Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jobo 37:1-24

LITABA ZE MWAHALI

  • Maa­ta a lika zebupilwe apatulula butuna bwa Mulimu (1-24)

    • Mulimu wakona kuyemisa misebezi ya batu (7)

    • “Unahanisise misebezi yekomokisa ya Mulimu” (14)

    • Batu habakoni kuutwisisa Mulimu (23)

    • Hakuna mutu yaswanela kunahana kuli utalifile (24)

37  “Kabakaleo pilu yaka yanata Mi yatulaka moiinzi.   Amuteeleze ka tokomelo kwa kuluuma kwa linzwi lahae Ni kwa mushika ozwa mwa mulomo wahae.   Uulumela mwa sibaka kaufela sesi mwatasaa mahalimu Mi ulumela lumonyi+ lwahae kuyo fita kwa mafelelezo a lifasi.   Hamulaho kuutwahala mulumo oluuma; Ki yo upalakata ka linzwi lelimaata,+ Mi hatibeli lumonyi lo ka nako yeliutwahala linzwi lahae.   Mulimu upalakata ka linzwi lahae+ ka mukwa okomokisa; Ueza lika zetuna zelusa koni kuutwisisa.+   Kakuli ubulelela litwa kuli: ‘Nela mwa lifasi,’+ Ni kubulelela ñundupula kuli: ‘Suluha ka maata.’+   Mulimu uyemisa misebezi* kaufela ya batu Kuli mutu kaufela azibe misebezi ya Mulimu.   Lifolofolo za mwa naheñi likena mwa misima yazona Mi lizwelapili kuina mwa mikoti yazona.   Moya wa liñungwa ufuka kuzwa mwa sibaka saona,+ Mi silami sitiswa ki moya ozwa kwa mutulo.+ 10  Mezi akangeliswa ki moya wabulula Mulimu,+ Mi sibaka sesituna sa mezi sakangela.+ 11  Ki cwalo, uimeza malu ka mukamo; Uhasanya mamonyi+ ahae mwa malu; 12  Apotolohela kwaalibisa; Aeza zaalaela kaufela+ mwa lifasi. 13  Uitusisa ona+ kufa koto*+ kamba kukolobisa mubu Kamba kubonisa lilato lelisa feli. 14  Teeleza taba ye, Jobo; Kutumana unahanisise misebezi yekomokisa ya Mulimu.+ 15  Kana waziba mwazamaiseza* malu Mulimu Ni mwamyamyatiseza lumonyi mwa lilu lahae? 16  Kana waziba mwanyendaelela malu+ mwa mbyumbyulu? Yeo ki misebezi yekomokisa ya yanani zibo yekwanile.+ 17  Ki kabakalañi liapalo zahao halicisa Hailifo mwa lifasi kukuzize kabakala moya ozwa kwa mboela?+ 18  Kana wakona kutusa Mulimu kuyandulula* mbyumbyulu+ Yetiile sina siiponi sa sipi? 19  Lutaluseze zeluka mubulelela; Halukoni kualaba kakuli lu mwa lififi. 20  Kana yena utokwa kutalusezwa kuli nibata kubulela, nji? Kamba kana kunani yabulezi taba yatokwa kuzibiswa?+ 21  Habakoni nihaiba kubona liseli,* Niha kungwelukile mwa mbyumbyulu, Kufitela moya ufuka ni kufiyela malu. 22  Kwa mutulo kuzwa liseli la gauda; Kukutekeha+ kwa Mulimu kwasabisa. 23  Halukoni kuutwisisa Yamaata Kaufela;+ Unani maata amatuna,+ Mi hakopamisangi katulo yahae yelukile+ ni kuluka+ kwahae kokutuna. 24  Kabakaleo, batu baswanela kumusaba.+ Kakuli hashemubi batu babanahana kuli batalifile.”*+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ubeya liswayo fa lizoho la mutu kaufela.”
Linzwi ka linzwi, “sina tupa.”
Kamba “mwalaelela.”
Kamba “kunata.”
Fo kikuli, liseli la lizazi.
Linzwi ka linzwi, “bababutali mwa pilu.”