Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joele 3:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Jehova uatula macaba kaufela (1-17)

    • Musindi wa Josafati (2, 12)

    • Musindi wa katulo (14)

    • Jehova ki sibaka sa silelezo sa Isilaele (16)

  • Jehova ufuyaula batu bahae (18-21)

3  “Kakuli hamubone! Mwa mazazi ao ni mwa nako yeo,Hanika kutisa babahapilwe ba Juda ni Jerusa­lema,+   Hape nikakubukanya macaba kaufelaNi kubashetumukiseza mwa Musindi* wa Josafati.* Nikayo baatulela kwateñi+Kabakala sicaba saka ni Isilaele saanda saka,Kakuli neba bahasanyelize mwahalaa macaba,Mi baikabela naha yaka mwahalaa bona.+   Baaba sicaba saka ka loto;+Nebaa­nga mushimani ni kumucincanisa ni lihuleMi nebalekisa musizana kuli bafiwe waine, banwe.   Hape, munani taba mañi ni na,Wena Tire ni Sidoni ni libaka kaufela za Filisita? Kana mulika kunikutiseza bumaswe? Haiba mubata kunikutiseza,Nika mikutiseza bumaswe bwamina ­kapili-­pili fahalimwaa litoho zamina.+   Kabakala kuli muungile silivera yaka ni gauda yaka,+Mi muisize maluwo aka amande hahulu mwa litempele zamina;   Mi mulekisize batu ba mwa Juda ni Jerusalema kwa Magerike,+Ilikuli mubakasheze kwahule ni naha yabona;   Hamubone, nitahisa kuli bazwe kwa sibaka kone mubalekisize,+Mi nika mikutiseza bumaswe bwamina fahalimwaa litoho zamina.   Nikalekisa bana bamina babashimani ni babasizana kwa sicaba sa Juda,+Mi baka balekisa kwa batu ba kwa Sheba, kwa sicaba sesikwahule;Kakuli Jehova ki yena yabulezi cwalo.   Hamuzibise taba ye mwahalaa macaba:+ ‘Hamuitukiseze* ndwa! Hamuzuse lindwalume! Masole kaufela basutelele, balwane!+ 10  Mutule malimi a likekele zamina kuaeza mikwale ni licekesi zamina kulieza malumo.* Yafokola abulele, ali: “Ninani maa­ta.” 11  Hamutahe muto tusa, mina macaba kaufela a mwa matuko, hamukopane hamoho!’”+ Wena Jehova, ushetumukiseze babamaa­ta bahao* kwa sibaka seo. 12  Macaba azuhe mi atahe mwa Musindi* wa Josafati;Kakuli nikaina mwateñi kuatula macaba kaufela a mwa matuko.+ 13  Hamukenye cekesi, kakuli lico libuzwize. Hamutahe muhatikele, kakuli silubelo sa waine sitezi.+ Likotolo zayuboka, kakuli bumaswe bwabona buatile. 14  Kunani batu babañata, batu babañata ba mwa musindi* wa katulo,Kakuli lizazi la Jehova lifakaufi mwa musindi* wa katulo.+ 15  Lizazi ni kweli likaunsufala,Mi linaleli halisana kubenyisa hahulu liseli lazona. 16  Mi Jehova ukaluma inzaa li mwa Sione,Ukatumusa kwa linzwi lahae inzaa li mwa Jerusalema. Mi lihalimu ni lifasi likangangama;Kono Jehova ukaba masabelo a sicaba sahae,+Abe sibaka sa silelezo sa sicaba sa Isilaele. 17  Mi mukaziba kuli ki na Jehova Mulimu wamina, yainzi mwa Sione, lona lilundu laka lelikenile.+ Jerusalema ikaba sibaka sesikenile,+Mi bazwahule* habasana kufita mwateñi.+ 18  Ka lizazi leo, malundu akalotisa waine yemu­nati,+Malundunyana akabubisa mabisi,Mi linukana kaufela za Juda likabuba mezi. Liweluwelu likazwa mwa ndu ya Jehova,+Mi likaselaela Musindi* wa Likota za Akeshya. 19  Kono Egepita ikafetuha matota,+Mi Edomo ikaba lihalaupa lelili matota,+Kabakala lika zemaswe zene baezize kwa batu ba Juda,+Mwa naha monebasuluzi mali a batu babasina mulatu.+ 20  Kono Juda ukayahiwa kamita,Ni Jerusalema ukayahiwa mwa masika kaufela asataha.+ 21  Mali abona* ene nii­nga kuli anani mulatu, nikaa­nga kuli haa­na mulatu;+Mi Jehova ukaina mwa Sione.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Libala.”
Lelitalusa “Jehova ki Yena Muatuli.”
Linzwi ka linzwi, “Hamukenise.”
Kamba “malumo amatelele.”
Kamba “lindwalume zahao.”
Kamba “Libala.”
Kamba “libala.”
Kamba “libala.”
Kamba “bakusili.”
Kamba “Mulapo.”
Kamba “mulatu wabona wa kusulula mali.”