Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Joshua 1:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Jehova utiisa Joshua (1-9)

    • Kubala Mulao ni kunahanisisa ze mwateñi (8)

  • Kuitukiseza kusila Jordani (10-18)

1  Mushe mutangaa Jehova hasaashwile, Jehova abulelela Joshua*+ mwanaa Nuni, sikombwa+ sa Mushe, ali:  “Mushe mutangaaka ushwile.+ Cwale hakuitukise, usile Jordani, wena ni sicaba se kaufela, mi uye mwa naha yeni bafa, yenifa kwa sicaba sa Isilaele.+  Nika mifa sibaka kaufela semuka hata ka mahutu amina, sina mone nisepiselize Mushe.+  Naha yamina ikakalela mwa lihalaupa kuisa kwa Lebanoni mi ikayo fita kwa nuka yetuna, yona ya Eufrati—fo kikuli naha kaufela ya Mahiti+—mi ikayo fita kwa Liwate Lelituna* kwa wiko.*+  Hakuna yakakona kukutula mwa bupilo bwahao kaufela.+ Nikaba ni wena+ sina mone nibezi ni Mushe. Hanina kukusiya kamba kukufulalela.+  Ube ni bundume mi utiye,+ kakuli ki wena yakaetelela sicaba se kuli siyo yola naha yene nikonkile ku bo kuku wabona kuli nika bafa yona.+  “Feela ube ni bundume mi utiye, mi umamele ka tokomelo Mulao kaufela wakulaezi Mushe mutangaaka. Usike wakeluha ku ona, ibe kwa bulyo kamba kwa nzohoto,+ ilikuli ube ni butali kouya kaufela.+  Buka ya Mulao ye isike yazwa mwa mulomo wahao,+ mi uswanela kuibala ni kunahanisisa* ze mwateñi, musihali ni busihu, kuli umamele ka tokomelo zeñozwi mwateñi kaufela;+ kakuli haiba ueza cwalo ukakondisa mi ukaba ni butali.+  Kikuli hanisika kulaela? Ube ni bundume mi utiye. Usike wakenelwa ki sabo kamba luwewe, kakuli Jehova Mulimu wahao uinzi ni wena kouya kaufela.”+ 10  Joshua kihaa laela manduna ba sicaba, ali: 11  “Hamufite mwa mafulo kaufela mi mulaele sicaba, muli: ‘Mulukise mifaho, kakuli kusiyezi mazazi amalaalu kuli musile Jordani ni kukena mwa naha, muyole naha yamifa Jehova Mulimu wamina kuli muiluwe.’”+ 12  Mi Joshua abulelela Marubeni, Magadi, ni babañwi babaeza hafu ya lusika lwa Manase, ali: 13  “Muhupule sanaa milaezi Mushe mutangaa Jehova hanaaize:+ ‘Jehova Mulimu wamina umifa pumulo mi umifile naha ye. 14  Basali bamina, ni bana bamina, ni limunanu zamina bakasiyala mwa naha yamifile Mushe mwabuse* bo bwa Jordani,+ kono mina lindwalume kaufela zemaata+ mukasila Jordani mi mukazamaya ka likwata fapilaa banabahabo mina inze muitukiselize ndwa.+ Mulukela kubatusa 15  kufitela Jehova afa banabahabo mina pumulo sina mwamifezi pumulo, mi ni bona baluwe naha yabafa Jehova Mulimu wamina. Kihona mukakutela kwa naha yene mufilwe kuli muyahe ku yona ni kuiluwa, yona naha yanaa mifile Mushe mutangaa Jehova kwa upa wa Jordani.’”+ 16  Baalaba Joshua, bali: “Lukaeza kaufela zeu lulaezi, mi lukaya kai ni kai kouka luluma.+ 17  Sina feela mone luutwezi Mushe mwa lika kaufela, luka kuutwa ni wena. Haike Jehova Mulimu wahao abe ni wena sina mwanaabezi ni Mushe.+ 18  Mutu kaufela yakalwanisa taelo yahao ni kusamamela manzwi kaufela eu mulaela ukabulaiwa.+ Feela ube ni bundume mi utiye.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Jehoshua,” lelitalusa “Jehova ki Yena Yapilisa.”
Fo kikuli, Liwate la Mediteranea.
Kamba “kwa malikelelo a lizazi.”
Kamba “kukengeyela.”
Fo kikuli, kwa upa.