Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jobo 28:1-28

LITABA ZE MWAHALI

  • Jobo ubapanya maluwo a lifasi kwa butali (1-28)

    • Buikatazo bwa batu bwa kulafa butale (1-11)

    • Butali ki bwa butokwa hahulu kufita lipelela (18)

    • Kusaba Jehova ki bona butali sakata (28)

28  “Kunani sibaka kokulafiwa silivera Ni sibaka sa gauda yebakenisa;+   Sipi iingiwa mwa mubu, Mi kopa ishengununwa* kwa macwe.+   Mutu ukoma lififi; Ubatisisa kuyo fita kwatasi-tasi mwa libaka zeunsufezi, mokunani lififi, Kuli afumane butale.*   Uyepa mukoti omutelele kwahule ni kobapila batu, Mwa libaka zelibezwi, kwahule ni kokufita batu; Batu babañwi bashetumukela mwateñi kuyo sebeza inze banyendaela.   Fa lifasi kumela lico; Kono mwatasaa lona, mubu usweli wafetaulwa inge ociswa ki mulilo.*   Mwa macwe kufumaneha safiro, Mi mwa liluli kufumaneha gauda.   Hakuna nyunywani yepamula yeziba nzila yeya kwateñi; Liito la mankoli halisika ibona.   Hakuna libatana zesabisa zehatile mwa nzila yeo; Tau ya mwana haisika nanalela mwateñi.   Mutu unata licwe lelitiile ka lizoho lahae; Ufetaula malundu kwa masina aona. 10  Uyepa linzila za mezi+ mwa macwe; Meeto ahae abona lika kaufela za butokwa. 11  Utiba maweluwelu a linuka Mi zeneepatilwe, ulitisa mwa liseli. 12  Kono butali—bukona kufumanwa kai,+ Mi kutwisiso isimuluha kai?+ 13  Hakuna mutu yaziba butokwa bwabona,+ Mi habukoni kufumanwa mwa naha ya babapila. 14  Buliba buli: ‘Hanina bona!’ Mi liwate lili: ‘Habuyo ku na!’+ 15  Habukoni kulekwa ka gauda yekenile; Mi habukoni kucincaniswa ni silivera yepimiwa ka sikala.+ 16  Habukoni kulekwa ka gauda ya kwa Ofiri+ Kamba ka macwe a butokwa a onikisi ni a safiro. 17  Habukoni kubapanywa kwa gauda ni gilasi; Kamba kucincaniswa ni piza yeezizwe ka gauda yekenile.*+ 18  Habukoni kubapanywa nihaiba kwa macwe a korale ni a kristale,+ Kakuli butali ki bwa butokwa hahulu kufita mukotana otezi lipelela. 19  Habukoni kubapanywa kwa macwe a topazi+ ya kwa Kushi; Habukoni kulekwa nihaiba ka gauda yekenile. 20  Kono butali buzwa kai, Mi kutwisiso isimuluha kai?+ 21  Bupatilwe kuli busike bwabonwa ki meeto a zepila kaufela+ Mi bupatezwi linyunywani za mahalimu. 22  Sinyeho ni lifu lili: ‘Mazebe aluna autwile feela zabona.’ 23  Mulimu waziba nzila ya kubufumana ka yona; Ki yena feela yaziba kobuina,+ 24  Kakuli ubona kuisa kwa mafelelezo a lifasi, Mi ubona lika kaufela ze mwatasaa mahalimu.+ 25  Hanaafile moya maata*+ Ni kumishala mezi,+ 26  Hanaatomezi pula mulao+ Ni kulukisa nzila mokufita lilu la liñungwa la mishika,+ 27  Kihaa bona butali mi abutalusa; Abutiisa ni kubulika. 28  Mi ali ku mutu: ‘Bona! Kusaba Jehova, ki bona butali,+ Mi kuambuka bumaswe ki yona kutwisiso.’”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “isululwa.”
Linzwi ka linzwi, “macwe.”
Mwendi taba ye iama kwa misebezi ya kuyepa butale mwa mikoti.
Kamba “yekenisizwe.”
Linzwi ka linzwi, “buima.”