Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joele 2:1-32

LITABA ZE MWAHALI

 • Lizazi la Jehova ni mpi yahae yetuna hahulu (1-11)

 • Pizo ya kukutela ku Jehova (12-17)

  • “Mupazule lipilu zamina” (13)

 • Kalabo ya Jehova kwa sicaba sahae (18-32)

  • “Nikasulula moya waka” (28)

  • Limakazo mwa lihalimu ni mwa lifasi (30)

  • Batu kaufela bababiza fa libizo la Jehova bakapiliswa (32)

2  “Hamulize lunaka mwa Sione!+ Muhuweleze muhuwo wa ndwa fa lilundu laka lelikenile. Batu kaufela babayahile mwa naha* banga­ngame,Kakuli lizazi la Jehova lataha!+ Lifakaufi!   Ki lizazi la lififi, lelinsu,+Lizazi la malu ni la lififi lelinsu,+Sina liseli la masa hapatalala halibenyeza fa malundu. Kunani sicaba sa batu babañata ni babamaa­ta;+Hakusika ba kale ni sicaba sesiswana ni sona,Mi hakusana kuba ni sesiñwi hamulaho wasonaMwa lilimo za masika kaufela.   Kwapilaa bona kunani mulilo omiza,Mi kwamulaho wabona kunani malimi a mulilo acisa.+ Naha ye kwapilaa bona iswana sina simu ya ­Edeni,+Kono kwamulaho wabona kunani lihalaupa lelisinyehile,Mi hakuna sesikona kubanda.   Babonahala sina lipizi,Mi bamata sina lipizi za ndwa.+   Habanze batulaka lingo za malundu, mulumo wabona uswana ni wa likoloi,+ Sina mulumo wa mulilo olyakama ocisa mataka. Mulumo wabona uswana inge wa sicaba sesimaa­ta sesiitukiseza ndwa.+   Kabakala bona, macaba akaikalelwa. Lipata kaufela likasaba.   Bacaula sina lindwalume,Bapahama limota sina masole,Yomuñwi ni yomuñwi uzwelapili mwa nzila yahae,Mi habakeluhi mwa linzila zabona.   Habakashani mwa nzila yabona;Yomuñwi ni yomuñwi uzwelapili mwa nzila yahae. Lilwaniso haliwisa* babañwi, Babañwi bona habatuheli kulwana.   Bamatela mwa muleneñi, bamata fahalimwaa limota. Bapahama fa mandu, bakenela mwa mahaulo sina lisholi. 10  Naha yangangama fapilaa bona mi mahalimu aazikinyeha. Lizazi ni kweli liunsufezi,+ Mi linaleli halisabenyisa hahulu liseli lazona. 11  Jehova ukatumusa kwa linzwi fapilaa mpi yahae,+ kakuli mpi yahae ki yetuna hahulu.+ Kakuli yataleleza linzwi la Mulimu ki yamaa­ta;Kakuli lizazi la Jehova ki lelituna mi ki lelisabisa hahulu.+ Ki mañi yaka litiyela?”+ 12  Jehova uize: “Nihaiba ka yona nako ye, mukutele ku na ka lipilu zamina kaufela,+Ka kuitima lico,+ ka kulila, ni ka kubokolola. 13  Mupazule lipilu zamina,+ isiñi liapalo zamina,+Mi mukutele ku Jehova Mulimu wamina,Kakuli unani mukekecima* ni sishemo, haakufi kuhalifa+ mi utezi lilato lelisa feli,+ Mi ukacinca muhupulo wahae* ka za kozi yanaalela kutahisa. 14  Ki mañi yaziba haiba ukakutisa pilu ni kucinca muhupulo wahae*+Ni kumifa mbuyoti,Nubu ya bubeke ni nubu ya zenwiwa ya Jehova Mulimu wamina? 15  Hamulize tolombita mwa Sione! Muzibahaze* nako ya kuitima lico; mubize mukopano oipitezi.+ 16  Mukopanye sicaba; mukenise puteho.+ Mupute baa­na babahulile;* mukopanye banana ni limbututu zeanya.+ Munyali azwe mwa muzuzu wahae wa mwahali, mi munyaliwa azwe mwa muzuzu wahae. 17  Mwahalaa malibela ni aletare+Baprisita, bona likombwa za Jehova, balila mi babulela, bali: ‘Wena Jehova, uutwele makeke sicaba sahao;Usike watahisa kuli saanda sahao sisheununwe,Ka kutuhelela macaba kubabusa. Kiñi sebaka bulelela batu kuli: “Ukai Mulimu wabona?”’+ 18  Cwale Jehova ukatukufalelwa naha yahaeMi ukabonisa sicaba sahae mukekecima.+ 19  Jehova ukaalaba sicaba sahae, ali: ‘Hamubone, nimilumela bubeke ni waine yenca ni oli,Mi mukakula luli;+Hanisana kutahisa kuli mushubulwe mwahalaa macaba.+ 20  Nikalelekela batu ba kwa mutulo kwahule ni mina;Nika balundulela mwa naha yeomile ni yeli matota,Mpi yabona ya kwapili* ikatalimela kwa liwate la kwa upa*Mi mpi yabona ya kwamulaho ikatalimela kwa liwate la kwa wiko.* Munko wabona omaswe ukakambama,Munko wo ukazwelapili kukambama;+Kakuli Mulimu ukaeza zetuna ka bona.’ 21  Wena naha, usike wasaba. Uwabelwe mi utabe, kakuli Jehova ukaeza lika zetuna. 22  Musike mwasaba, mina lifolofolo za mwa naheñi,Kakuli mafulisezo a mwa lihalaupa akaba ama­tala,+Mi likota likabeya miselo;+ Kota ya feiga ni kota ya veine likabeya hahulu miselo yazona.+ 23  Mina bana ba Sione, hamuwabelwe mi mutabe kabakala Jehova Mulimu wamina;+Kakuli ukamifa pula ya maseulo ka tikanyo yeswanela,Mi uka mineliseza pula yeñata,Pula ya maseulo ni pula ya maungulo, sina sa­pili.+ 24  Mapulelo akatala bubeke,Mi malubelo akayuboka ka waine yenca ni oli.+ 25  Mi nika mikutiseza zemusinyehezwi mwa lilimo zeñataZenecilwe ki nziye yezamaya sikutu, nziye yesina mafufa, nziye yebuhali, ni nziye yesinya,Yona mpi yaka yetuna yene nilumile mwahalaa mina.+ 26  Mukaca lico mi mukakula luli,+Mi mukalumbeka libizo la Jehova Mulimu wa­mina,+Yamiezelize lika zekomokisa;Sicaba saka hasisana kuswabiswa hape.+ 27  Mi mukaziba kuli nimwahalaa Isilaele+Ni kuli ki na Jehova Mulimu wamina+—hakuna yomuñwi! Sicaba saka hasisana kuswabiswa hape. 28  Hamulaho wa fo, nikasululela moya+ waka kwa batu ba mufuta kaufela,Mi bana bamina babashimani ni babasizana bakapolofita,Baana-bahulu bamina bakalola litolo,Mi micaha bamina bakabona lipono.+ 29  Mi nihaiba batanga baka babaa­na ni babasaliNika basululela moya waka mwa mazazi ao. 30  Mi nikatahisa zekomokisa* mwa mahalimu ni mwa lifasi,Ili mali, ni mulilo, ni musi+ oyemi nonga. 31  Lizazi likaunsufala mi kweli ikafetuha mali+Lizazi la Jehova lelituna ni lelisabisa lisika taha kale.+ 32  Mi mutu kaufela yabiza fa libizo la Jehova ukapiliswa;+Kakuli bababandukile+ bakaba fa Lilundu la Sione ni mwa Jerusalema, sina mwanaabulelezi Jehova,Bona babapunyuhile bababiziwa ki Jehova.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lifasi.”
Kamba “masho haawisa.”
Kamba “musa.”
Kamba “ukaikutwa bumaswe.”
Kamba “kuikutwa bumaswe.”
Linzwi ka linzwi, “Mukenise.”
Kamba “baana-­bahulu.”
Linzwi ka linzwi, “Pata yabona.”
Fo kikuli, Liwate Lelishwile.
Fo kikuli, Liwate la Mediteranea.
Kamba “lisupo.”