Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jobo 16:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Jobo waalaba (1-22)

    • “Mu baomba-ombi babakataza!” (2)

    • Utalusa kuli Mulimu ulibisa masho ahae kuyena (12)

16  Jobo aalaba, ali:   “Seniutwile litaba zeñata zecwalo. Kaufelaa mina mu baomba-ombi babakataza!+   Mukafeza lili kubulela manzwi asina tuso?* Kiñi sesi mibulelisa cwalo?   Ni na, nenika kona kubulela sina mina. Hane mukaipumana mwa muinelo onili ku ona, Nenika kona kubulela manzwi akolwisa a kumilwanisa Ni kunyunga toho yaka kabakala mina.+   Kono mwa sibaka sa kueza cwalo, nenika mitiisa ka manzwi azwa mwa mulomo waka, Mi manzwi aka aomba-omba naaka miimulula.+   Hanibulela, butuku bwaka habufukuzehi,+ Mi niha nikatuhela kubulela, kana butuku bwaka bukafukuzeha?   Kono cwale Mulimu unikatalisize;+ Ushandauzi ba ndu yaka* kaufela.   Hape waniswala, mi taba yeo ifetuhile bupaki, Mi kuñwañuluka kwaka kwanilwanisa mi kupaka fapilaa ka.   Buhali bwahae bunipazauzi, mi unibulukela sikoto kwa pilu.+ Unikweceza meeno. Sila saka sinitaba ka meeto asona.+ 10  Baatamisize milomo yabona kunilwanisa,+ Mi banishubuzi ka kunibakaula kwa malama; Batile ka buñata kuto nilwanisa.+ 11  Mulimu unifa mwa mazoho a bashimani, Mi uniyumbela mwa mazoho a babamaswe.+ 12  Neniiketile, kono anipyata;+ Aniswala fa ngele mi anituba; Kihona alibisa masho ahae ku na. 13  Bakunupi bahae ba masho banipotolohile;+ Unitaba kwa lipio+ mi haaniutweli butuku; Usululela nyoko yaka fafasi. 14  Unipunya masuba-suba; Umatela ku na sina ndwalume kuto nilwanisa. 15  Nilukile masila a saka kuli niapese litalo laka,+ Mi nikwahezi likute* laka mwa liluli.+ 16  Pata yaka ifubelisizwe ki kulila,+ Mi fa liñobyo zaka kuinzi lififi lelituna,* 17  Nihaike kuli mazoho aka haasika holofaza mutu Mi tapelo yaka ikenile. 18  Wena lifasi, usike wakwahela mali aka!+ Mi kulila kwaka kusike kwafumana mapumulelo! 19  Nihaiba ka nako ya cwale, paki yaka i mwa mahalimu; Yakona kunipakela u kwahalimu. 20  Balikani baka banisheununa+ Mi meeto aka alotisa miyoko* fapilaa Mulimu.+ 21  Kube ni yakaatula mwahalaa mutu ni Mulimu, Sina mwakona kuatulela mutu mwahalaa mutu yomuñwi ni wahabo.+ 22  Kakuli lilimo zesiyezi ki zenyinyani, Mi nikazamaya mwa nzila yeka niisa konisike nayo kuta.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “a buikuhumuso.”
Kamba “babakopana ni na.”
Kamba “maata.” Linzwi ka linzwi, “lunaka.”
Kamba “muluti wa lifu.”
Kamba mwendi, “abonahala kutokwa buloko.”