Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Jonasi 1:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Jonasi ulika kusaba fapilaa Jehova (1-3)

  • Jehova utahisa liñungwa lelituna (4-6)

  • Jonasi ki yena yatahisize butata (7-13)

  • Jonasi unepelwa mwa liwate lelibifile (14-16)

  • Tapi yetuna imiza Jonasi (17)

1  Linzwi la Jehova lataha ku Jonasi*+ mwanaa Amitai, lali:  “Yema, uye kwa muleneñi omutuna wa Ninive,+ mi uyo shaela likatulo za kuulwanisa, kakuli niboni bumaswe bwabona.”  Kono Jonasi ananuha ni kusabela kwa Tareshishi, kwahule ni Jehova; ashetumukela kwa Jopa mi ayo fumana sisepe sene siya kwa Tareshishi. Cwale alifa masheleñi a nzila mi akena mwa sisepe ni kuya ni bona kwa Tareshishi, kwahule ni Jehova.  Jehova kihaa tahisa moya omutuna mwa liwate, mi moya wo wabifa hahulu mwa liwate kuli mane sisepe nesituha sipazauha.  Bafuluhi ba sisepe nebasabile hahulu kuli mane yomuñwi ni yomuñwi akala kuhuweleza ku mulimu wahae kukupa tuso. Mi bakala kulatakela libyana za mwa sisepe mwa liwate, kuli bafukuze kwa bukiti bwasona.+ Kono Jonasi naashetumukezi mwa kalulo ya mwahali ya sisepe, ayo lobala mwateñi ni kuya fa buloko.  Muzamaisi wa sisepe ataha ku yena, mi ali: “Ki kabakalañi haulobezi? Zuha, uhuweleze ku mulimu wahao! Mwendi Mulimu wa niti uka luutwela makeke, mi haluna kushwa.”+  Cwale babulelisana, bali: “Hamutahe, lupose loto+ kuli lufumane yalutahiselize ziyezi ye.” Kiha baposa loto, mi loto yaswala Jonasi.+  Mi bali ku yena: “Haku lutaluseze, ki mañi ya lutahiselize ziyezi ye? Musebezi wahao ki ufi, mi uzwa kai? Naha yahao ki ifi, mi sicaba sahenu ki sifi?”  Aalaba, ali: “Ni Muheberu, mi nisaba* Jehova Mulimu wa mahalimu, yena yaezize liwate ni lifasi.” 10  Habautwa cwalo, baa­na bao basaba hahulu ni kufita, mi bamubuza, bali: “Kiñi hauezize taba ye?” (Baana bao nebazibile kuli naabaleha kuzwa ku Jehova, kakuli naa­babulelezi cwalo.) 11  Cwale bali ku yena: “Lu kakueza cwañi kuli liwate liombale fapilaa luna?” Kakuli liñungwa nelisa ekezeha hahulu mwa liwate. 12  Abaalaba, ali: “Muninanule, muninepele mwa liwate, mi liwate likaombala fapilaa mina; kakuli naziba kuli ki kabakala ka liñungwa lelituna le hali mitahezi.” 13  Kono baa­na bao bafuluha ka taata* kuli bafitise sisepe fa mandinda ilikuli bafueke fa likamba, kono bapalelwa, kakuli liñungwa nelisa ekezeha hahulu mwa liwate. 14  Cwale bahuweleza ku Jehova, bali: “Mawe wena Jehova, lusike lwashwa kabakala muu­na yo! Usike walufa mulatu kabakala mali asina mulatu, kakuli wena Jehova, uezize mone ulatela.” 15  Kiha bananula Jonasi, ni kumunepela mwa liwate; mi liwate laombala. 16  Cwale baa­na bao basaba hahulu ­Jehova,+ mi baezeza Jehova matabelo ni kueza buitamo. 17  Cwale Jehova aluma tapi yetuna kuli iyo miza Jonasi, mi Jonasi aina mwa mba ya tapi ka mazazi a malaalu ni masihu a malaalu.+

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Liiba.”
Kamba “nilapela.”
Kamba “balika ka taata.”