Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Joele 1:1-20

LITABA ZE MWAHALI

  • Koto ya likokwani zemaswe hahulu (1-14)

  • “Lizazi la Jehova lifakaufi” (15-20)

    • Mupolofita uhuweleza ku Jehova (19, 20)

1  Ki le linzwi la Jehova lene litile ku Joele* mwanaa Petuele:   “Mina baa­na-bahulu, hamuutwe taba ye,Mi muteeleze mina kaufela babayahile mwa naha.* Kana kunani taba yecwalo yekile yaezahala mwa mazazi aminaKamba mwa mazazi a bo kuku wamina?+   Muibulelele bana bamina,Mi bana bamina baibulelele bana babona,Mi bana babona baibulelele lusika lolutatama.   Sene sisiilwe ki nziye yesinya, sicilwe ki nziye+ yezamaya sikutu;Mi sene sisiilwe ki nziye yezamaya sikutu, sicilwe ki nziye yesina mafufa;Mi sene sisiilwe ki nziye yesina mafufa, sicilwe ki nziye+ yebuhali.   Hamuzuhe mina macakolwa,+ mulile! Hamubokolole, mina kaufela babanwa waine,Kakuli waine yemunati izwisizwe kwa milomo yamina.+   Kakuli kunani sicaba sesitile mwa naha yaka, ili sicaba sesimaa­ta ni sesisakonwi kubalwa.+ Meeno asona ki meeno a tau, mi mitahali yasona ki mitahali ya tau.+   Sisinyize kota yaka ya veine mi sicile kota yaka ya feiga kusiya feela lisina,Kuliyebula makwati kaufela ni kulilatela kwa matuko,Kusiya tutayi twayona inze tubonahala feela busweu.   Ubokolole sina mwalyanjo* yaapezi lisila la sakaHalilela munyali* wa mwa bunca bwahae.   Nubu ya bubeke+ ni nubu ya zenwiwa+ halisa liyo mwa ndu ya Jehova;Baprisita, bona likombwa za Jehova, ba mwa maswabi. 10  Simu ishandauzwi, mubu walila;+Kakuli bubeke bufelizwe, waine yenca iomile, hakusana oli.+ 11  Balimi babilaela, balimi ba likota za veine babokolola,Kabakala buloto ni mabele;Kakuli zekutuzwi mwa masimu lisinyehile. 12  Kota ya veine iomile,Kota ya feiga iletukile. Kota ya pomegaraneti, kota ya nzalu, ni kota ya apule,Likota kaufela za mwa simu liomile;+Kakuli tabo ifetuhile maswabi mwahalaa sicaba. 13  Mina baprisita, muapale lisila la saka,* mi mulile;*Mina likombwa za kwa aletare,+ hamubokolole. Mina likombwa za Mulimu waka, hamutahe mutole busihu kaufela inze muapezi lisila la saka;Kakuli nubu ya bubeke+ ni nubu ya zenwiwa+ haisaiswa mwa ndu ya Mulimu wamina. 14  Muzibahaze* nako ya kuitima lico; mubize mukopano oipitezi.+ Mukopanye baa­na-bahulu, hamoho ni batu kaufela babayahile mwa naha,Batahe kwa ndu ya Jehova Mulimu wamina,+ ni kuitilelela ku Jehova kuli amituse. 15  Kukaba ni bumai kabakala lizazi leo! Kakuli lizazi la Jehova lifakaufi,+Mi likataha sina sinyeho yezwa ku Yamaa­ta Kaufela! 16  Kana lico halisika zwisiwa fapilaa luna,Mi kana nyakalalo ni tabo halisika zwisiwa mwa ndu ya Mulimu waluna? 17  Lipeu* linyanezi mwatasaa lifocolo zazona. Mabulukelo a bufumu ainzi mukungulu. Matuli atubilwe, kakuli bubeke bufelile. 18  Nihaiba limunanu zatonga! Mitapi ya likomu yayambaela, kakuli hakusana mafulisezo! Mi mitapi ya lingu ki yona yenyanda. 19  Wena Jehova, ki wena yenika biza;+Kakuli mulilo usinyize mafulisezo a mwa lihalaupa,Mi malimi a mulilo acisize likota kaufela za mwa simu. 20  Nihaiba libatana za mwa naheñi lilibelela wena,Kakuli linukana za mezi liomileKakuli mulilo usinyize mafulisezo a mwa lihala­upa.”

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Jehova ki yena Mulimu.”
Kamba “lifasi.”
Kamba “kalibe.”
Kamba “muu­na yanaaswanela kumunyala.”
Linzwi ka linzwi, “hamuitame mwa teka.”
Kamba “muinate fa lifuba.”
Linzwi ka linzwi, “Mukenise.”
Kamba mwendi, “lifeiga zeomile.”