Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joshua 12:1-24

LITABA ZE MWAHALI

  • Malena ba kwa upa wa Jordani bane batuzwi (1-6)

  • Malena ba kwa wiko wa Jordani bane batuzwi (7-24)

12  Cwale ki ba malena ba naha yene bahapile Maisilaele, ili naha yene bayolile Maisilaele kwa upa wa Jordani, kukalela kwa Musindi wa Arinoni*+ kuisa kwa Lilundu la Hermoni,+ mane kuyo fita ni kwa sibaka kaufela sa Araba, kwa upa:+  Neli Mulena Sihoni+ wa Maamori, yanaapila mwa Heshiboni, yanaabusa kukalela mwa Aroere,+ yenefumaneha kwa mafelelezo a Musindi wa Arinoni,*+ mi naabusa kuzwa fahalaa musindi, ni hafu ya naha ya Giliadi kuisa kwa Musindi* wa Jaboki, ona museto wa Maamoni.  Hape naabusa sibaka sa Araba kuisa kwa Liwate la Kinereti*+ kwa upa, ni kuyo fita kwa Liwate la Araba, lona Liwate la Lizwai,* leli kwa upa kwa neku la Beti-jeshimoti, mi kwa mboela naabusa sibaka sesi kwa linjetumuko za Pisiga.+  Hape bahapa naha ya Mulena Ogo+ wa Bashani, yomuñwi wa malena ba mafelelezo ba Marefaimi,+ yanaapila mwa Ashitaroti ni Edrei,  ili yanaabusa sibaka sa Lilundu la Hermoni, ni Saleka, ni naha kaufela ya Bashani,+ kuyo fita kwa museto wa Mageshuri ni Mamaakati,+ ni kalulo yeñwi ya Giliadi, kuisa kwa naha ya Mulena Sihoni wa Heshiboni.+  Mushe mutangaa Jehova hamoho ni Maisilaele batula malena bao,+ mi hasamulaho Mushe mutangaa Jehova afa naha yabona kuli ibe saanda sa Marubeni, ni Magadi, ni babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase.+  Ki ba malena ba naha yenehapilwe ki Joshua ni Maisilaele kwa wiko wa Jordani, kukalela kwa Baale-gadi+ mwa Musindi wa Lebanoni+ kuyo fita kwa Lilundu la Halaki,+ leliyo fita kwa Seiri,+ mi hasamulaho Joshua aabela naha yabona kwa masika a Isilaele kuli ibe saanda sabona,+  abafa naha ya malundu, naha ya Shefela, ya Araba, ya linjetumuko, ya mwa lihalaupa, ni ya Negebe+—yona naha ya Mahiti, Maamori,+ Makanana, Maperizi, Mahivi, ni Majebusi.+ Malena bao neli:   Mulena wa Jeriko;+ mi yomuñwi neli mulena wa Ai,+ yeneli bukaufi ni Betele; 10  yomuñwi neli mulena wa Jerusalema; mi yomuñwi neli mulena wa Hebroni;+ 11  yomuñwi neli mulena wa Jarumuti; mi yomuñwi neli mulena wa Lakishi; 12  yomuñwi neli mulena wa Egeloni; mi yomuñwi neli mulena wa Gezeri;+ 13  yomuñwi neli mulena wa Debiri;+ mi yomuñwi neli mulena wa Gederi; 14  yomuñwi neli mulena wa Horoma; mi yomuñwi neli mulena wa Aradi; 15  yomuñwi neli mulena wa Libina;+ mi yomuñwi neli mulena wa Adulami; 16  yomuñwi neli mulena wa Makeda;+ mi yomuñwi neli mulena wa Betele;+ 17  yomuñwi neli mulena wa Tapua; mi yomuñwi neli mulena wa Heferi; 18  yomuñwi neli mulena wa Afeki; mi yomuñwi neli mulena wa Lasharoni; 19  yomuñwi neli mulena wa Madoni; mi yomuñwi neli mulena wa Hazori;+ 20  yomuñwi neli mulena wa Shimironi-meroni; mi yomuñwi neli mulena wa Akisafi; 21  yomuñwi neli mulena wa Taanaki; mi yomuñwi neli mulena wa Megido; 22  yomuñwi neli mulena wa Kedeshi; mi yomuñwi neli mulena wa Jokineami+ mwa Karmele; 23  yomuñwi neli mulena wa Doro, mwa sibaka sesi kwa linjetumuko za Doro;+ mi yomuñwi neli mulena wa Goimi mwa Giligali; 24  yomuñwi neli mulena wa Tiriza; mi malena bao kaufela neli ba 31.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Mulapo wa Arinoni.”
Kamba “Mulapo wa Arinoni.”
Kamba “Mulapo.”
Fo kikuli, lisa la Genesareta, kamba Liwate la Galilea.
Fo kikuli, Liwate Lelishwile.