi nika baleleka,* sina mwanaasepiselize Jehova.”+ 13  Joshua kihaa fuyaula Kalebu mwanaa Jefune, mi amufa naha ya Hebroni kuli ibe saanda sahae.+ 14  Ki lona libaka naha ya Hebroni haili saanda sa Kalebu mwanaa Jefune wa Mukenizi ni kacenu le, kakuli naalatelezi Jehova Mulimu wa Isilaele ka pilu yahae kaufela.+ 15  Hebroni sapili neibizwanga Kiriati-ariba+ (Ariba neli muuna yomutuna mwahalaa Maanaki). Mi naha yapumula kwa lindwa.+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, kwa upa.
Linzwi ka linzwi, “nenikutisize linzwi sina feela ka pilu yaka.”
Linzwi ka linzwi, “ka kutala.”
Kamba “mwendi.”
Kamba “nika bazwisa mwa naha.”