Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joshua 11:1-23

LITABA ZE MWAHALI

  • Mileneñi ya kwa mutulo yahapiwa (1-15)

  • Litaba ka bukuswani za mwanaahapela Joshua (16-23)

11  Jabini mulena wa Hazori asino utwa taba yeo, alumela liñusa ku Jobabi mulena wa Madoni,+ ni ku mulena wa Shimironi, ni ku mulena wa Akisafi,+  ni kwa malena bane bali kwa mutulo wa naha ya malundu, ni bane bali mwa mabala* afumaneha kwa mboela wa Kinereti, ni bane bali mwa Shefela ni mwa linjetumuko za Doro+ kwa wiko,  ni Makanana+ bane bali kwa upa ni kwa wiko, ni Maamori,+ ni Mahiti, ni Maperizi, ni Majebusi bane bali mwa naha ya malundu, ni Mahivi+ bane bali kwatasaa Hermoni+ mwa naha ya Mizipa.  Kiha bataha ni limpi zabona kaufela, mi neli babañata hahulu inge mushabati wa fa likamba la liwate, bataha ni lipizi zeñata hahulu ni likoloi za ndwa.  Malena bao kaufela balumelelana kukopana hamoho, mi bayo toma mafulo kwa mezi a Meromo kuli balwanise Isilaele.  Jehova kihaa li ku Joshua: “Usike wabasaba,+ kakuli kamuso ibato ba ka nako yeswana ye, nika bafa mwa mazoho a Isilaele kaufelaa bona, kuli babulaiwe. Upume misifa ya kwa mahutu a lipizi zabona,+ mi ucise likoloi zabona ka mulilo.”  Joshua hamoho ni baana kaufela ba ndwa bato bataseza kwatuko ni mezi a Meromo.  Jehova abafa mwa mazoho a Maisilaele,+ mi Maisilaele babatula mi babashenja kuyo fita ni kwa Muleneñi-tuna wa Sidoni+ ni kwa Misirefoti-maimi+ ni kwa Musindi wa Mizipe kwa upa, mi bababulaya kufitela kutokwa nihaiba alimuñwi yanaabandukile.+  Joshua kihaa baeza sina mwanaa mubulelezi Jehova; apuma misifa ya kwa mahutu a lipizi zabona mi acisa likoloi zabona ka mulilo.+ 10  Mi Joshua akuta, mi ato hapa muleneñi wa Hazori ni kubulaya mulena waona ka mukwale,+ kakuli sapili muleneñi wa Hazori ki ona one uzamaisa mibuso yeo kaufela. 11  Babulaya batu kaufela ba mwateñi ka mukwale, babayundisa.+ Nekusina mutu nihaiba alimuñwi yanaabandukile.+ Hasamulaho, Joshua acisa muleneñi wa Hazori ka mulilo. 12  Joshua ahapa mileneñi kaufela ya malena bao mi abulaya malena bayona kaufela ka mukwale.+ Abayundisa,+ sina mwanaalaelezi Mushe mutangaa Jehova. 13  Kono Maisilaele nebasika cisa mileneñi yeneyahilwe fa malundu, kwandaa muleneñi wa Hazori; ki ona feela muleneñi wanaacisize Joshua. 14  Maisilaele baikungela tutu kaufela ya mwa mileneñi yeo, mi baikungela ni limunanu.+ Kono babulaya batu kaufela ka mukwale, kufitela bayundisa mañi ni mañi.+ Nebasika siya nihaiba mutu alimuñwi yapila.+ 15  Sina Jehova mwanaalaelezi Mushe mutangaa hae, Mushe ni yena alaela Joshua cwalo,+ mi Joshua aeza cwalo. Hakuna sanaasika eza kwa lika kaufela zanaalaezi Jehova ku Mushe.+ 16  Joshua ahapa naha yeo kaufela, ili sibaka sa malundu, naha kaufela ya Negebe,+ naha kaufela ya Gosheni, naha ya Shefela,+ naha ya Araba,+ ni sibaka sa Isilaele sa malundu ni libala lasona,* 17  kuzwa kwa Lilundu la Halaki, leliyo fita kwa Seiri, kuisa kwa Baale-gadi+ mwa Musindi wa Lebanoni kwatasaa Lilundu la Hermoni,+ mi ahapa malena kaufela ba libaka zeo ni kubabulaya. 18  Joshua alwana ni malena bao kaufela ka nako yetelele. 19  Nekusina muleneñi one uezize tumelelano ya kozo ni Maisilaele kwandaa Mahivi bane bapila mwa Gibioni.+ Maisilaele nebalwanisize mileneñi yemiñwi kaufela ni kuitula.+ 20  Jehova ki yena yanaatuhelezi lipilu za batu ba mwa mileneñi yeo kutatafala+ kuli balwanise Isilaele, ilikuli abayundise kusina kubashemuba.+ Nebaswanela kuyundiswa, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe.+ 21  Ka yona nako yeo, Joshua afenya Maanaki+ kaufela bane bafumaneha mwa naha ya malundu, mwa Hebroni, mwa Debiri, mwa Anabi, ni mwa naha kaufela ya malundu ya Juda ni mwa naha kaufela ya malundu ya Isilaele. Joshua abayundisa hamoho ni mileneñi yabona.+ 22  Hakuna Maanaki bane basiyezi mwa naha ya Maisilaele; nebasiyezi+ feela mwa Gaza,+ ni mwa Gati,+ ni mwa Ashidodi.+ 23  Ka mukwa ocwalo, Joshua ahapa naha kaufela, sina Jehova mwanaasepiselize Mushe,+ mi Joshua afa naha yeo kwa Maisilaele sina saanda, kuli baiabelwe mwahalaa masika abona.+ Mi naha yapumula kwa lindwa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Araba.”
Kamba “malundunyana asona.”