Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Jobo 16:1-22

16  Jobo aalaba, ali:   “Seniutwile litaba zeñata zecwalo. Kaufelaa mina mu baomba-ombi babakataza!+   Mukafeza lili kubulela manzwi asina tuso?* Kiñi sesi mibulelisa cwalo?   Ni na, nenika kona kubulela sina mina. Hane mukaipumana mwa muinelo onili ku ona, Nenika kona kubulela manzwi akolwisa a kumilwanisa Ni kunyunga toho yaka kabakala mina.+   Kono mwa sibaka sa kueza cwalo, nenika mitiisa ka manzwi azwa mwa mulomo waka, Mi manzwi aka aomba-omba naaka miimulula.+   Hanibulela, butuku bwaka habufukuzehi,+ Mi niha nikatuhela kubulela, kana butuku bwaka bukafukuzeha?   Kono cwale Mulimu unikatalisize;+ Ushandauzi ba ndu yaka* kaufela.   Hape waniswala, mi taba yeo ifetuhile bupaki, Mi kuñwañuluka kwaka kwanilwanisa mi kupaka fapilaa ka.   Buhali bwahae bunipazauzi, mi unibulukela sikoto kwa pilu.+ Unikweceza meeno. Sila saka sinitaba ka meeto asona.+ 10  Baatamisize milomo yabona kunilwanisa,+ Mi banishubuzi ka kunibakaula kwa malama; Batile ka buñata kuto nilwanisa.+ 11  Mulimu unifa mwa mazoho a bashimani, Mi uniyumbela mwa mazoho a babamaswe.+ 12  Neniiketile, kono anipyata;+ Aniswala fa ngele mi anituba; Kihona alibisa masho ahae ku na. 13  Bakunupi bahae ba masho banipotolohile;+ Unitaba kwa lipio+ mi haaniutweli butuku; Usululela nyoko yaka fafasi. 14  Unipunya masuba-suba; Umatela ku na sina ndwalume kuto nilwanisa. 15  Nilukile masila a saka kuli niapese litalo laka,+ Mi nikwahezi likute* laka mwa liluli.+ 16  Pata yaka ifubelisizwe ki kulila,+ Mi fa liñobyo zaka kuinzi lififi lelituna,* 17  Nihaike kuli mazoho aka haasika holofaza mutu Mi tapelo yaka ikenile. 18  Wena lifasi, usike wakwahela mali aka!+ Mi kulila kwaka kusike kwafumana mapumulelo! 19  Nihaiba ka nako ya cwale, paki yaka i mwa mahalimu; Yakona kunipakela u kwahalimu. 20  Balikani baka banisheununa+ Mi meeto aka alotisa miyoko* fapilaa Mulimu.+ 21  Kube ni yakaatula mwahalaa mutu ni Mulimu, Sina mwakona kuatulela mutu mwahalaa mutu yomuñwi ni wahabo.+ 22  Kakuli lilimo zesiyezi ki zenyinyani, Mi nikazamaya mwa nzila yeka niisa konisike nayo kuta.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “a buikuhumuso.”
Kamba “babakopana ni na.”
Kamba “maata.” Linzwi ka linzwi, “lunaka.”
Kamba “muluti wa lifu.”
Kamba mwendi, “abonahala kutokwa buloko.”